2021-2022 akademik faaliyetler

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerler kapsamında 18. düzenlenen buluşmada Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet YAŞAR  "Osmanlı Kahvehaneleri: Mekân, Sosyalleşme, İktidar" başlığıyla 03.06.2022'de çevrimiçi olarak Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluşmuştur. 

 
 

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerler kapsamında 17. düzenlenen buluşmada Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanefi ŞAHİN  "Şii Teolojik Düşüncesinde Tarih İnşası ya da Tarihin Manipülatif Kurgusu" başlıklı çalışmasıyla 20.05.2022'de çevrimiçi olarak Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluşmuştur. 

 

 

Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen "Yunanistan Tarafından Anadolu’da İşlenen İnsanlık Suçları, İşgalci Mağdur Olabilir Mi?" başlıklı sempozyum KTÜ Tarih Bölümü ev sahipliğinde 18.05.2022 tarihinde Osman Turan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Sempozyumu izlemek için bağlantı linki: https://www.youtube.com/watch?v=z9JSK-J32ao  

 

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerler kapsamında 16. düzenlenen buluşmada Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman MERT, "Moğalistan'da Tük İzleri" başlıklı çalışmasıyla 23.12.2021'de çevrimiçi olarak Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluşmuştur. 

          

 

KTÜ Tarih Bölümü Saha Öğretimi ve Saha Araştırmaları Programı kapsamında TRH 2013 Osmanlı Tarihi Metinleri I dersi 09.12.2021'de Dr. Öğr. Üyesi Miraç TOSUN tarafından KTÜ Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi Şer'iyye Sicilleri Bölümü'nde yapılmıştır. 

 

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerler kapsamında Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer AYVAZ, "Mevlana'nın Düşünce Dünyası ve Tarihi Arka Planı" başlıklı sunumuyla 07.12.2021'de çevrimiçi olarak Tarih Bölümü öğrencileriyle buluşmuştur. 

   

KTÜ Tarih Bölümü Saha Öğretimi ve Saha Araştırmaları Programı kapsamında TRH 2015 Antik Yunan Tarihi dersi 30.11.2021'de Dr. Öğr. Üyesi Osman EMİR tarafından Trabzon Ayasofya Müzesi'nde yapılmıştır. 

     

 

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerler kapsamında 14. düzenlenen buluşmada Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercüment YILDIRIM, "Eski Çağ'da Yönetim (Mısır ve Mezopotomya)" başlıklı çalışmasıyla 16.11.2021'de çevrimiçi olarak Tarih Bölümü öğrencileriyle buluşmuştur. 

   

 

KTÜ Tarih Bölümü ve Tarih Kulubü tarafından hazırlanan "Atatürk'ün Son Günleri ve Ebediyete İntikali" başlıklı program Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ ve Prof. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ'nün katımlarıyla 10.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.