program eğitim amaçları

1. Programın amacı öğrencilere başta Uluslararası Politika, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk olmak üzere uluslararası ilişkiler alanlarında bilgi ve farklı beceriler kazandırarak kariyer hedeflerine hazırlamaktır. 

2. Mezunlarımız uluslararası sistemin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına ilişkin kuramsal bilgi ve vizyon ile analitik ve eleştirel düşünebilen bireyler olarak üniversitelerde ve düşünce kuruluşlarında kariyerlerini sürdürebilirler. 

3. Kazandıkları mesleki bilgi, dil ve iletişim becerileri ile meslek sınavlarında başarı elde ederek uzman yardımcısı, kariyer memuru, diplomat vb. gibi pozisyonlarda başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. 

4. Edindikleri kuramsal altyapı, kavramsal zenginlik ve etkili iletişim becerileri ile özel sektörde çok uluslu firmalarda, bankacılık ve uluslararası ticaret başta olmak üzere birçok alanda çalışma imkânına sahip olurlar. 

5. Sürdürülebilirlik vurgusu ile edindikleri küresel ve sosyal açıdan kapsayıcı ve etik perspektif ile insan hakları, çevre, ekonomi, güvenlik gibi konularda etkin çeşitli uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarında görev alırlar.