yüksek lisans tezleri

Yayınlanma izni bulunan tezlerin dijital kopyalarına YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanı üzerinden, yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına ise üniversitemiz kütüphanesi aracılığıyla erişebilirsiniz.

ADI

SOYADI

ANABİLİM DALI

PROGRAM

TEZİN ADI

DANIŞMAN

MEZUNİYET TARİHİ

ARSLAN

YURT

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA YENİ DÜNYA ANLAYIUŞI VE TÜRKİYE

YRD. DOÇ. DR. HAYATİ AKTAŞ

23.05.2000

KEMAL

ELLİALTIOĞLU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DAĞISTAN ÖZERK CUMHURİYETİ

YRD. DOÇ. DR. HAYATİ AKTAŞ

23.05.2000

BERNA

AKSOY

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ÇEVRECİLİĞİN SİYASALLAŞMASI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEKİ ETKİNLİĞİNE KURUMSAL YAKLAŞIM

YRD. DOÇ. DR. SÜLEYMAN ERKAN

27.03.2001

İBRAHİM

AZCAN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KOLLUĞUN İNSAN HAKLARI BOYUTU

YRD. DOÇ. DR. HAYATİ AKTAŞ

02.05.2001

CUMHUR

ERMİŞ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MAKEDONYA CUMHURİYETİNİN DOĞUŞU, BALKANLARDAKİ VE DÜNYADAKİ YERİ

YRD. DOÇ. DR. GÖKHAN KOÇER

12.10.2001

İSMAİL

KÖSE

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TARİHSEL SÜREÇTE TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYENİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİNİN DİNAMİKLERİ

YRD. DOÇ. DR. GÖKHAN KOÇER

08.11.2001

ÖNDER

KARAKUŞ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNİN ULUSLARARASI BOYUTU VE TÜRK POLİS TEŞKİLATI UYGULAMALARI

DOÇ. DR. HAYATİ AKTAŞ

30.05.2002

SERDAR

KALFA

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

11 EYLÜL ÖNCESİ AFGANİSTAN

YRD. DOÇ. DR. SÜLEYMAN ERKAN

26.06.2002

KAAN

BÖKE

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYEDE POLİSİN İNSAN HAKLARI UYGULAMALARI

DOÇ. DR. HAYATİ AKTAŞ

17.09.2002

FULYA

AKSU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK DIŞ POLİTİKASININ BELİRLENMESİNDE KİŞİSEL ETKEN ÜZERİNE BİR ANALİZ

DOÇ. DR. HAYATİ AKTAŞ

06.01.2003

ALİ MÜJDAT

ESKİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ULUSLARARASI YARGI KARARLARINDA İŞKENCE

YRD. DOÇ. DR. YUSUF AKSAR

02.06.2003

BÜLENT

UYSAL

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SSBC'NİN DAĞILMASINDAN SONRA TÜRKİYE-RUSYA FEDERASYONU İLİŞKİLERİ

YRD. DOÇ. DR. SÜLEYMAN ERKAN

02.07.2003

FIRAT

YALDIZ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

11 EYLÜL SONRASI AFGANİSTAN

YRD. DOÇ. DR. SÜLEYMAN ERKAN

17.11.2003

ALİ OSMAN

ÖZTÜRK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ULUS DEVLET MODELİNİN GLOBALLEŞME KARŞISINDAKİ KONUMU VE GELECEĞİ

YRD. DOÇ. DR. GÖKHAN KOÇER

26.12.2003

ÖNDER

KARA

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SOVYET İŞGALİNDEKİ AFGANİSTANDAN TÜRKİYE KONTROLÜNDEKİ ISAF'A

DOÇ. DR. HAYATİ AKTAŞ

23.01.2004

MESUT

KAYAER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

UKRAYNA VE TÜRKİYE-UKRAYNA İLİŞKİLERİ

YRD. DOÇ. DR. SÜLEYMAN ERKAN

13.07.2004

AZAT

RAHMANOV

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN İLİŞKİLERİ

DOÇ. DR. HAYATİ AKTAŞ

26.07.2004

FATMA

AKKAN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA BASKI GRUPLARI: TÜSİAD ÖRNEĞİ

