projeler

TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE

Proje no: 123K172

Proje Adı: Geç Antik Çağ Armenia'sında Feodal Muhalefet: Krallar Soylular ve Ruhbanlar

 

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Dr. Öğretim Üyesi İhsan ERDİNÇLİ (Yürütücü)

Arş. Gör. Dr. Emre ÇELİK (Araştırmacı)

Proje No: 121K389

Proje Adı: Osmanlı İstanbulu'nda Alafrangalaşmaya Yönelik Toplumsal Refleksler (1860-1914) 

 

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZCAN (Yürütücü)

Proje No: 121K389

Proje Adı: XVI. ve XVII. Yüzyıl Trabzon’unda Kullanılan Kadın ve Erkek İsimleri Üzerinden Şehrin Toplumsal, Dini ve Etnik Yapısına Bir Bakış

 

2515- COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı- Saving European Archaeology from the Digital Dark Age (SEADDA)

Dr. Öğr. Üyesi Osman EMİR

Proje No: 221K235

Proje Adı: “MÖ. 401-400 Yılında Onbinlerin ve 1461 Yılında Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’e Varış Güzergahlarının Tespit edilerek Modellendirilip Coğrafi İşaretlerle Belirlenmesi”

 

Dr. Öğr. Üyesi Miraç TOSUN

Proje No: 221K235

Proje Adı: “MÖ. 401-400 Yılında Onbinlerin ve 1461 Yılında Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’e Varış Güzergahlarının Tespit edilerek Modellendirilip Coğrafi İşaretlerle Belirlenmesi”

 

TÜRK TARİH KURUMU

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin Cinemre

Proje No: 3045

Proje Adı: Geç Antikçağda Kurumlar ve Kavramlar

 

TÜBİTAK BURSU ALAN AKADEMİSYENLERİMİZ

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE-TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu- Geç Antikçağda Ermeni
Coğrafyacılar Armenia Coğrafyasını Nasıl Algılıyordu?

Öğr. Gör. Dr. Edip ÖNCÜ -TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu-
“Japon Olimpik Tecrübesi, Kış Olimpiyat Oyunları ve Türkiye İçin Olimpik Hareket Modeli:
Vaka İncelemesi (1964-1980)- Hokkaido Universitesi, Japonya.

 

Arş. Gör. İlhami Tekin CİNEMRE- TÜBİTAK 2214 Yurt Dışı Doktora Sırası
Araştırma Bursu- Geç Antikçağda Romalılar ve Sasaniler Arasında Armenia

Arş. Gör.  Aslı ÖZCAN- TÜBİTAK 2214 Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu-
Trabzon Şer’iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Kadın

Arş. Gör. Emre ÇELİK- TÜBİTAK 2214 Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu-
Osmanlı’yı Gezmek: Devlet, Seyyah ve Seyahat (1856-1909).

 

Arş. Gör. Tuncay KARADENİZ -2211-E Yurt İçi Doktora Burs Programı- Halen

 

 

 

TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Miraç Tosun

Aleyna Coşkun, Öğrenci No: 375484. Proje Adı: Hariki İtfa Etmek: Osmanlı Devleti’nde Tulumbacılar Ocağı’ndan İtfaiye Teşkilatına. Destek Miktarı: 4.000 TL.

 

Danışman: Prof. Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA.

Hümeyra Likoğlu, 18. ve 19. Yüzyıllarda Rusya'nın Kafkasya Siyasetinde Çerkeslerin Zorunlu Göçleri ve Osmanlı Devleti'ndeki İskân Problemleri, Destek Miktarı: 2400 TL. 2018.

Orhan Yavuz, Osmanlı Devleti’nde Spor Faaliyetlerinin Gelişimi ve Modernleşme Sürecinin Etkisi ile Değişimi, Destek Miktarı: 2500 TL. 2020.

