lisansüstü program öğretim amaçları

İç ve dış paydaşların beklentileri doğrultusunda Tarih anabilim Dalınca belirlenmiş program öğretim amaçları:

Tarih Anabilim Dalı, tarihin her dalında öğrencilerine geniş bir bilgi birikimi kazandırmayı, öğrencilerinin tarihi bilgilerini, tarihi hadiseler üzerine farklı açılardan eğilerek yeniden yapılandırmalarını hedeflemektedir.

PÖA-1: Öğrencilere tarihsel bilgi ve yöntem alanlarında entelektüel ve mesleki birikim kazandırmak

PÖA-2: Kazandığı mesleki bilgileri, yaptığı araştırma ve saha çalışmalarında uygulama becerisi ve analiz yeteneği kazandırmak

PÖA-3: Diğer sosyal bilim dalları ile iş birliğine gitmesini ve geçmişi bir bütün olarak ele almasını sağlamak

PÖA-4: Tarihsel bilginin güncellenmesini ve yeni araştırma teknik ve yöntemlerini sürdürebilecek becerileri kazanması

PÖA-5- Çalışma alanında bilimsel bilginin ve ülkedeki akademik kültürün gelişmesine katkı sağlaması