DOÇ. DR. HAYATİ AKTAŞ

23.08.2004

BÜLENT

ŞENER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA DEĞİŞEN GÜVENLİK KAVRAMI VE ABD-AB EKSENİNDE FARKLILAŞAN GÜVENLİK ALGILAMALARI

DOÇ. DR. GÖKHAN KOÇER

11.05.2005

ŞAFAK

GÜMRÜKÇÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

YENİ MAKEDONYA SORUNU

DOÇ. DR. MOHAMMED ARAFAT

30.12.2005

YAVUZ

BAYRAM

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SİVİL TOPLUM VE TÜRKİYE

YRD. DOÇ. DR. ÇAĞATAY OKUTAN

26.07.2006

UĞUR

BÜYÜKTEPE

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN MÜTEFİKLİK VE STRATEJİK ORTAKLIK BOYUTLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

YRD. DOÇ. DR. SÜLEYMAN ERKAN

28.08.2006

SELİM

KURT

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYENİN ENERJİ TEDARİK POLİTİKALARININ BORU HATTI PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

DOÇ. DR. GÖKHAN KOÇER

28.08.2006

SELİM

SÜRMEN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ABD'NİN ORTADOĞU POLİTİKALARI VE BÖLGEDE YÜKSELEN ABDF KARŞITLIĞI

DOÇ. DR. GÖKHAN KOÇER

22.06.2007

MEHMET

DÜNDAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

LÜBNAN'IN SOSYAL YAPISI, SIYASI TARIHI VE HIZBULLAH

PROF.DR.MOHAMMAD ARAFAT

22.10.2007

ZAFER

KOCAEL

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK AMERIKAN İLIŞKILERI BAĞLAMINDA TÜRKIYENIN YAKIN DÖNEM IRAK POLITIKASI

DOÇ.DR.GÖKHAN KOÇER

22.10.2007

ERCAN

PEKCAN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DEĞİŞENGÜVENLİK KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE TERÖRİZM VE NATO

DOÇ.DR. GÖKHAN KOÇER

22.10.2007

SEÇKİN

AKDOĞAN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BAĞIMSIZLIK SONRASI AZERBAYCAN CUMHURİYETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİ (1921-2000)

DOÇ. DR. GÖKHAN KOÇER

26.11.2007

MUSTAFA

DUTAK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İSRAİL DEVLETİNİN KURULUŞUNDAN FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULUŞUNA KADAR ARAP ÜLKELERİ VE İSRAİL İLİŞKİLERİ (1948-1988)

DOÇ. DR. GÖKHAN KOÇER

26.11.2007

ŞAFAK

ÇINAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESININ IRAK SAVAŞINA ETKISI BAĞLAMINA KURUMSAL BIR YAKLAŞIM

DOÇ.DR.MOHAMMAD ARAFAT

20.05.2008

İSMAİL ALPER

YALÇINKAYA

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MEDYA - TERÖRIZIM İLIŞKISI

DOÇ.DR.GÖKHAN KOÇER

15.07.2008

RIZA

IŞITAN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TERÖRIZIM, İSLAMCILIK VE HIZBULLAH

DOÇ.DR.MOHAMMAD ARAFAT

05.08.2008

SAİT

KÖYSÜREN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

NÜKLEER SILAHLARIN ORTADOĞU BARIŞ SÜRECINE ETKISI

DOÇ.DR.MOHAMMAD ARAFAT

12.08.2008

ALPER TOLGA

BULUT

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE BIRLEŞMIŞ MILETLER BARIŞI KORUMA OPERASYONLARI

YRD.DOÇ.DR.SÜLEYMAN ERKAN

12.08.2008

İLKNUR

ALBAYRAK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKIYE'NIN BARIŞI DESTEKLEME HAREKATLARINA KATILIMININ ANALIZI

DOÇ.DR.GÖKHAN KOÇER

12.08.2008

ZÜHAL

BAYINDIR

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

IRAN'IN NÜKLEER POLITIKASI

DOÇ.DR.MOHAMMAD ARAFAT

22.09.2008

CUMHUR

YÜCE

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ULUSLARARASI HUKUKTA SELF-DETERMINASYON İLKESI VE GÜNÜMÜZ UYGULAMALARI

