2022-2023 akademik faaliyetler

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerlerinin 32. programında Dr. Oktay ÖZEL  "Tarihçiliğin Bugünü: Metodolojik ve Epistomolojik Temelleri Sorgulamak" başlığıyla 03.05.2023'te çevrimiçi olarak Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluşmuştur

 

 

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerler kapsamında 31. düzenlenen buluşmada  Dr. Elvin OTMAN  "Yunus Yılanı Yendi (mi?)1537 Apulya Seferi'ni Yeniden Değerlendirmek" başlığıyla 12.04.2023'te çevrimiçi olarak Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluşmuştur. 

 

 

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerler kapsamında 30. düzenlenen buluşmada Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir ÖZBEK  "Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyal Devlet Siyaset İktidar ve Meşrutiyet 1876-1914" başlığıyla 05.04.2023'te çevrimiçi olarak Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluşmuştur. 

 

 

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerler kapsamında 29. düzenlenen buluşmada İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ  "Anadolu Erken Zerdüşt Dini: Arkeolojik Bulgular Işığında Bir Değerlendirme" başlığıyla 29.03.2023'te çevrimiçi olarak Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluşmuştur. 

 

 

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerler kapsamında 28. düzenlenen buluşmada İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman BOZKURT  "İşgal İstanbul'u" başlığıyla 22.03.2023'te çevrimiçi olarak Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluşmuştur. 

 

 

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerler kapsamında 27. düzenlenen buluşmada Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Konuralp ERCİLASUN  "Türk Tarihinin Çağları" başlığıyla 15.03.2023'te çevrimiçi olarak Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluşmuştur. 

 

 

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerler kapsamında 26. düzenlenen buluşmada İrvin Cemil Schick "Toplumsal Cinsiyet ve Mekan Açısından Harem" başlığıyla 28.12.2022'de çevrimiçi olarak Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluşmuştur. 

 

 

KTÜ Tarih Bölümü Saha Öğretimi ve Saha Araştırmaları Programı kapsamında TRH 2031 Roma Tarihi I dersi 22.12.2022'de Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE tarafından Kızlar Manastırı'nda (Panagia Theoskepastos Manastırı) yapılmıştır. 

 

 

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerler kapsamında 25. düzenlenen buluşmada İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Özsüer "Türk-Yunan İlişkilerinde Temel Sorunlar" başlığıyla 21.12.2022'de çevrimiçi olarak Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluşmuştur. 

 

 

 

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerler kapsamında 23. düzenlenen buluşmada Sadık Müfit Bilge "Erken Modern Çağda Kafkasya'da Osmanlı-İran-Rus Mücadeleleri 1454-1829" başlığıyla 07.12.2022'de çevrimiçi olarak Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluşmuştur. 

  

 

 

KTÜ Tarih Bölümü Çevrimiçi Seminerler kapsamında 19. düzenlenen buluşmada İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM  "Eski Türk Tarihinde Zaman ve Mekan" başlığıyla 26.10.2022'de çevrimiçi olarak Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluşmuştur. 

 

  

 

KTÜ Tarih Bölümüne yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz için 27.09.2022 tarihinde saat 11:00'da Prof. Dr. Hikmet Öksüz Konferans Salonu'nda Oryantasyon Programı düzenlenmiştir. 

  

 

KTÜ Tarih Bölümü Burs ve Bölüm Proje Yönetimi Komisyonu tarafından 04.10.2022 tarihinde  Prof. Dr. Hikmet Öksüz Konferans Salonu'nda Tübitak burs ve projeleri hakkında toplantı düzenlenmiştir.