misyon ve vizyon

ÖZ GÖREV (MİSYON)

KTÜ Tarih bölümü, oluşturduğu çağdaş müfredatıyla olay ve olgulara bilimsel ve disiplinler arası yöntemlerle ele alırken tarih bölümünün gerektirdiği etik ve ahlaki değerlere bağlı tarih araştırmacıları yetiştirmeyi hedefler. Bu araştırmacılarla birlikte farklı coğrafya ve kültürlerin antik çağdan günümüze süregelen tarih serüveninden elde ettiği verileri işleyerek tarih bilim alanına katkı yapmasının yanında politika üreticilerine gelecek stratejiler için katkıda bulunmayı öz görev edinir. Bu doğrultuda KTÜ Tarih bölümü kazanılan ve ortaya çıkarılan tüm bulgu ve bilgilerin toplum yararına kullanılması ve bunun için gerekli eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmeyi amaçlamaktadır.

UZ GÖREV (VİZYON)

KTÜ Tarih bölümü, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedefler; bu doğrultuda uluslararasılaşma ve kalite süreçlerini takip ederek güncel yöntem ve teknikleri bünyesine uyarlamayı kendisine uz görev edinmiştir.