DOÇ.DR.YUSUF AKSAR

30.12.2008

ARDA

ÖZKAN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU AÇISINDAN EGE DENİZİ KITA SAHANLIĞI UYUŞMAZLIĞI

DOÇ.DR.YUSUF AKSAR

11.08.2009

AYÇA

EMİNOĞLU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

YENİ GÜVENLİK ALGILAMASI KAPSAMINDA KÜRESEL ISINMA

DOÇ.DR.GÖKHAN KOÇER

18.08.2009

PINAR

AKGÜL

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

YUGOSLAVYA CUMHURİYETİ'NİN DAĞILMA SÜRECİNDE VE SONRASINDA SIRBİSTAN

YRD.DOÇ.DR.SÜLEYMAN ERKAN

25.08.2009

TOLGA

ÇİKRIKCİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SON GELİŞMELER EKSENİNDE TÜRKİYE IRAK İLİŞKİLERİ

YRD.DOÇ.DR.ÇOŞKUN TOPAL

26.02.2010

ZUHAL

ÇALIK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

FILISTIN-İSRAIL BARIŞ SÜRECI VE TÜRKIYE

PROF.DR.MOHAMMAD ARAFAT

16.04.2010

RAMAZAN

KUTLU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TERÖR OLGUSU VE TERÖRÜ ÖNLEMEDE ÇÖZÜM YOLLARI

PROF.DR.GÖKHAN KOÇER

14.05.2010

DERYA

SÜRMELİOĞLU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNDA SINIRAŞAN ZARARLAR

PROF.DR.YUSUF AKSAR

02.07.2010

CEMHAN

KOCABAŞ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK DENIZ ALANLARI VE BU ALANLARDAKI ULUSLARARASI VE ULUSAL HUKUK UYGULAMALARI

PROF.DR.HAYATI AKTAŞ

09.07.2010

REZZAN

ERSOY

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MICHEL FOUCAULT'DA İKTIDAR KURAMI VE KÜRESELLEŞME SÜRECI İLE DÖNÜŞÜMÜ

PROF.DR.HAYATI AKTAŞ

16.07.2010

ZEYNEP

TAŞPINAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SOSYAL DEMOKRASI'NIN İNSAN HAKLARINA ETKISI:İSVEÇ ÖRNEĞI

PROF.DR.GÖKHAN KOÇER

16.07.2010

ABDULGANİ

BOZKURT

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

LÜBNAN'IN SOSYAL YAPISI, SIYASI TARIHI VE HIZBULLAH

PROF.DR.MOHAMMAD ARAFAT

13.08.2010

HAKAN

YEKDEŞ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BIR ULUSLARARASI SUÇ KATEGORISI OLARAK ULUSLARARASI TERÖRIZM 

PROF.DR.GÖKHAN KOÇER

14.09.2010

NEVZAT

AYDIN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İRAN'IN ORTA DOĞU POLITIKASINDA ŞIILIĞI BIR DIŞ POLITIKA ARACI OLARAK KULLANMASI

PROF.DR.MOHAMMAD ARAFAT

01.10.2010

DERYA

BAKİ ÇAKIR

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ

PROF.DR.YUSUF AKSAR

12.11.2010

ÜLFET ÇINAR

TEMEL

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'YE YÖNELİK TERÖR ÖRGÜTLERİ VE TÜRKİYE'NİN TERÖRİZMLE MÜCADELESİ

YRD.DOÇ.DR.AHMET HAMDİ TOPAL

12.11.2010

CİHAN

SEYMEN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1982 BMDHS GÖRE DENİZ ALANLARININ SINIFLANDIRILMASI AÇIK DENİZ REJİMİ

PROF.DR.HAYATI AKTAŞ

12.11.2010

ŞEVKİYE DUYGU

ATA

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜM YÖNLERİYLE DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

PROF.DR.HAYATI AKTAŞ

14.12.2010

UMUT

KEÇELİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NDE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKI VE KORUNMASI

YRD.DOÇ.DR.AHMET HAMDİ TOPAL

19.07.2011

ARZU

KAMBUROĞLU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

NÜKLEER KRİZ SÜRECİ'NİN TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ'NE ETKİSİ

