bölüm kalite ve akreditasyon komisyonu

 

Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

 

1. Bütün komisyonların raporlarını incelemek,

2. Raporların Bölüm Akademik Kurulu’nda tartışılmasını, olgunlaştırılmasını ve kullanılmasını sağlamak,

3. Uluslararası ve ulusal akreditasyon başvuruları için bölümü hazırlayarak bölüm denetleme ve öz değerlendirme raporlarını güncel olarak hazırlamak,

4. Bölüm akademik takvimine göre en az her eğitim-öğretim dönemi sonunda olmak üzere, periyodik olarak toplantı düzenlemek,

5. Gerekli gördüğü durumlarda diğer tüm komisyonlara üye eklemesi yapmak ve komisyonlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,

6. İhtiyaç olması halinde tüm komisyonlara gerekli uyarıları yapmak ve her türlü eksikliğin zamanında giderilmesini sağlamak;

 

 

Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ (Başkan)
Prof. Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi İhsan ERDİNÇLİ
Arş. Gör. Deniz ÇOLAK (Üye)
 

Görev Takvimi:
Her yıl Ekim ayında mevcut komisyonların güncellenmesi
Her yıl Ekim ayında bölüm toplantısı düzenlenmesi
Her yıl Nisan ayında paydaş toplantıları düzenlenmesi
Her yıl Mayıs ayında komisyon öğrencileriyle toplantı
Her yıl Mayıs ayında bölüm toplantısı düzenlenmesi

 

 

Eğitim-Öğretim Komisyonu

 

1. Bologna Süreci kapsamında iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılar sonucunda ders planı ve müfredatının belirlemek,

2. Bölümün genel eğitim faaliyetlerinin hazırlanması, planlanması ve uygulanmasını sağlamak,

3. Ders içerikleri ve bilgi paketlerini kontrol ederek gerekli uyarıları yapmak,

4. Eğitim çalıştayları düzenlemek,

5. Yurtiçi ve Yurtdışı eğitim birimlerini karşılaştırarak eğitim programını geliştirmek;

 

 

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA (Başkan)
Prof. Dr. Mehmet OKUR (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Osman EMİR (Üye)
Arş. Gör. Onur ÖZCİMBİT (Üye)
Arş. Gör. Deniz ÇOLAK (Üye)
 

Görev Takvimi:

Her yıl Eylül ayında ders programlarının hazırlanması
Her yıl Ekim ayında Saha derslerinin planlanması
Her yıl Ekim ayında Çevrimiçi Seminerlerin planlanması
Her yıl Eylül ayında ders içerikleri ve bilgi paketlerini kontrol ederek gerekli uyarıları yapmak
Her yıl Ocak ayında ders programlarının hazırlanması
Her yıl Şubat ayında ders içerikleri ve bilgi paketlerini kontrol ederek gerekli uyarıları yapmak

 

Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu

 

1. Bölüm tanıtım faaliyetlerinin organizasyonu ve yürütülmesini sağlamak,

2. Yeni kayıt yaptıran öğrencilere oryantasyon programı düzenlenmek,

3. Gezi, kutlama vb. sosyal etkinlikleri programlanmak,

4. Mezuniyetle ilgili etkinliklerin organizasyonunu sağlamak,

5. İç ve dış paydaşlarla iletişim ve organizasyonu sağlanması,

6. Öğrenci temsilcisinin belirlenmesinde gerekli hazırlıkları yapmak,

7. Bölüm etkinliklerinin kayıt altına alınması ve sistematik olarak saklanması,

8. Bölümde düzenlenen tüm etkinlik afişlerinin arşivlenmesi,

 

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Melek ÖKSÜZ (Başkan)
Doç. Dr. Derya Derin PAŞAOĞLU (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi İhsan ERDİNÇLİ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Fatih İNAN (Üye)
 

Görev Takvimi:
Her yıl Eylül ayında oryantasyon programı düzenlemek

 

 

Değişim Programları Komisyonu

 

1. Ulusal ve uluslararası öğrenci ve akademisyen değişim programlarını yürütmek,

2. Yeni ve kapsayıcı ikili anlaşmalar yapmak,

3. Erasmus, Mevlana ve Farabi Programları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlemek,

 

 

Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Edip ÖNCÜ (Üye)
Arş. Gör. Dr. Fatih İNAN (Üye)
 

Görev Takvimi:
Her yıl Kasım ayında Erasmus toplantısı düzenlenmesi

Stratejik Plan Komisyonu

 

1. Stratejik planlama kapsamında öngörülen tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve izlenmesini sağlamak,

2. Her yarıyıl sonu FEDEK ders anketlerini uygulanmak ve raporlamak,

3. Zayıflık, kaygı ve gözlemlerin giderilmesi için düzeltici önlemlerin listelenmesi ve izlemek,

4. Bölüm stratejik planlarını hazırlamak ve raporlamak;

 

