Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerimiz

Bölümümüz 1998 yılından itibaren Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans programına, 2011 yılından itibaren ise Uluslararası İlişkiler Doktora programına öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Halen bu programların yanında YÖK tarafından desteklenen 100/2000 Doktora Bursu kapsamında "Güvenlik ve Terör" alanında da öğrenci kabulüne başlayan bölümümüz, 2021/2022 akademik yılından itibaren %100 İngilizce Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulüne de başlamıştır.

*Tezler yayınlandıkları yıl itibariyle sıralanmıştır ve üzerlerindeki bağlantılar aracılığıyla tüm çalışmaya ulaşabilirsiniz.

*Üzerlerinde bağlantı olmayan tezlere yazarlar tarafından erişim izni verilmemiştir ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına üniversitemiz kütüphanesi aracılığıyla erişebilirsiniz.

Doktora Tezlerimiz

Yazar Danışman Yıl Tez Adı
Ayça Eminoğlu Prof. Dr. Hayati Aktaş 2015 Uluslararası Politikada Tanınmanın Esasları: Kosova Analizi
Kadir Sancak Prof. Dr. Hayati Aktaş 2015 Dış Politikada Bir Etki Aracı Olarak Yumuşak Güç: Türkiye'nin Yumuşak Gücünün Analizi
Serdar Kesgin Prof. Dr. Gökhan Koçer 2015 Küresel ve Bölgesel Perspektiften Doğu Akdeniz Güvenliği
Derya S. Parlar Doç. Dr. Süleyman Erkan 2016 Petrolün Ülke Politikalarına Etkisi: Kuveyt Örneği
Vahit Güntay Prof. Dr. Hayati Aktaş 2016 Uluslararası İlişkiler Temelinde Siber Güvenlik: Mikro Siber İttifak Teorisi (Micro-CAT)
Abdulgani Bozkurt Prof. Dr. Mohammad Arafat 2016 Arap Baharı Sürecinde Ürdün Rejiminin Ayakta Kalma Stratejileri: Çok Düzeyli Bir Analiz
Zuhal Çalık Topuz Prof. Dr. Mohammad Arafat 2016 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarının Filistin-İsrail Barış Sürecine Etkisi
Cemhan Kocabaş Prof. Dr. Hayati Aktaş 2016 Hegemonya ile Sınır Güvenliği: AB Komşuluk Politikasının Akdeniz Havzası Uygulamalarının... Değerlendirilmesi
Cemil Doğaç İpek Prof. Dr. Coşkun Topal 2017 Frankofoni ile Türk Konseyi'nin Mukayesesi
Selim Kurt Prof Dr. Mohammad Arafat 2017 Karadeniz Güvenlik Mimarisinin Oluşumu ve Türkiye'nin Rolü
Oğuzhan Aslantürk Prof. Dr. Gökhan Koçer 2018 Uluslararası ve Ulusal Hukuki Düzenlemeler Çerçevesinde Türkiye'nin İltica Politikası
Adil Calap Prof. Dr. Coşkun Topal 2018 Osmanlı-İngiliz İlişkilerinde Rusya Faktörünün Realist Perspektiften Değerlendirilmesi (1853-1878)
Serkan Gündoğdu Prof Dr. Mohammad Arafat 2019 AK Parti Dönemi Kamu Diplomasisi Uygulamaları (2002-2013)
İrfan Sancak Prof. Dr. Coşkun Topal 2019 II. Abdülhamid Dönemi Kamu Diplomasisi Uygulamaları
Duygu Çağla Bayram Prof. Dr. Mohammad Arafat 2020 21. Yüzyıl Hindistan Dış Politikasında "Hint-Pasifik" Kavramı Tartışmaları