PROF.DR.MOHAMMAD ARAFAT

16.09.2011

İBRAHİM EMRE

TEZCAN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

YENİ YÜZYILDA NATO

PROF.DR. GÖKHAN KOÇER

14.02.2012

METE ALPKAN

KARAHASANOĞLU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

RUSYA'NIN ENERJİ HATLARI VE RUSYA -UKRAYNA DOĞALGAZ KRİZİ

YRD. DOÇ.DR. SÜLEYMAN ERKAN

28.02.2012

ŞENAY

DOĞAN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PROF.DR. HAYATİ AKTAŞ

06.03.2012

SİNAN

AYDOĞDU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DE İNSAN TİCARETİ SUÇU VE POLİSİN FUHUŞ AMAÇLI İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELESİ

PROF. DR. HAYATİ AKTAŞ

06.03.2012

VAHİT

GÜNTAY

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE EKSEN KAYMASI TARTIŞMALARI: 2002-2012

YRD. DOÇ.DR. FARUK EKMEKCİ

19.06.2012

FATMA JALE

ARSLAN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SİYASAL KATILIM SÜRECİNDE KADINLAR: İSVEÇ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF.DR. HAYATİ AKTAŞ

24.07.2012

ÇAĞLA

TUNA

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BAŞARISIZ DEVLETLERİN BÖLGESEL GÜVENLİĞE ETKİSİ: AFGANİSTAN-PAKİSTAN ETKİLEŞİMİ

PROF. DR. HAYATİ AKTAŞ

04.01.2013

İRFAN

SANCAK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BİR DEVRİMİN ANALİZİ: ARAP HALK HAREKETLERİ VE MISIR'DA 25 OCAK DEVRİMİ 

DOÇ.DR. COŞKUN TOPAL

01.03.2013

ÜNAL

TÜYSÜZ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ: 2002-2013

DOÇ.DR.SÜLEYMAN ERKAN

14.02.2014

MUSTAFA KEMAL

SAYAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İSLAMOFOBİ

PROF.DR.GÖKHAN  KOÇER

19.06.2014

MOHAMMAD MURTAZA

KOHİSTANİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TERÖR,TERÖR OLAYLAR VE ULUSLARARASI BÖLGESEL ANLAŞMALARDA TERÖRİSM

DOÇ.DR.COŞKUN TOPAL

17.10.2014

NAZAN

USTA

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

OĞUZNAME DESTANI

YRD.DOÇ.DR.OSMAN KEMAL KAYRA

21.01.2002

AYŞEGÜL

KÖSA

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

EDEBİYAT-I UMÜMİYE MECMUASI İNCELEME, TAHLİLİ FİHRİST, SEÇİLMİŞ METİNLER

PROF.DR.NAZAN BEKİROĞLU

01.08.2003

MUSTAFA

HACIOSMANOĞLU

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ŞAİR, BÜYÜK MECMUA VE GÜNEŞ DERGİLERİ(İNCELEME, TAHLİLİ FİHRİST VE SEÇİLMİŞ METİNLER)

YRD.DOÇ.DR.BİLAL KIRIMLI

11.08.2003

MUSA

ÖKSÜZ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1932-1951 YILLARI ARASINDA GİRESUN HALKEVİNDE YAPILAN HALKBİLİM ÇALIŞMALARI

PROF.DR.ALİ ÇELİK

29.12.2003

ÇİĞDEM

USTA

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KARAGÖZ METİNLERİNDEN GÜNÜMÜZ GÜLMECE METİNLERİNE GÜLMECE DİLİ

YRD.DOÇ.A.MEVHİBE COŞAR

22.01.2004

MUZAFFER

UZUN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MÜRİDİ(AYDINİ) (METİN, DÜZLÜK-YUVARLAKLIK UYUMU, BAZI İMLA ÖZELLİKLERİ)

DOÇ.DR.OSMAN KEMAL KAYRA

03.03.2004

HATİCE

TOPÇUOĞLU

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1932-1951 YILLARI ARASINDA ORDU HALKEVİNDE YAPILAN HALKBİLİM ÇALIŞMALARI

PROF.DR.ALİ ÇELİK

11.05.2004

HATİCE

GÜLPINAR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DİVAN-I SELAMI

DOÇ.DR.AHMET DOĞAN

18.05.2004

GÜLSEREN

ÖZDEMİR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İNCİ ARAL, ROMANLARI VE ROMANCILIĞI

YRD.DOÇ.DR.ENVER OKUR

30.06.2004

ENGİN

SAĞLAM

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MECMÜA-I FÜNUN DERGİSİ(İNCELEME, TAHLİLİ FİHRİST VE SEÇİLMİŞ METİNLER)

