lisanüstü danışma kurulu

Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programları için danışma kurulu aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşmaktadır:

  1. Prof. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA
  2. Prof. Dr. Uğur Üçüncü
  3. Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