etkinlikler

23

Kasım

Konferans: Prof.Dr. Sönmez Kutlu - İslamın Akılcı Yorumu ve İmam Maturidi

Tarih Bölümü