YRD.DOÇ.DR.ENVER OKUR

30.06.2004

MÜCAHİT

KAÇAR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

FUZULİ VE ŞEYH GALİB'DE İSLAMİ KAYNAKLI SÖZLER

YRD.DOÇ.A.HİLMİ İMAMOĞLU

13.07.2006

NESLİHAN

ÖKSÜZ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SÜLEYMAN TEVFİK'İN PAKİZE ROMANI ESAS ALINARAK 1910-1980 YILLARI ARASINDA YAZILMIŞ SEKİZ ROMANDAN SEÇİLEN CÜMLELERDE ANLAM VE YAPI ÇALIŞMASI

DOÇ.DR.OSMAN KEMAL KAYRA

27.07.2007

MURAT

UZUN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KAZAN-TATAR TÜRKÇESİNDE BİRLEŞİK FİİLLER

DOÇ.DR.A.MEVHİBE COŞAR

10.08.2007

ÇİĞDEM

MOLLAİBRAHİMOĞLU

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ANADOLU HALK KÜLTÜRÜNDE HAYVANLAR ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇ VE PRATIKLER

PROF.DR.ALI ÇELİK

12.02.2008

FİDAN

UĞUR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DENIZLILI AŞIK OZAN NIHAT

PROF.DR.ALI ÇELİK

22.07.2008

ELİF ŞEBNEM

KOBYA

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BABA SALIM DIVANI

DOÇ.DR.KEMAL ÜÇÜNCÜ

05.08.2008

GÜL

YILMAZ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKÇEDE KISALTMA GRUPLARI

DOÇ.DR.A. MEVHİBE COŞAR

17.07.2009

SEVDA

ÖZDEN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ŞEYH MUHAMMED FAHRİ SÜNBÜLİ DİVANÇESİ (TENKİTLİ METİN)

PROF.DR.AHMET DOĞAN

17.07.2009

YASEMİN

OKUTAN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DIVAN-I YAVER

PROF.DR.ALİ ÇELİK

24.07.2009

BAHADIR

GÜNEŞ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BELAGAT EKSENİNDE RETORİK/DİL BİLİMİ TERİMLERİ

DOÇ.DR.A. MEVHİBE COŞAR

24.07.2009

GÜLŞAH

ŞİŞMAN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SAMİHA AYVERDİ'NİN ESERLERİNDE AŞK MEFHUMU

YRD.DOÇ.DR.ENVER OKUR

11.08.2009

ALİ KEMAL

ŞAŞ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ES'AD EFENDİ DİVANI'NIN YENİ HARFLERE ÇEVİRİSİ VE İÇERİSİNDEKİ ÇEKİMLİ FİİLLERİN YAPI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

PROF.DR.O.KEMAL KAYRA

02.10.2009

FATMA

HAMZAOĞLU

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

EPIK VE MITOLOJIK DESTANLARDA GEÇIŞ DÖNEMLERI; ÂDET VE İNANMALAR

PROF.DR.AHMET DOĞAN

26.02.2010

HİCRAN

KARATAŞ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TRABZON İLI GELENEKSEL GIYIM KUŞAM KÜLTÜRÜ ÜZERINE BIR İNCELEME 

DOÇ.DR.KEMAL ÜÇÜNCÜ

09.07.2010

ELİF

ÖKSÜZ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MAHMUT YESARİ'NİN ROMANLARINDA YAPI VE İZLEK

DOÇ.DR.ÜLKÜ ELİUZ

11.01.2011

SEDA

UYSAL

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ŞERİF MUHAMMED EFENDİ'NİN MENAKIBU'L-EVLİYA'SI (İNCELEME-METİN-İNDEKS)

YRD.DOÇ.DR. MELİKE TÜRKDOĞAN

14.06.2011

EMİNE

ÇAKIR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 HİKAYE-Yİ ŞAH-I MARAN ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME

PROF.DR.ALİ ÇELİK

28.06.2011

ABDULLAH

ELCAN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TANISPAY  ŞİNJİN'İN IRIS EKELGEN İJEMCİ ADLI HİKAYESİ VE ALTAY TÜRKÇESİNDE İSİM  (İNCELEME-METİN AKTARIMI-TIPKIBASIM)

