2019-2020 diğer faaliyetler

17 Şubat 2020'de KTÜ Dış İlişkiler Ofisi Ögr. Gör. Ümit CEBECİ'nin Katılımıyla "Erasmus+ 2014-2020 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği" Programı Gerçekleştirilerek Tarih Bölümü Öğrencilerine Konu Hakkında Bilgiler Sunulmuştur.

27 Şubat 2020'de Tarih Bölümü Öğrencileri için burslar ve Tübitak Projeleri hakkında bilgiler vermek için Bölüm Öğretim üye ve elemanlarından Prof. Dr. Melek ÖKSÜZ, Dr. Öğr. Üyesi M. Melis SAVAŞ, Öğr. Gör. Dr. İhsan ERDİNÇLİ ve Arş. Gör. Tuncay KARADENİZ tarafından bir oturum düzenlenmiştir.