lisansüstü program öğrenme çıktıları

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Öğrenim Kazanımları:

PÖK-1:            Sosyal bilimler ve tarih bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olmalı

PÖK-2:            Edindiği bilgilerli tarihi konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli

PÖK-3:            Tarihi dönemlerle ilgili değişik konular karşısında, araştırmaya yönelik gereksinimleri belirleyebilmeli ve süreci tasarlayabilmeli

PÖK-4:            Tarihi araştırmalara yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli

PÖK-5:            Tarihi olayları tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve değerlendirebilmeli

PÖK-6:            Araştırmalarda konunun tespiti, araştırılması kaleme alınması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli

PÖK-7:            Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli

PÖK-8:            Tarihi araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların evrensel ve toplumsal etkilerini neden-sonuç ilişkisi içinde kavrayabilmeli

PÖK-9:            Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli

PÖK-10:          Yeni tarihi araştırmaların ve diğer ilgili alanlardaki yeni gelişmelerin takibini yapabilmeli ve bilgilerini güncelleyebilmeli

PÖK-11:           Tarih araştırmaları için gerekli yöntemleri ve araçları kullanabilmeli

PÖK-12:           Tarihi hadiseleri pek çok yönden ele alabilmeli neden sonuç ilişkisi içinde ileri düzeyde analiz ve sentez yapabilmeli

PÖK-13:           Her türlü tarihi hadiseyi ve sosyal gelişmeyi ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli

PÖK-14:            İleri derecede tarihi bilgileri kavrama becerisine sahip olmalı

PÖK-15:            Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olmalı