DOÇ.DR.ASİYE MEVHİBE COŞAR

24.01.2012

GÜLŞEN

ÖZÇAMKAN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KELİME AİLELERİNDE SES, BİÇİM VE ANLAM

PROF.DR. OSMAN KEMAL KAYRA

19.06.2012

HALİL SERCAN

KOŞİK

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

NASİHATNÂME-İ SIDKÎ (İNCELEME-METİN)

YRD. DOÇ.DR. MÜCAHİT KAÇAR

03.07.2012

ŞENOL

SANCAK

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMLARINDAKİ TÜRK DİLİ ALAN DERSLERİNE İLİŞKİN BİR PROFİL ÇALIŞMASI

PROF.DR. A.MEVHİBE COŞAR

03.07.2012

AYSUN

ERTÜRK

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TUHFETÜ'L-VÜZERÂ YÛSUFÜ’L VÂ’İZÜ' L KÂĞIZMÂNÎ (TRANSKRİPSİYON METİN VE AÇIKLAMALI SÖZLÜK )

PROF.DR. OSMAN KEMAL KAYRA

17.07.2012

NAGİHAN

KUNDUZ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

LEYLA ERBİL'İN ROMANLARINDA YAPI VE İZLEK

DOÇ.DR. ÜLKÜ ELİUZ

23.10.2012

BAHAR

CANKURT

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

HÜSN Ü AŞK'TA MEKÂN OLGUSU

YRD. DOÇ.DR. MELİKE TÜRKDOĞAN

04.01.2013

DAMLA

MİMİR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

AHMEDİ'NİN İSKENDER -NAME'SİNDE XIV. YÜZYIL SOSYAL HAYATI

YRD. DOÇ.DR. MELİKE TÜRKDOĞAN

04.01.2013

AHMET

AKDAĞ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ÇORUM HASAN PAŞA İL HALK KÜTÜPHANESİ' NDEKİ 19 HK 2207 NUMARALI ŞİİR MECMÜASI (İNCELEME-METİN)

YRD.DOÇ.DR. ÖZER ŞENÖDEYİCİ

21.06.2013

CENGİZ

UYSAL

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ÜNİVERSİTELERİN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAKİ TÜRK  DİLİ ALAN DERSLERİNE NİTELİK VE NİCELİK BAKIMINDAN BİR YAKLAŞIM DENEMESİ

PROF. DR. ASİYE MEVHİBE COŞAR

28.06.2013

BURAK

ARMAĞAN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ASLI  ERDOĞAN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ,  ESERLERİ

DOÇ.DR.ÜLKÜ ELİUZ

28.06.2013

OKAN

YILMAZ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

EDEBİ ESERDE YOL VE YOLCULUK

DOÇ. DR. ÜLKÜ ELİUZ

10.07.2013

ARİFE

ÇAĞLAR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ÜSKÜPLÜ ATÂ VE DİVÂNÇESİ (İNCELEME-TENKİTLİ METİN-SÖZLÜK)

  
YRD.DOÇ.DR.MÜCAHİT KAÇAR

19.07.2013

IRMAK

KAÇAR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ORHUN YAZITLARI ÜZERİNE TÜRKİYE'DE YAPILMIŞ YAYINLARIN AÇIKLAMALI KAYNAKÇASI

BAĞDAŞIKLIK

27.08.2013

EMRAH

SEFEROĞLU

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ZÜLFÜ LİVANELİ ANLATILARINDA YAPI VE İZLEK

DOÇ.DR.ÜLKÜ ELİUZ

23.05.2014

NAGİHAN

SAĞLAMEL

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BARIŞ BIÇAKÇI ANLATILARINDA YAPI VE İZLEK

DOÇ.DR.ÜLKÜ ELİUZ

19.06.2014

BETÜL

BAĞCI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

POSTMODERN AÇIDAN MUSTAFA KUTLU ÖYKÜLERİNDE BİÇİM VE BİÇEM

DOÇ.DR.ÜLKÜ ELİUZ

27.06.2014

ESRA

POLAT

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MİLLİ SEFERBERLİK SÜRECİNDE DEDİKODU VE ÖTEKİ'NİN İNŞASI: KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ ÖYKÜLERİ

YRD.DOÇ.DR.FIRAT CANER

27.06.2014

BERK

YILMAZ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİNİN SÖZLÜ VE MADDİ KÜLTÜR KADROLARİNIN DERLENMESİ, TASNİFİ VE HALKBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

