pedagojik formasyon

PEDAGOJİK FORMASYON İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Pedagojik formasyon nedir?

Pedagojik formasyon, Eğitim Fakültesi mezunu olmayan kişilerin öğretmen olabilmesini sağlayan bir belgedir.

Pedagojik formasyon eğitimi başvurusu nasıl yapılır?

Pedagojik formasyon eğitimi almak isteğe bağlı olup pedagojik formasyon eğitimi almak isteyen öğrenciler, başvurularını Üniversitenin akademik takviminde ders yazılımları için tanımlanan tarihlerde BYS üzerinden yaparlar.

Başvurular, Pedagojik formasyon eğitimi kapsamında seçmeli ders olarak BYS de o yarıyıl için tanımlanan dersler için yapılır ve öğrencilerin herhangi bir ders ekle/sil işlemi yapmasına gerek yoktur. Öğrenciler bu kapsamda alacağı formasyon derslerini ders yazılım haftası bittikten sonra öğrenci sistemi üzerinden görebilir.

Dersler ücretli mi?

Üniversitemiz 2., 3. ve 4. sınıflar ile mezun durumda olup 2022-2023 yılının bahar yarıyılında formasyon ders kaydını yaptıran öğrenciler için dersler seçmeli ve ücretsizdir.

Pedagojik formasyon eğitiminde hangi dersler verilecek?

DERS ADI

 

T

U

L

Kredi

AKTS

Eğitime Giriş

 

3

0

0

3

4

Öğretim İlke ve Yöntemleri

 

3

0

0

3

4

Sınıf Yönetimi

 

2

0

0

2

3

Özel Öğretim Yöntemleri

 

3

0

0

3

4

Rehberlik ve Özel Eğitim

 

3

0

0

3

4

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

3

0

0

3

4

Eğitim Psikolojisi

 

3

0

0

3

4

Öğretim Teknolojileri

 

2

0

0

2

3

Öğretmenlik Uygulaması

 

1

8

0

5

10

Dersler nasıl yapılacak?

Pedagojik formasyon derslerinin yürütülmesinde, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Pedagojik formasyon eğitimi dersleri, formasyon eğitimi alabilecek örgün öğretim öğrencilerine üçüncü yarıyıldan itibaren seçmeli ders olarak verilir.

Pedagojik formasyon eğitimi derslerinden; “Özel Öğretim Yöntemleri” yüz yüze ya da online olarak; “Öğretmenlik Uygulaması” dersleri yüz yüze yapılır. Diğer dersler ise Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile uzaktan eğitim sistemiyle de yapılabilir.

* Derslere devam zorunluluğu vardır.

Sınavlar nasıl yapılacak?

Pedagojik formasyon kapsamındaki derslerin tüm sınavları yüz yüze yapılır. Sınavların tarih, saat ve yerleri Pedagojik Formasyon Birimi tarafından belirlenir. Sınavlar hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu günlerinde de yapılabilir.

Pedagojik formasyon eğitimi dersleri öğrenci transkriptlerine dahil edilecek mi?

Pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerin ders transkriptinde bu dersler; “Pedagojik Formasyon Dersi” olarak gösterilir, yarıyıl not ortalaması hesabında dikkate alınmazlar, ancak genel akademik not (mezuniyet) ortalamaları hesabına dahil edilirler.

Diplomaların arkasına “Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.” ifadesi yazılacaktır.

Pedagojik formasyon eğitiminde verilen derslerin hepsinin alınması zorunlu mudur?

Pedagojik formasyon eğitimi derslerini almak öğrencilerin talebine bağlıdır.

Söz konusu dersleri seçmeli ders olarak alan ancak tümünü tamamlamayan öğrencilerin diplomalarında bu eğitimi tamamladığına dair ifade yer almayacak öğrencinin sadece transkriptinde aldığı dersler yer alacaktır.

Öğrencinin kayıt olduğu bölümün tüm seçmeli derslerini alması durumunda öğrenci seçmeli olarak Pedagojik eğitim derslerini alabilir mi?

Evet alabilir.

Pedagojik formasyon dersleri 240 kredinin içinde mi değerlendirilmelidir? 240 AKTS aşılabilir mi?

Mezuniyet 240 AKTS veya üzerinde olabilecektir. Ancak, toplam AKTS 300’ün altında olmalıdır.

2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında pedagojik formasyon derslerine yazılan 4. sınıf öğrencilerinin durumu?

2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında pedagojik formasyon derslerini seçmeli olarak alanlardan kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli şartlarını yerine getiren ve kayıtlı olduğu programdan mezuniyet işlemlerini tamamlayarak diplomasını almak isteyenlere diplomaları verilir. Bu öğrencilerden eksik pedagojik formasyon dersleri almak isteyenlere 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonuna kadar süre verilir.

Bu öğrencilerinden lisans öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerini 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış ve lisans programından mezun olmuş ise 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılında eksik kalan pedagojik derslerine mevzuatta tanımlanan öğrenim ücretini ve katkı payını ödeyerek devam edebilirler veya Pedagojik Formasyon Sertifikası eğitimi veren bir başka yükseköğretim kurumundan eksik kalan derslerini tamamlayabilirler.

Pedagojik formasyon derslerine yazılan 4. sınıf öğrencilerinin durumu?

2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılında dördüncü sınıf öğrencileri pedagojik formasyon derslerine yazılabilirler. Bu öğrenciler 3. maddede yer alan tüm dersleri eğitim öğretim süreleri içerisinde Pedagojik Formasyon Birimi tarafından belirlenen programına göre tamamlarlar.

Pedagojik formasyon derslerine yazılan 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin durumu?

2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren ikinci ve üçüncü sınıfta olan öğrenciler 3. maddede yer alan tüm dersleri, eğitim öğretim süreleri içerisinde Pedagojik Formasyon Birimi tarafından belirlenen programına göre tamamlarlar.

Formasyona kayıt yaptıran 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ders dağılımı nasıl olacak?

2. sınıflar; tablodaki güz ve bahar yarıyılı derslerini,

3. sınıflar; tablodaki 2. ve 3. sınıf güz ve bahar yarıyılı derslerini,

4. sınıflar; tablodaki 2., 3. ve 4. sınıf güz ve bahar yarıyılı derslerini alacaklardır.

  1.  

GÜZ

BAHAR

4. Sınıf

3. Sınıf

2. Sınıf

Eğitime Giriş

Eğitim Psikolojisi

Öğretim İlke ve Yöntemleri

 

Öğretim Teknolojileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Rehberlik ve Özel Eğitim

 

 

Sınıf Yönetimi

Öğretmenlik Uygulaması

Özel Öğretim Yöntemleri

Mezun öğrenciler için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı uygulamasında öğrenci kabulü ve muafiyet nasıl olacak?

Mezun öğrenciler için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Üniversitemiz tarafından verilmemekte olup bu sertifika programına ikamet ettiğiniz ilde Eğitim Fakültesi bulunan bir üniversitenin başvuru koşullarını sağlamanız durumunda katılabilirsiniz.

Söz konusu sertifika programında teorik derslerden muafiyet üniversitelerin ilgili kurullarınca değerlendirilebilecek, ancak Öğretmenlik Uygulaması dersinden muafiyet sağlanmayacaktır.