Müge Yüce Prof. Dr. Süleyman Erkan 2020 Uluslararası İlişkilerde Hegemonya ve Hegemonik Geçiş Teorileri: "Yeni Hegemon" Söylemi Kapsamında Çin'in Ortadoğu Politikası
İlknur Cihangir Demirbaş Prof. Dr. Süleyman Erkan 2020 İslam Devrimi Sonrası İran Dış Politikası: Meydan Okuma ve Uzlaşma
Rahmat Ullah Prof. Dr. Mohammad Arafat 2020 Çin-Hindistan Denkleminde Bangladeş Avami Ligi'nin Dış Politika Söylemi (2009-2018)
Emel İlter Doç. Dr. Alper Tolga Bulut 2021 Türk Siyasetinde Kadının Niteliksel Temsilinin Dinamikleri Üzerine Sayısal Bir Analiz
Sinem Çelik Dr. Öğr. Ü. Fatma Akkan Güngör 2021 Katalanların Self-determinasyon Talepleri ve Olası Ayrılığın AB'ye Etkileri: SWOT Analizi

 

Yüksek Lisans Tezlerimiz

Yazar Danışman Yıl Tez Adı
Kemal Ellialtıoğlu Yrd. Doç. Dr. Hayati Aktaş 2000 Dağıstan Özerk Cumhuriyeti
Arslan Yurt Yrd. Doç. Dr. Hayati Aktaş 2000 Küreselleşen Dünyada Yeni Devlet Anlayışı ve Türkiye
Cumhur Ermiş Yrd. Doç. Dr. Gökhan Koçer 2001 Makedonya Cumhuriyeti'nin Doğuşu, Balkanlardaki ve Dünyadaki Yeri
İsmail Köse Yrd. Doç. Dr. Gökhan Koçer 2001 Tarihsel Süreçte Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Stratejisinin Dinamikleri
İbrahim Azcan Yrd. Doç. Dr. Hayati Aktaş 2001 Kolluğun İnsan Hakları Boyutu
Berna Aksoy Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkan 2001 Çevreciliği Siyallaşması ve Uluslararası İlişkilerdeki Etkinliğine Kurumsal Yaklaşım
Kaan Böke Doç. Dr. Hayati Aktaş 2002 Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Polisin İnsan Hakları Uygulamaları
Önder Karakuş Doç. Dr. Hayati Aktaş 2002 İnsan Hakları Eğitiminin Uluslararası Boyutu ve Türk Polis Teşkilatının Uygulamaları
Fulya Ereker Aksu Doç. Dr. Hayati Aktaş 2002 Türk Dış Politikasının Belirlenmesinde Kişisel Etken Üzerine Bir Analiz
Fırat Yıldız Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkan 2002 11 Eylül Sonrası Afganistan
Serdar Kalfa Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkan 2002 11 Eylül Öncesi Afganistan
Ali Osman Öztürk Yrd. Doç. Dr. Gökhan Koçer 2003 Ulus-devletin Globalleşme Karşısındaki Konumu ve Geleceği
Ali Müjdat Eski Yrd. Doç. Dr. Yusuf Aksar 2003 Uluslararası Yargı Kararlarında İşkence
Bülent Uysal Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkan 2003 SSCB'nin Dağılmasından Sonra Türkiye-Rusya Federasyonu İlişkileri
Önder Kara Doç. Dr. Hayati Aktaş 2004 Sovyet İşgalindeki Afganistan'dan, Türkiye Komutasındaki ISAF'A
Azat Rahmanov Doç. Dr. Hayati Aktaş 2004 Türkiye-Türkmenistan İlişkileri
Mesut Kayaer Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkan 2004 Ukrayna ve Türkiye-Ukrayna İlişkileri
Fatma Akkan Doç. Dr. Hayati Aktaş 2004 Türk Dış Politikasında Baskı Grupları: TÜSİAD Örneği
Şafak Gümrükçü Doç. Dr. Mohammad Arafat 2005 Yeni Makedonya Sorunu
Bülent Şener Doç. Dr. Gökhan Koçer 2005 Soğuk Savaş Sonrasında Değişen Güvenlik Kavramı ve ABD-AB Ekseninde Farklılaşan Güvenlik Algılamaları