PROF.DR.KEMAL ÜÇÜNCÜ

27.06.2014

YUSUF

SUİÇMEZ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SİKANIN ZİYADESİ (ZİYADETÜ'S-SİKA)

PROF.DR. S. KEMAL SANDIKÇI

02.09.1998

RECEP

YAĞCI

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

EBU'L - HASEN ALİ B. ÖMER B. AHMED ED-DAREKUTNİ'NİN KIRK HADİS CÜZÜ

PROF.DR. S. KEMAL SANDIKÇI

25.03.1999

İBRAHİM

AKTAN

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

EBÜ'L LEYS ES-SEMARKANDİ'NİN HAYATI VE BUSTANÜ'L-ARİFİN ADLI ESERİNDEKİ MEFRU HADİSLERİN TAHRİCİ

PROF.DR. S. KEMAL SANDIKÇI

06.06.1999

ABDULLAH

BAYRAM

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İBN KESİR'İN TEFSİRU'L-KUR'ANI'L-L-AZİM ADLI ESERİNİN İSRAİLİYYAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

YRD.DOÇ.DR. S. SABRİ YAVUZ

15.07.1999

TEVRAT

ÇİÇEK

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR'IN İTİKADA DAİR FİKİRLERİNİN TEBİT VE TAHLİLİ

YRD.DOÇ.DR. S. SABRİ YAVUZ

23.09.1999

HASAN

AYDIN

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

HAKİM VE HAKEMİN VASIFLARI VE SORUMLULUKLARI 

ÖĞR.GÖR.DR. KEMAL YILDIZ

11.10.1999

HARUN

KAHVECİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

EBÜ'L LEYS ES-SEMARKANDİ VE KALAMİ GÖRÜŞLERİ

YRD.DOÇ.DR. S. SABRİ YAVUZ

17.01.2000

MUHARREM

ERTAŞ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İSLAM HUKUKUNA GÖRE MAHREM-NAMAHREM KAVRAMLARI VE BU KAVRAMLARIN KARŞILIKLI İLİŞKİLERE ETKİSİ

YRD.DOÇ.DR.KEMAL YILDIZ

29.06.2000

MUSTAFA

KALENDER

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İSLAM HUKUNUNDA HISIMLIK VE OLUŞTURDUĞU EVLENME ENGELLERİ

PROF.DR.S.KEMAL SANDIKÇI

29.06.2000

YILMAZ

FİDAN

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İSLAM HUKUKUNA GÖRE BOŞAMADA İRADE VE BEYAN UYGUNLUĞY

YRD.DOÇ.DR.KEMAL YILDIZ

10.08.2001

ABDULHAMİD

RAMAZANOĞLU

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1876 NOLU TRABZON ŞER'İYYE SİCİLİ VE BU SİCİL ÇERÇEVESİNDE SULH AKDİ

YRD.DOÇ.DR.KEMAL YILDIZ

15.11.2001

FATİH

KAYA

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KUR'AN'A GÖRE MUSİBET VE SEBEPLERİ

YRD.DOÇ.DR. SALİH S.YAVUZ

20.12.2001

HAYDAR

BULANIK

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

EBU'L - KASIM EL - KUŞEYRİ VE LETAİFU'L- İŞARAT İSİMLİ TEFSİRİNDEKİ METODU

YRD.DOÇ.DR.İBRAHİM H. KARSLI

01.02.2002

ABDULLAH

AYGÜN

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

EBU'L-MUZAFFER ES-SEM'ÂNİ VE TEFSİRDEKİ METODU

YRD.DOÇ.DR. İBRAHİM HİLMİ KARSLI

25.07.2002

AHMET

ÖNEY

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İslam Hukuku'nda ve 1875/61 Numaralı Trabzon Şer'iye Sicili Uygulamasında Vesayet Müessesesi