 

Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Ahmet KARACAVUŞ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZCAN (Üye)
Arş. Gör. Dr. Emre ÇELİK (Üye)
Arş. Gör. Eyüp YILMAZ
 

Görev Takvimi:
Her yıl Ocak ayında öğrenci anketlerinin hazırlanması
Her yıl Eylül ayında 1., 2., 3., ve 4. sınıf öğrencilerin danışmanlığını yürüten
akademisyenlerin öğrencileriyle Danışmanlık toplantıları düzenlemesini planlamak

 

 

İntibak Komisyonu

 

1. Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş, Erasmus, Dikey Geçiş, Çift ana dal ve Yan dal ile gelen öğrencilerin ders uyumlarını yapmak,

2. Yabancı uyruklu öğrencilerin ders uyumlarını yapmak,

3.  Ders bilgi paketlerini karşılaştırarak öğrenci işleri daire başkanlığı ile ilgili koordinasyonu sağlamak;

 

Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ (Başkan)
Doç. Dr. Derya D. PAŞAOĞLU (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ALTUNBAY (Üye)
Arş. Gör. Dr. Fatih İNAN

 

 

Burs ve Bölüm Proje Komisyonu

 

1. Öğrenci burs olanaklarını araştırmak,

2. Burs verilecek öğrencileri belirlenmek,

3. Bölüm bünyesinde hazırlanacak öğrenci projelerini desteklemek,

4. TÜBİTAK projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenmk;

 

 

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Melek ÖKSÜZ (Başkan)
Doç. Dr. M. Melis SAVAŞ TONYALI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi İhsan ERDİNÇLİ (Üye)
Arş. Gör. Tuncay KARADENİZ (Üye)
Arş. Gör. Eyüp YILMAZ (Üye)
 

Görev Takvimi:
Her yıl Eylül ayında Burslar ve Projeler hakkında tanıtım toplantısı yapmak
Her yıl Mayıs ayında proje almaya hak kazanan öğrencilerin panelist olarak yer aldığı bir
öğrenci paneli tertiplemek

 

Bölüm Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu

 

1. Düzenli olarak bölüm faaliyet raporunu hazırlamak,

2. Her yarıyıl başında bölüm sınav programını hazırlayarak bölüm başkanlığına sunmak;

 

 

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Alaaddin YALÇINKAYA (Başkan)
Doç. Dr. M. Melis SAVAŞ TONYALI (Üye)
Öğr. Gör. Hülya ÇAKIROĞLU (Üye)
Arş. Gör. Sezgin ÖRSELOĞLU (Üye)
Arş. Gör. Tuncay KARADENİZ
 

Görev Takvimi:
Her yıl Eylül ayında Sınav evraklarının teslimi
Her yıl Ekim ayında sınav evraklarının kontrolü
Her yıl Mart ayında sınav evraklarının toplanması
Her yıl Mart ayında sınav evraklarının kontrolü
Her yıl güz ve bahar dönemi sınav programlarının hazırlanması.

 

Bilişim ve Kütüphane Komisyonu

 

1. Mevcut Bölüm WEB sitesini güncellenmek,

2. Mezunlar için veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması için mezunlarla ilişkiler komisyonu ile ortak çalışmak,

3. Bölümdeki aktivitelerinin ve yeniliklerin web sitesine yüklenmesi,

4. Bölüm personellerinin kişisel sayfalarındaki eksikliklerini tespit edilmek ve gerekli uyarıları yapmak;

5. 3 aylık periyotlarla bölüm yayınlarının tamamını AES sistemine yüklemek,

6. Öğrencilere kütüphane kullanımı hakkında bilgilendirme yapmak;

 

 

Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Ahmet KÖKSAL (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Sebahittin USTA (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Emre ÇELİK (Üye)
Arş. Gör. Deniz ÇOLAK (Üye)
Arş. Gör. Onur ÖZCİMBİT (Üye)
 

Görev Takvimi:
Her yıl Aralık ayında AES sistemine yayınların eklenmesi/güncelliğin takip edilmesi
Etkinlik ve duyurularla ilgili bölüm web sayfasını güncellemek

Mezunları İzleme Komisyonu

 

1. Mezunlarla ilgili bilimsel, meslek ve sosyal aktiviteleri takip etmek;

2. Mezunlar toplantısı düzenlemek;

 

Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ALTUNBAY (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Miraç TOSUN (Üye)
Arş. Gör. Sezgin ÖRSELOĞLU (Üye)
 

Görev Takvimi:
Her yıl Haziran ayında mezun öğrencilerle çevrimiçi veya yüz yüze toplantı düzenlenmesi