Türkiye Cumhuriyeti tarihi anabilim dalı

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Anabilim Dalı’nın bir alt birimi olarak kurulmuştur. Bu birimin kurulma amacı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma yapmak isteyen genç akademisyenleri yetiştirmek, gerekli ders ve etkinlikler ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’na katkı sağlamaktır.

Yakın dönem Türk tarihi konularının araştırıldığı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı için; Afet İnan, Enver Ziya Karal, Hikmet Bayur, Selahattin Tansel, Şerafettin Turan, Sina Akşin gibi tarihçilerin araştırmaları büyük önem arz etmektedir. Ayrıca yakın dönem olması itibarıyla çok sayıda asker, devlet adamı, gazeteci, edebiyatçı ve düşünürlerin tarafından kaleme alınmış olan hatıratlar sübjektif bir bakış açısına sahip olmakla beraber Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı açısından önemli yazılı kaynaklar olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı 3 Kasım 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanından 2000’li yılların başına kadar ki zaman aralığında Anadolu coğrafyasına dair konuların derinlemesine incelenmesi, o dönemde verilmiş olan eserlerin ve olayların tanınıp bilinmesi ve zengin kültürel miraslardan elde edilen kazanımların lisansüstü öğrencilerine aktarılması önceliğini taşır. Bu kapsamda Milli Mücadele Dönemi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci, bu süreçte yapılan siyasal, sosyal ve kültürel alanlardaki inkılaplar, Atatürk ve İnönü dönemlerinin siyasal, sosyal ve ekonomik ölçekte değerlendirilmesi, çok partili siyasi hayata geçiş ve Türk Dış Politikası gibi konular araştırılmakta ve bu konular hakkında dersler verilmektedir. Kurulduğu dönemden itibaren Anabilim Dalı, araştırma konuları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarihine ait meselelerde çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezinin yapılmasına öncülük etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, çalışma alanındaki konular itibariyle, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi,  Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Gazetecilik gibi alanlarla disiplinler arası çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nde meydana gelen olayların çapraz okumalar ve karşılaştırmalı tarih anlayışı ile daha doğru bir şekilde yorumlanması hedeflenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı halihazırda 3 Profesör, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 6 öğretim elemanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.