yeniçağ tarihi anabilim dalı

YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM TARİHİ

                                                                                          

Tarih Anabilim Dalı, 1933 yılında gerçekleştirilen ve “Üniversite Reformu” olarak da bilinen 2252 Sayılı Kanunla birlikte İstanbul Üniversitesi’nde Kıta Avrupa’sı modeli temel alınarak Eskiçağ, Ortaçağ ile Yeni ve Son Zamanlar Tarihi olarak Üçlü Çağ Sisteminde formüle edilmiştir. 31 Temmuz 1952 yılında Son Çağ Kürsüsünün müstakil hale getirilmesiyle birlikte Yeniçağ Kürsüsü de ayrı bir kürsü haline gelmiştir. Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Münir Aktepe, Ord. Prof. Dr. Cevdet Baysun, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu ve  Prof. Dr. Ömer Lütfü Barkan, gibi kıymetli hocaların akademik çalışmalarıyla Yeniçağ Anabilim Dalı, Tarih Bilimine önemli katkılar yapmıştır. Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. İdris Bostan ve Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, gibi Yeniçağ Anabilim Dalı’nın önde gelen akademisyenleri çalışmalarıyla alana katkı sunmaya devam etmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü de bu gelenek doğrultusunda inşa edilerek Prof. Dr. Kenan İnan önderliğinde 1994 yılında kurulmuştur.

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Tarih Anabilim dalının bir alt birimidir. Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş dönemlerini ele alan bir kürsüdür. Bu bağlamda Osmanlı Devleti’nin kuruluş meseleleri, Osmanlı Devleti klasik kurumlarının doğuşu ve gelişmesi, İstanbul’un fethi ile yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeler, Rönesans ve Reform devri Avrupa tarihi, modern öncesi dönemde Akdeniz tarihi gibi konular Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nın incelediği başlıca konulardır. Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nın incelediği zaman dilimi ise Fatih Sultan Mehmed’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesi ile başlatılmakta ve 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi ile son bulmaktadır.

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı modern öncesi dönemdeki yönetimler, kurumlar, ekonomiler ve toplumların tarihsel varlığını başta arşiv belgeleri olmak üzere ikinci el kaynaklardan öğrencilere öğretmeyi misyon haline getirmiştir. Bu bağlamda kürsü, dönemi ve olayları gerek Osmanlı arşivleri gerekse de Osmanlı Devleti’nin çağdaşı olan devletlerin arşivlerinden edinilen belgelerden karşılaştırmalı bir perspektifle ele alan bir tarih anlayışı sergilemektedir. Osmanlı’yı hem siyasi hem ekonomik hem de toplumsal konjonktürler çerçevesinde değerlendirebilmek için dönem Avrupa’sının tarihini de ele alan kürsü, öğrencileri modern öncesi siyasi yapılar ve kurumlar hakkında geniş ölçüde bilgi sahibi yapmayı amaçlamaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Osmanlı tarihinin temel kaynaklarından olan başta arşiv materyali olmak üzere çeşitli yazma eserler ve araştırma eserler temelinde alana katkı sağlayacak çalışmaların üretilmesini hedeflemekte, bu bağlamda farklı konular ve zaman dilimlerini ele alan Yüksek Lisans ve doktora tezlerinin yapılmasına öncülük etmiş ve etmektedir. 2022 yılı sonu itibariyle KTÜ Tarih Bölümü Yeniçağ Anabilim Dalı kürsüsünde 30 tanesi Yüksek Lisans, 7 Tanesi de doktora olmak üzere toplam 37 tez bilim dünyasının ilgisine sunulmuştur.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yeniçağ Anabilim dalı Kürsüsü 1 Profesör, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 5 öğretim elemanı ile öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.