aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Tarih eğitime başlamış olup 2004-2005 yılına kadar bu eğitim programını 30 öğrenci alarak sürdürmüştür. 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılına kadar ortalama 30 öğrenci kontenjanı bulunan bölümün, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kontenjanı 40 öğrenciye çıkarılmıştır. Bölümümüzde 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 40 öğrenci ile II. öğretime başlanmıştır. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kontenjanlarımız 80 olmuştur. Tarih Bölümü altyapısı ve imkânları dâhilinde 29 yıllık tecrübesi ile çağdaş bir akademik eğitim ve öğretim yapabilecek düzeydedir. Bölümümüzde toplamda 667 aktif öğrenci bulunmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince 1998-1999 Eğitim Öğretim yılında Yüksek Lisans eğitimine, 2006 yılında da Doktora eğitimine başlamıştır.

Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç öğrenciyi alan becerilerine de sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bölümümüzün çalışma alanları Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti ve Genel Türk Tarihi'dir. Bu doğrultuda bölüm akademisyen profili de geniş tutulmaya çalışılmaktadır. İstenilen; öğrencilerin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayarak gerek kamu gerek özel sektör alanında istedikleri yerlerde başta öğretmen olmak üzere çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı tarihçilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

6 Anabilim dalında toplam 19 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Eskiçağ Tarihi

Ortaçağ Tarihi

Genel Türk Tarihi

Yeniçağ Tarihi

Yakınçağ Tarihi

Cumhuriyet Tarihi

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız
Tarih ve ilgili alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, bilgisini ve yaratıcılığın birleştirilebilen, çalışmaları ile bilime gerçek manada katkı yapabilen araştırmacılar yetiştirmek. Adayları, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek, tarihsel mirasımızı sürekli iyileştirmek ve dünya çapında bir araştırma, öğretim ve öğrenme ortamı sağlamak.

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz Tarih Kulübü gibi topluluklar oluşturarak uluslararası ve ulusal organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları TÜBİTAK, TTK ve COST projeleri ile sürdürmektedirler. 

Anabilim Dallarımız

 

Eskiçağ Tarihi

Ortaçağ Tarihi

Genel Türk Tarihi

Yeniçağ Tarihi

Yakınçağ Tarihi

Cumhuriyet Tarihi

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

Başarılarımız

Bölümümüz 28 Nisan 2022-30 Eylül 2024 tarihleri arasında FEDEK tarafından akredite edilmiştir.

Bölüm Projelerimiz:

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Dr. Öğretim Üyesi İhsan ERDİNÇLİ (Yürütücü)

Arş. Gör. Dr. Emre ÇELİK (Araştırmacı)

Proje No: 121K389

Proje Adı: Osmanlı İstanbulu'nda Alafrangalaşmaya Yönelik Toplumsal Refleksler (1860-1914) 

 

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZCAN (Yürütücü)

Proje No: 121K389

Proje Adı: XVI. ve XVII. Yüzyıl Trabzon’unda Kullanılan Kadın ve Erkek İsimleri Üzerinden Şehrin Toplumsal, Dini ve Etnik Yapısına Bir Bakış

 

2515- COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı- Saving European Archaeology from the Digital Dark Age (SEADDA)

Dr. Öğr. Üyesi Osman EMİR

Proje No: 221K235

Proje Adı: “MÖ. 401-400 Yılında Onbinlerin ve 1461 Yılında Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’e Varış Güzergahlarının Tespit edilerek Modellendirilip Coğrafi İşaretlerle Belirlenmesi”

 

Dr. Öğr. Üyesi Miraç TOSUN

Proje No: 221K235

Proje Adı: “MÖ. 401-400 Yılında Onbinlerin ve 1461 Yılında Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’e Varış Güzergahlarının Tespit edilerek Modellendirilip Coğrafi İşaretlerle Belirlenmesi”

 

TÜRK TARİH KURUMU

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin Cinemre

Proje No: 3045

Proje Adı: Geç Antikçağda Kurumlar ve Kavramlar

 

TÜBİTAK BURSU ALAN AKADEMİSYENLERİMİZ

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE-TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu- Geç Antikçağda Ermeni
Coğrafyacılar Armenia Coğrafyasını Nasıl Algılıyordu?

Arş. Gör. İlhami Tekin CİNEMRE- TÜBİTAK 2214 Yurt Dışı Doktora Sırası
Araştırma Bursu- Geç Antikçağda Romalılar ve Sasaniler Arasında Armenia


Arş. Gör.  Aslı ÖZCAN- TÜBİTAK 2214 Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu-
Trabzon Şer’iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Kadın

Arş. Gör. Emre ÇELİK- TÜBİTAK 2214 Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu-
Osmanlı’yı Gezmek: Devlet, Seyyah ve Seyahat (1856-1909).