Uğur Büyüktepe Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkan 2006 Türk-Amerikan İlişkilerinin Müttefiklik ve Stratejik Ortaklık Boyutlarının Karşılaştırmalı analizi
Selim Kurt Doç. Dr. Gökhan Koçer 2006 Türkiye'nin Enerji Tedarik Politikalarının Avrasya Enerji Boru Hattı Projeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Yavuz Bayram Yrd. Doç. Dr. Çağatay Okutan 2006 Küreselleşme Sürecinde Sivil Toplum ve Kamuoyu
Ercan Pekcan Doç. Dr. Gökhan Koçer 2007 Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Kavramı Çerçevesinde Terörizm ve NATO
Fatma Arslan Doç. Dr. Gökhan Koçer 2007 Küreselleşmenin Ulusal Güvenliğe Etkisi: Türkiye
Mustafa Dutak Doç. Dr. Mohammad Arafat 2007 İsrail Devletinin Kuruluşundan Filistin Devletinin Kuruluşuna Karad Arap Ülkeleri ve İsrail İlişkileri (1948-1988)
Seçkin Akdoğan Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkan 2007 Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İlişkileri (1991-2000)
Zafer Kocael Doç. Dr. Gökhan Koçer 2007 Türk-Amerikan İlişkileri Bağlamında Türkiye'nin Yakın Dönem Irak Politikası
Mehmet Dündar Doç. Dr. Gökhan Koçer 2007 Su Kaynaklarının Uluslararası Sorun Oluşturması
Şafak Çınar Doç. Dr. Mohammad Arafat 2008 Büyük Ortadoğu Projesi'nin Irak Savaşı'na Etkisi Bağlamında Kuramsal Bir Yaklaşım
İsmail Alper Yalçınkaya Doç. Dr. Gökhan Koçer 2008 Medya-Terörizm İlişkisi
Rıza Işıtan Doç. Dr. Mohammad Arafat 2008 Terörizm, İslamcılık ve Hizbullah
Zühal Bayındır Doç. Dr. Mohammad Arafat 2008 İran'ın Nükleer Silahlanma Politikası
İlknur Albayrak Doç. Dr. Gökhan Koçer 2008 Türkiye'nin Barışı Destekleme ve Harekatlarına Katılımının Analizi
Cumhur Yüce Doç. Dr. Yusuf Aksar 2008 Uluslararası Hukukta Self-determinasyon İlkesi ve Günümüz Uygulamaları
Alper Tolga Bulut Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkan 2008 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları
Sait Köysüren Doç. Dr. Mohammad Arafat 2008 Nükleer Silahların Ortadoğu Barış Sürecine Etkisi
Arda Özkan Doç. Dr. Yusuf Aksar 2009 Uluslararası Deniz Hukuku Açısından Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı
Ayça Eminoğlu Doç. Dr. Gökhan Koçer 2009 Yeni Güvenlik Algılaması Kapsamında Küresel Isınma
Pınar Akgül Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkan 2009 Yugoslavya Cumhuriyeti'nin Dağılma Sürecinde ve Sonrasında Sırbistan
Tolga Çıkrıkçı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Topal 2009 Son Gelişmeler Ekseninde Türkiye-Irak İlişkileri
Zuhal Çalık Prof. Dr. Mohammad Arafat 2010 Filistin-İsrail Barış Süreci ve Türkiye
Derya Sürmelioğlu Prof. Dr. Yusuf Aksar 2010 Uluslararası Çevre Hukukunda Sınıraşan Zararlar
Cemhan Kocabaş Prof. Dr. Hayati Aktaş 2010 Türk Deniz Alanları ve Bu Alanlardaki Ulusal ve Uluslararası Hukuk Uygulamaları