 

Danışman: Prof. Dr. Melek ÖKSÜZ

Miray Makbule Kıldiş, Osmanlı Devleti’nde Yaşlılık ve Yaşlılar için Oluşturulan Kurumlar- Vakıflar, Destek Miktarı: 2500 TL. 2020.

Fatmanur Ulubay, II. Meşrutiyet Dönemi Kadın Dergilerinde Çocuk, Destek Miktarı: 2500 TL. 2019

Şeyma BAYRAK "Ürdün Ve Türkiye'deki Lise Tarih Ders Kitaplarında 20.yüzyıl Osmanlı-Arap İlişkileri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme"

 

Danışman: Prof. Dr. Necmettin Alkan.

Ebru İmamlı, Osmanlı Karikatürlerinde Modernleşme ve Avrupa Algısı, Destek Miktarı: 2500 TL. 2019

 

Danışman: Doç. Dr. D. Derin PAŞAOĞLU

Oğuzhan Başaran, Divan-u Lügât-it Türk’e Göre Türk Ahlak Yapısı, Destek Miktarı: 2500 TL. 2018.

Elif Keleş, Dîvânü Lugati't-Türke Göre Türk Kıyafet Kültürü, Destek Miktarı: 2500 TL. 2020.

Dilan ÖRGÜÇ, Uygurlarda Dinin Sanata Etkisi, Destek Miktarı: 2500 TL. 2022.

Beyzanur KILIÇ, ORTA ANADOLU'DAKİ KIRŞEHİR/MUCUR-KARADAM KÖYÜ ve NEVŞEHİR/HACIBEKTAŞ-MİKAİL KÖYÜNDEKİ ŞAMANİZM İZLERİ, Destek Miktarı: 2500 TL. 2022.

Pınar KUL, İLK TÜRK DEVLETLERİNDE "AL" RENK KAVRAMININ GÜNÜMÜZ AL-BAYRAĞINA KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE GELİŞİM, Destek Miktarı: 2500 TL. 2022.

Ulaş VAROL, "Altın Orda Hanlığı'nda Uluslararası Hediyeleşmenin Diplomatik, Askeri, Dini, Kültürel Dili" 2023

Yiğit KOCAMAN, "Cengiz İmparatorluğu'nda Çocuk Eğitimi ve Terbiyesi" 2023

 

Danışman: Öğr. Gör. Dr. İhsan ERDİNÇLİ.

Çağla Dülger, Öğrenci No: 370352. Proje Adı: Duasız Mezarların Sahipleri: Osmanlı Cellatları, Destek Miktarı: 4.000 TL.

Merve Tuti, Modernleşme Sürecinde Osmanlı İstanbul’unda İşçi Hareketleri ve Toplumsal Yansımaları, Danışman: Öğr. Gör. İhsan ERDİNÇLİ. Destek Miktarı: 2500 TL. 2018.

Elif Kaplan, Modernleşme Sürecinde Osmanlı Toplumuna Giren Yeni Lezzetler ve Yemek Kültürüne Etkileri, Danışman: Öğr. Gör. İhsan ERDİNÇLİ. Destek Miktarı: 2500 TL. 2018.

Büşra Bayraktar, 19. Yüzyılda İstanbul Toplumunda Mizah Algısı, Destek Miktarı: 2500 TL. 2019.

Fatıma Nur Saraç, Osmanlı’da Koku Kullanım Kültürü Ve Tanzimat İle Birlikte Oluşan Değişimi (İstanbul Örneği) Destek Miktarı: 2500 TL. 2020.

İrem ŞAHİN "Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in Sürgüne Gönderilmesinin Tarihi ve Toplumsal Etkileri" 2022.

Güliz ERSOY "İstanbul'da Kolera Salgını ve Toplumsal Alana Yansımaları 1893-1895" (2023).

Emircan PAZARBAŞI “Napoleon Bonaparte'ın Mısır Seferi ve Sonrasında Fransa İle İlişkilerin Sosyo-Kültürel Etkileri (1798- 1849)” 2024.