2019-2020 idari faaliyetler

2020 yılı Ocak ayında başlanılması planlanan akreditasyon çalışmaları doğultusunda, Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE tarafından 12.11.2019 tarihinde DD-103 nolu salonda Tarih Bölümü öğretim elemanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı uyarınca komisyonların düzenlenmesi, iç ve dış paydaşların oluşturulmasına yönelik fikirler tartışılmış olup Tarih Bölümü I. Öğretim Programı için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

Akreditasyon programı uyarınca gerekli görülen komisyonların oluşturulmasına yönelik 30.12.2019 tarihinde DD-103 nolu salonda bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlenmiştir. Bu bağlamda toplamda 10 komisyon oluşturulmuş ve her komisyonun iş yükü ve problem-çözüm önerileri tartışılmıştır. Toplantı sonucunda her komisyonun görev ve sorumlulukları ile görevli öğretim elemanları belirlenmiştir.

24 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00'da Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Ögr. Üyesi. İlhami Tekin Cinemre başkanlığında özdeğerlendirme raporuna son şeklinin verilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla Tarih Bölümü toplantı salonunda bir toplantısı yapılmıştır.  Bölüm akreditasyon başvuru komitesinde yer alan  öğretim elemanları, yaptıkları çalışmalar hakkında sunum yapmıştır.