Cihan Seymen Prof. Dr. Hayati Aktaş 2010 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine Göre Deniz Alanlarının Sınırlandırılması: Açık Deniz Rejimi
Nevzat Aydın Prof. Dr. Mohammad Arafat 2010 İran'ın Orta Doğu Politikasında Şii Mezhebinin Etkisi
Abdulgani Bozkurt Prof. Dr. Mohammad Arafat 2010 Lübnan'ın Sosyal Yapısı, Siyasi Tarihi ve Hizbullah
Şevkiye Duygu Ata Prof. Dr. Hayati Aktaş 2010 Dağlık Karabağ Sorunu
Derya Baki Çakır Prof. Dr. Yusuf Aksar 2010 Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Çalışma Yaşamında Kadın-Erken Eşitliği
Ramazan Kutlu Prof. Dr. Hayati Aktaş 2010 Uluslararası Terörizm ve 11 Eylül Sonrasında Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi
Hakan Yekdeş Prof. Dr. Gökhan Koçer 2010 Uluslararası Suçlar Işığında Uluslararası Terörizm
Zeynep Taşpınar Prof. Dr. Gökhan Koçer 2010 Sosyal Demokrasinin İnsan Haklarına Etkisi: İsveç Örneği
Rezzan Ersoy Prof. Dr. Hayati Aktaş 2010 Michel Foucault'da İktidar Kuramı ve Küreselleşme Süreci ile Dönüşümü
Ülfet Çınar Temel Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hamdi Topal 2010 Türkiye'ye Yönelik Terör Örgütleri ve Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi
Arzu Kamburoğlu Prof. Dr. Mohammad Arafat 2011 Nükleer Kriz Sürecinin Türkiye-İran İlişkilerine Etkisi
Umut Keçeli Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hamdi Topal 2011 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Özel Hayat Hakkı ve Korunması
İbrahim Emre Tezcan Prof. Dr. Gökhan Koçer 2012 21. Yüzyılda NATO
Şenay Doğan Prof. Dr. Hayati Aktaş 2012 İran'ın Nükleer Programı ve Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
Sinan Aydoğdu Prof. Dr. Hayati Aktaş 2012 Türkiye'de İnsan Ticareti Suçu ve Polisin Fuhuş Amaçlı İnsan Ticareti ile Mücadelsi
Vahit Güntay Yrd. Doç. Dr. Faruk Ekmekçi 2012 Türk Dış Politikasında Güncel Yaklaşılmlar ve Eksen Kayması Tartışmaları: 2002-2012
Çağla Tuna Prof. Dr. Hayati Aktaş 2012 Başarısız Devletlerin Bölgesel Güvenliğe Etkisi: Afganistan-Pakistan Etkileşimi
Fatma Jale Arslan Prof. Dr. Hayati Aktaş 2012 Siyasal Katılım Sürecinde Kadınlar: İsveç ve Türkiye Örneği
Mete Alpkan Karahasanoğlu Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkan 2012 Rusya'nın Enerji Hatları ve Rusya-Ukrayna Doğalgaz Krizi
İrfan Sancak Doç. Dr. Coşkun Topal 2013 Bir Devrimin Analizi: Arap Halk Hareketleri ve Mısır'da 25 Ocak Devrimi
Ünal Tüysüz Doç. Dr. Süleyman Erkan 2014 Türkiye-İsrail İlişkileri: 2002-2013
Mustafa Kemal Sayar Prof. Dr. Gökhan Koçer 2014 Avrupa Birliği Ülkelerinde İslamofobi
Eda Tutak Doç. Dr. Coşkun Topal 2014 Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan'ın Yeniden Yapılanması ve Bu Süreçte Türkiye ile İlişkileri
