tarihçe

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

 

Tarihçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Tarih eğitime başlamış olup 2004-2005 yılına kadar bu eğitim programını 30 öğrenci alarak sürdürmüştür. 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılına kadar ortalama 30 öğrenci kontenjanı bulunan bölümün, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kontenjanı 40 öğrenciye çıkarılmıştır. Bölümümüzde 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 40 öğrenci ile II. öğretime başlanmıştır. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kontenjanlarımız 80 olmuştur. Tarih Bölümü altyapısı ve imkânları dâhilinde 30 yıllık tecrübesi ile çağdaş bir akademik eğitim ve öğretim yapabilecek düzeydedir. Bölümümüzde toplamda 667 aktif öğrenci bulunmaktadır.

Kuruluş 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Tarih eğitime başlamış olup, bu eğitim programını halen sürdürmektedir. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere II. Eğitim-Öğretime başlanmıştır. Tarih Bölümü altyapısı ve imkânları dâhilinde 30 yıllık tecrübesi ile çağdaş bir akademik eğitim ve öğretim yapabilecek düzeydedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince 1998-1999 Eğitim Öğretim yılında Yüksek Lisans eğitimine, 2006 yılında da Doktora Programının açılması ile Doktora eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece 

Mezun olan öğrencilere Tarih alanında LİSANS DİPLOMASI verilir.

Derecenin Seviyesi:  Lisans 

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

Kabul ve Kayıt Şartları 

1-Lise ve dengi okul diploması, 2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 'den yeterli puan.

Öncel Eğitim Tanımlaması 

Diğer Türk Yüksek Öğretim kurumlarında olduğu gibi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması planlama aşamasındadır. Bölümlerin zorunlu dersleri arasında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, söz konusu sınavlara girebilme hakkında sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olmaktadırlar.

Dereceye Yönelik Kurallar 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Program Profili 

Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç öğrenciyi alan becerilerine de sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bölümümüzün çalışma alanları Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti ve Genel Türk Tarihi'dir. Bu doğrultuda bölüm akademisyen profili de geniş tutulmaya çalışılmaktadır. İstenilen; öğrencilerin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayarak gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde başta öğretmen olmak üzere çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı tarihçi olarak yetiştirmek hedeflenmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir. Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, seminerlerin en az %80`ine katılmalıdır. Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz. /oidb/yonetmelikler

Mezuniyet Şartları 

Dereceye Yönelik Kurallar kısmındaki şartlar yeterlidir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde başta öğretmenlik, araştırma görevliliği, arşivcilik ve diğer kamu kurumlarında memurluk alanında çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş 

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavı ile başarı ortalamaları ve mülakat sınavını başararak lisansüstü programlarda (yüksek lisans ve doktora) öğrenim görebilirler.

Tarih Bölümü Edebiyat Fakültesi binasında hizmet vermekte olup bölüm olanakları aşağıdaki gibidir:

Bölümde 6 profesör, 5 doçent, 8 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele Ait 20 oda mevcuttur. Ayrıca 7 derslik, 1 teknoloji sınıfı ve 1 Arşiv Odası bulunmaktadır.

Anabilim Dalları

6 Anabilim dalında toplam 19 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Eskiçağ Tarihi

Ortaçağ Tarihi

Genel Türk Tarihi

Yeniçağ Tarihi

Yakınçağ Tarihi

Cumhuriyet Tarihi

 

Lisansüstü Eğitim

Tarih Bölümü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Lisans 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren de doktora eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi halen devam etmektedir. Bu programdan 117 adet yüksek lisans, 38 tane doktora çalışması tamamlanmıştır. Bölümümüzde şu anda 104 öğrenci yüksek lisans ve 47 doktora öğrencisi eğitimine devam etmektedir.

Tarih Bölümü Stratejik planının yeniden düzenlenmesi ve bu düzenlemeler doğrultusunda 2019-2023 dönemi için stratejik planın hazırlanması amaçlanmıştır. 26 Eylül 2008 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenen bilgilendirme toplantısını takiben öncelikli olarak bölümlerimizin bilgi paketleri yenilenmiştir. Üniversitemizin lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimi için hazırlanan Türkçe ve İngilizce bilgi paketleri diploma eklerinin ve diploma etiketlerinin alınma süreci tamamlanmıştır. Bunu takiben stratejik planların yeniden gözden geçirilmesi ve akreditasyon işlemleri için de alt yapıyı oluşturulmuştur.

 

Uluslararası Anlaşmalar (Erasmus)

Almanya                     University of Potsdam

Almanya                     Universität Münster

İtalya                          University of Pisa

Fransa                       Université de Lille

 

Bölümümüzün eğitim ve öğretime başlayışından itibaren bölüm başkanları aşağıdaki gibidir:

 

Prof. Dr. Kenan İNAN 1994-1997
Prof. Dr. M.Alaaddin YALÇINKAYA 1997-2001
Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK 2001-2002
Prof. Dr. Sadık SARISAMAN 2002-2003
Prof. Dr. Kenan İNAN 2003-2005
Prof. Dr. M.Alaaddin YALÇINKAYA 2005-2013
Prof. Dr. Kenan İNAN 2013-2018
Prof. Dr. Mehmet ÇOG 2018-.2019
Prof. Dr. M.Alaaddin YALÇINKAYA 2019-2020
Prof. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ 2020-....