program öğretim amaçları

Öğrenme Amaçları

PÖA-1:Öğrencilere tarihsel bilgi ve yöntem alanlarında entelektüel ve mesleki birikim kazandırmak

PÖA-2:Kazandığı mesleki bilgileri, yaptığı araştırma ve saha çalışmalarında uygulama becerisi kazandırmak

PÖA-3: Alanıyla ilgili farklı disiplinlerin çözüm önerilerine açık ve bunları analiz ederek güvenilir raporlar hazırlamak

PÖA-4: Uluslararası alanda çalışmaları takip ederek yeni bilgileri ortaya çıkaracak araştırma teknik ve yöntem becerileri kazandırmak

PÖA-5: Çalışma alanında bilimsel bilginin ve ülkedeki akademik kültürün gelişmesine katkı sağlamak