Mohammad Murtaza Kohistani Doç. Dr. Coşkun Topal 2014 Terör, Terör Olayları ve Uluslararası Bölgesel Anlaşmalarda Terörizm
Sinem Tan Prof. Dr. Coşkun Topal 2015 Kamu Diplomasisi Çerçevesinde Türkiye'nin Bosna-Hersek ve Sırbistan Politikası
Emel İlter Prof. Dr. Hayati Aktaş 2015 Uluslararası Hukukta Koruma Sorumluluğu: Libya Örneği
Hülya Ercan Doç. Dr. Süleyman Erkan 2015 Kıyıdaş Devletlerin Talepleri Çerçevesinde Hazar'ın Hukuki Statü Sorunu
Kübra Çağlar Doç. Dr. Süleyman Erkan 2015 Rusya Federasyonu'nun Enerji Politikası ve Türkiye'ye Etkileri
Halil Yılmaz Prof. Dr. Hayati Aktaş 2015 Bir Kamu Diplomasisi Faaliyeti Olarak Dış Yardımlar: Suriye Örneği
Rabia Kalfaoğlu Prof. Dr. Hayati Aktaş 2015 Yüzüncü Yılında Türk-Ermeni İlişkilerine Psiko-politik Yaklaşım: Başkent Erivan'da Bir Anket Çalışması
Hilal Ekici Prof. Dr. Hayati Aktaş 2015 Kırım Krizi ve Uluslararası Aktörlerin Krize Yaklaşımları
Ebru Birinci Doç. Dr. Süleyman Erkan 2016 2006-2015 Yılları Arası Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün İsrail Yerleşim Aktiviteleri ve Yerleşimci Şiddeti
Dilinuer Wufuer Doç. Dr. Süleyman Erkan 2016 Osmanlı ve Çin İmparatorluklarının Çöküşü ve Cumhuriyete Geçişin Karşılaştırmalı Analizi
Barış Çeliktaş Prof. Dr. Hayati Aktaş 2016 Siber Güvenlik Kavramının Gelişimi ve Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme
Duygu Çağla Bayram Prof. Dr. Hayati Aktaş 2016 İnsan Güvenliği ve Terörizm
Idrissa Tamba Bindi Yrd. Doç. Dr. Özgür Tüfekçi 2017 Liberal Peace and Peacebuilding: The Case of Sierra Leone
Furkan Ünlü Prof. Dr. Coşkun Topal 2017 Halkların Kendi Kaderini Tayin Hakkı Açısından Kırım Sorunu
Esra Ata Prof. Dr. Coşkun Topal 2017 Uluslararası Hukukta Diplomatik Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklar
Melike Gülser Prof. Dr. Mohammad Arafat 2017 Türkiye ve Suriye İlişkilerinde Süreklilik ve Dönüşüm Üzerine Dış Politika İncelemesi
Dilek Karadeniz Dr. Öğr. Ü. Fatma Akkan Güngör 2018 Doğu Avrupa Ülkelerinin Demokratikleşmesine Avrupa Birliği'nin Etkisi
Muhammed Onur Çöpoğlu Prof. Dr. Gökhan Koçer 2018 Rusya Federasyonu'nun Örnek Vaka Analizleriyle Yeni Nesil Savaşın İncelenmesi
Özkan Dizlek Prof. Dr. Coşkun Topal 2018 Sömürgecilik ve 1763-1047 Dönemi Pax-Britannica: Hindistan Örneği
Ayşegül Çatakçı Balcı Prof. Dr. Coşkun Topal 2018 Atatürk Döneminde Türkiye-Romanya İlişkileri (1923-1938)
Ersin Tayfun Prof. Dr. Coşkun Topal 2018 AB'nin Güney Kafkasya Enerji Politikası ve Türkiye
Ekrem Ok Prof. Dr. Mohammad Arafat 2018 Brexit'e Giden Yol: Avrupa Birliği-Birleşik Kralllık İlişkileri
İlknur Doksanoğlu Dr. Öğr. Ü. Alper Tolga Bulut 2018 Türkiye'de Medya ve Siyaset İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz
Nurhan Hacıoğlu Dr. Öğr. Ü. Alper Tolga Bulut 2018 Türkiye'de Popülizmin Siyasal Söylem Üzerinden Ölçülmesi: Nical Bir Metin Analizi
