bölümümüz hakkında

Bölümümüz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1992 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 1993'te almış ve ilk mezunlarını 1997'de vermiştir. İlk bölüm başkanlığı görevini 1992-1994 arasında Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu (o zamanki dekan) üstlenmiş, daha sonra bölüm içinden ilk başkan ise Yrd. Doç. Dr. Gökhan Koçer (1994-1995) olmuştur. 

Günden güne gelişen altyapısı, akademik ve idari kadrosu ile her yıl bölümümüzde öğrenim görmeye hak kazanan lisans düzeyinde %30 İngilizce ve Hazırlık Programı zorunlu programının yanında %100 İngilizce programında eğitim alan öğrencilerine hizmet vermektedir. Bölüm bünyesinde 4 Profesör, 7 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi tam zamanlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans programının yanı sıra Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans, %100 İngilizce Yüksek Lisans, Doktora ve YÖK bünyesinde burslu olarak desteklenen Güvenlik ve Terör programlarıyla geniş bir alanda lisansüstü eğitimleri de sürdürülmektedir.

Amacımız, Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek üzere öğrencilerimize en temel ve en güncel bilgilerin kazandırılmasının yanı sıra, uluslararası sistemin tarihini, işleyişini ve hukuksal çerçevesini eleştirel ve analitik açılardan irdeleyebilecek yetenekleri kazandırmaktır. Öğrencilerimizin temel bölüm dersleri kendi  alanlarında uzman akademisyenler tarafından İngilizce dil eğitimi ile birlikte desteklenmektedir. Uluslararası arenada insan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliğine sahip bireyler yetiştirmek bölümümüzün asli görevlerinden biridir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan öğrenciler çok geniş bir istihdam yelpazesinde kendilerine uygun olan istihdam alanlarına yönelebilmektedirler. Bölümümüz mezunları, uluslararası kuruluşlarda, diplomasinin çeşitli kademelerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında, basın sektöründe, finansal kurumlarda, yerli ve yabancı çok uluslu işletmelerde çalışabilecekleri gibi akademi içerisinde de yer alabilmektedirler.