eski çağ tarihi anabilim dalı

ESKİ ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

 

Tarihçe

Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı, 1994 yılında kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünün bünyesinde yer almaktadır. 1998 yılından itibaren yüksek lisans, 2006 yılından itibaren de doktora eğitimi veren bölümde 2011 yılından itibaren de Eski Çağ Tarihine yönelik dersler yürütülmektedir.

Genel Tanıtım

Eski Çağ Tarihi, genel olarak yazının bulunmasından başlayıp Orta Çağın başlangıcına kadar Eski Doğu ve Eski Batı dünyalarında yer alan siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olayları bilimsel yöntemlerle incelemektedir. Bu doğrultuda Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Antik Yakındoğu, Mezopotamya, Anadolu, Ege ve Akdeniz uygarlıklarını konu edinerek o dönemlerde olan olayları, zengin kültürel birikimden elde edilen kazanımları başta Eski Çağa ait yazılı, arkeolojik, epigrafik, nümizmatik kaynaklardan derinlemesine inceleyerek lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde eğitim vermektedir.

 Vizyon ve Misyon

Anabilim dalının vizyonu, lisans eğitiminin başlangıcından itibaren Eski Çağ Tarihine yönelik sistematik ve kronolojik olarak yürütülen derslerle birlikle alana yönelik genel bilgilerin edinilmesini sağlamak ve uzmanlık alanı olarak Eski Çağ Tarihine yönelecek öğrencileri alana hazırlamaktır. Bu açıdan Eskiçağ uygarlıklarına ait kaynakların yetkin kullanımıyla birlikte bilimsel araştırmalarda çağı yakalamayı ve Eski Çağ Tarihi alanında söz sahibi olmayı hedeflemektedir.

Akademik Personel

Anabilim Dalında 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi Doktor görev yapmaktadır.