Soltan Kazımov Dr. Öğr. Ü. Alper Tolga Bulut 2019 Rusya'da İç Siyaset: Seçimler, Partiler, Aktörler
Fatih Taş Prof. Dr. Mohammad Arafat 2019 Türkiye'de Yaşayan Suriyelilere Yapılan İnsani Yardımlar
Yeşim Aydın Dr. Öğr. Ü. Ayça Eminoğlu 2019 Liberal Barış İnşa Modelinin Yetersizliği: Bosna Hersek Örneği
Fevzi Kırbaşoğlu Dr. Öğr. Ü. Özgür Tüfekçi 2019 Avrupa Birliği'nin Yükselen Güçlere Yönelik Politikası: Türkiye Örneği
Mukaddes Yılmaz Prof. Dr. Coşkun Topal 2019 Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Bosna Hersek
İbrahim Ercan Çobanoğlu Prof. Dr. Coşkun Topal 2019 Tarihi Olaylar Işığında Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Talepleri
Royal Mammadlı Prof. Dr. Coşkun Topal 2019 ABD ve Rusya Federasyonu'nun Güvenlik Politikaları Bağlamında Güney Kafkasya
Sedanur Yıldız Dr. Öğr. Ü. Özgür Tüfekçi 2019 Brexit and The Small States in the European Union: The Case of Slovakia
Kebire Akpınar Prof. Dr. Süleyman Erkan 2019 Yemen Krizi ve Dış Müdaheleler
Ümit Yurduseven Prof. Dr. Gökhan Koçer 2019 Avrupa Birliği'nde Dil Politikaları
Sercan Varol Dr. Öğr. Ü. Ayça Eminoğlu 2019 Avrasya Güç Mücadelesinde Enerji: Türkiye'nin Enerji Merkezi Olma Hedefi ve TANAP
Seda Alkan Prof. Dr. Mohammad Arafat 2019 Hüsnü Mübarek Dönemi ve Arap Baharında Türkiye-Mısır İlişkileri
Esra Çil Doç. Dr. Bülent Şener 2019 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Göç Olgusu ve Toplumsal Güvenliğe Etkileri
Buğrahan Emir Dr. Öğr. Ü. Vahit Güntay 2020 Uluslararası İlişkilerin Kuramsal Çerçevesi ve Siber Güvenlik Kavramının Analizi
Bahar Köse Doç. Dr. İsmail Köse 2020 Margaret Thatcher Dönemi Türkiye-İngiltere İlişkileri
Bahar Yılmaz Doç. Dr. Bülent Şener 2020 İç ve Dış Egemenlik Boyutlarıyla Soğuk Savaş Sonrası Başarısız Devletler
Önder Çoban Doç. Dr. İsmail Köse 2020 Neoklasik Realizm Çerçevesinde ABD'nin Proaktif Güney Kafkasya Politikası (2001-2018)
Gözde Öksüz Atsız Dr. Öğr. Ü. Ayça Eminoğlu 2020 ABD'nin Afganistan Müdalesinin İnsani Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi
Nükhet Güntay Dr. Öğr. Ü. Fatma Akkan Güngör 2020 Bölgesel İşbirliğinde Su Diplomasisi: Mekong Nehri Havzası Örneği
Berk Çevik Doç. Dr. Murat Ülgül 2020 Liderlik Özellikleri Analizi: Putin, Trump ve Erdoğan Değerlendirmesi
Wafaa Sadi Prof. Dr. Mohammad Arafat 2020 Irak'ın Siyasal Sisteminde Anayasal Kararlarda Değişiklikler ve Etkileri
Şeyma Uzun Doç. Dr. Bülent Şener 2021 Avrupa'da Aşırı Sağ Partiler Çerçevesinde Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi: Fransa ve Macaristan Örnekleri
Karez Q. H. S. Margai Dr. Öğr. Ü. Ayça Eminoğlu 2021 Arap Baharı Sonrası İran'ın Suriye'ye Yönelik Politikası
Abdulrahman M. Mohammed Doç. Dr. Alper Tolga Bulut 2021 Legislative Behavior and Lawmaking in Nigeria