Arş. Gör. Tuncay KARADENİZ -2211-E Yurt İçi Doktora Burs Programı- Halen

Öğr. Gör. Dr. Edip ÖNCÜ -TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu-
“Japon Olimpik Tecrübesi, Kış Olimpiyat Oyunları ve Türkiye İçin Olimpik Hareket Modeli:
Vaka İncelemesi (1964-1980)- Hokkaido Universitesi, Japonya.

 

 

TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Miraç Tosun

Aleyna Coşkun, Öğrenci No: 375484. Proje Adı: Hariki İtfa Etmek: Osmanlı Devleti’nde Tulumbacılar Ocağı’ndan İtfaiye Teşkilatına. Destek Miktarı: 4.000 TL.

 

Danışman: Prof. Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA.

Hümeyra Likoğlu, 18. ve 19. Yüzyıllarda Rusya'nın Kafkasya Siyasetinde Çerkeslerin Zorunlu Göçleri ve Osmanlı Devleti'ndeki İskân Problemleri, Destek Miktarı: 2400 TL. 2018.

Orhan Yavuz, Osmanlı Devleti’nde Spor Faaliyetlerinin Gelişimi ve Modernleşme Sürecinin Etkisi ile Değişimi, Destek Miktarı: 2500 TL. 2020.

 

Danışman: Prof. Dr. Melek ÖKSÜZ

Miray Makbule Kıldiş, Osmanlı Devleti’nde Yaşlılık ve Yaşlılar için Oluşturulan Kurumlar- Vakıflar, Destek Miktarı: 2500 TL. 2020.

Fatmanur Ulubay, II. Meşrutiyet Dönemi Kadın Dergilerinde Çocuk, Destek Miktarı: 2500 TL. 2019

Şeyma BAYRAK "Ürdün Ve Türkiye'deki Lise Tarih Ders Kitaplarında 20.yüzyıl Osmanlı-Arap İlişkileri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme"

 

Danışman: Prof. Dr. Necmettin Alkan.

Ebru İmamlı, Osmanlı Karikatürlerinde Modernleşme ve Avrupa Algısı, Destek Miktarı: 2500 TL. 2019

 

Danışman: Doç. Dr. D. Derin PAŞAOĞLU

Oğuzhan Başaran, Divan-u Lügât-it Türk’e Göre Türk Ahlak Yapısı, Destek Miktarı: 2500 TL. 2018.

Elif Keleş, Dîvânü Lugati't-Türke Göre Türk Kıyafet Kültürü, Destek Miktarı: 2500 TL. 2020.

Ulaş VAROL, "Altın Orda Hanlığı'nda Uluslararası Hediyeleşmenin Diplomatik, Askeri, Dini, Kültürel Dili" 2023

Yiğit KOCAMAN, "Cengiz İmparatorluğu'nda Çocuk Eğitimi ve Terbiyesi" 2023

 

Danışman: Öğr. Gör. Dr. İhsan ERDİNÇLİ.

Çağla Dülger, Öğrenci No: 370352. Proje Adı: Duasız Mezarların Sahipleri: Osmanlı Cellatları, Destek Miktarı: 4.000 TL.

Merve Tuti, Modernleşme Sürecinde Osmanlı İstanbul’unda İşçi Hareketleri ve Toplumsal Yansımaları, Danışman: Öğr. Gör. İhsan ERDİNÇLİ. Destek Miktarı: 2500 TL. 2018.

Elif Kaplan, Modernleşme Sürecinde Osmanlı Toplumuna Giren Yeni Lezzetler ve Yemek Kültürüne Etkileri, Danışman: Öğr. Gör. İhsan ERDİNÇLİ. Destek Miktarı: 2500 TL. 2018.

Büşra Bayraktar, 19. Yüzyılda İstanbul Toplumunda Mizah Algısı, Destek Miktarı: 2500 TL. 2019.

Fatıma Nur Saraç, Osmanlı’da Koku Kullanım Kültürü Ve Tanzimat İle Birlikte Oluşan Değişimi (İstanbul ÖrneğiDestek Miktarı: 2500 TL. 2020.

İrem ŞAHİN "Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in Sürgüne Gönderilmesinin Tarihi ve Toplumsal Etkileri" 2022.

Güliz ERSOY "İstanbul'da Kolera Salgını ve Toplumsal Alana Yansımaları 1893-1895" (2023)

Kütüphaneler

Üniversitemiz Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi bünyesinde yer alan merhum Prof. Dr. Osman TURAN'a ait kitaplardan oluşan kitaplığın yanında Edebiyat Fakültesi Kütüphanemiz bulunmaktadır.

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

 

 

Taban Puanı

 

Tarih Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2020

2021

2022

Kontenjan

Tavan Puanı

Taban Puanı

Kontenjan

Tavan Puanı

Taban Puanı

Kontenjan

Tavan Puanı

Taban Puanı

82

445,86977

297,99285

82

340,91463

252,28531

82

406,80196

 

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.