lisansüstü değişim programları

Tarih Anabilim Dalı’nın Erasmus+ değişim anlaşması yaptığı dört Avrupa üniversitesi bulunmaktadır:

• Almanya University of Potsdam

• Almanya Universität Münster

• İtalya University of Pisa

• Fransa Université de Lille

Değişim programları ile ilgili daha detaylı bilgilere https://ktu.edu.tr/sbe/erasmusaboutus linkinden ulaşabilirsiniz.