YRD. DOÇ. DR. KEMAL YILDIZ

12.09.2002

FARUK

SANCAR

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ALİ B.RABBEN ET-TABERİ'NİN NÜBÜVVETİ İSPAT YÖNTEMLERİ

YRD.DOÇ.DR. SALİH S.YAVUZ

30.09.2002

İBRAHİM

YENİÇAĞ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

RAHMETULLAH VE PFANDER ÖRNEĞİNDE İSLAM-HIRİSTİYAN POLEMİĞİ

YRD.DOÇ.DR. SALİH S.YAVUZ

24.02.2003

HASAN

KESKİN

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KUR'AN'DA BİRLİK ÖĞRETİSİ

PROF.DR.S.KEMAL SANDIKÇI

02.07.2003

ALİ

KUMAŞ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

FIKIHTA İSTİTAAT KAVRAMI VE TEZAHÜRLERİ

YRD.DOÇ.DR.KEMAL YILDIZ

01.08.2005

YAŞAR

ŞANLI

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

CEM DERGİSİNDE SUNULAN ALEVİLİK

YRD.DOÇ.DR. AHMET İSHAK DEMİR

02.09.2005

İBRAHİM

EROL

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ARAP DİLİNDE İ'RAB

YRD.DOÇ.DR. İLYAS KARSLI

23.03.2006

SELİM

ASLAN

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İBRAHİM B. HAMZA EL-EDİRNEVİ VE CAMİ'U'L-ENVAR ADLI TEFSİRİNDEKİ METODU

DOÇ.DR. SÜLEYMEN MOLLAİBRAHİMOĞLU

06.07.2006

SADIK

ERENBAŞ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

HASAN BASRİ ÇANTAY'IN TEFSİR İLMİNDEKİ YERİ

YRD.DOÇ.DR. İ. HİLMİ KARSLI

17.11.2006

MUSTAFA

IRMAK

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ARAPÇA'DA NASIH FİİLLER

YRD.DOÇ.DR. İLYAS KARSLI

17.11.2006

MUHAMMET

SUİÇMEZ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İBN RECEP EL-HANBELİ VE CAMİU'L-ULÜM VE'L-HİKEM ADLI ESERİNDEKİ HADİS ŞERHÇİLİĞİ

DOÇ.DR. YAVUZ KÖKTAŞ

08.12.2006

NECDET

BALKI

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KUR'AN'DA NUZUL KAVRAMI

DOÇ.DR. SÜLEYMEN MOLLAİBRAHİMOĞLU

22.12.2006

AYDIN

KURT

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MUTEZİLE ÂLİMİ KADI ABDÜLCEBBAR'A GÖRE TEVBE

DOÇ.DR. S. SABRİ YAVUZ

23.02.2007

HÜLYA

YİĞİT

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SELÇUKU KERVAN SARAYLARININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ

PROF. DR. SALİN KOCA

30.06.2000

AHMET

GEDİKLİ

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İKİNCİ MEŞRUTİYET (1908-1918 DÖNEMİDE TRABZON) (EĞİTİM VE KÜLTÜR HAYATI)

YRD. DOÇ.DR. RAHMİ ÇİÇEK

21.03.2002

GÖKHAN

SELCİK

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TRABZON GAZETESİNE GÖRE TRABZON VİLAYETİ (1906-1907)

PROF.DR. M. ALAADDİN YALÇINKAYA

29.05.2002

RABİA

SELCİK

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1966 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SÜRECİ VE CEVDET SUUNAYIN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİMDE TÜRKİYE'NİN İÇ VE DIŞ POLİTİK GELİŞMELERİ (1966-1973)

DOÇ.DR. HİKMET ÖKSÜZ

23.05.2003

ZEKİ

EKİZ

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1828 NOLU TRABZON KADI SİCİLİ (TRANSKRİPSİYON-DEĞERLENDİRME)

DOÇ.DR. KENAN İNAN

17.07.2003

ALİ İHSAN

ÇAĞLAR

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ESKİ TÜRK DEVLETLERİNDE İKTİSADİ TERİMLER VE MESLEKLER

PROF.DR. M. ALAADDİN YALÇINKAYA

24.07.2003

VOLKAN

AKSOY

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDE DOĞU KARADENİZDE MUHACİRLİK

DOÇ.DR.HİKMET ÖKSÜZ

23.09.2003

ORHAN

ZEREY

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1824 NOLU TRABZON KADI SİCİLİ (TRANSKRİPSİYON DEĞERLENDİRME)

DOÇ.DR. KENAN İNAN

16.02.2004

İBRAHİM

BAŞ

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

18. YÜZYILIN İLK YARISINDA TÜRK-İSVEÇ İLİŞKİLERİ VE MEHMET SAİD EFENDİNİN İSVEÇ ELÇİLİĞİ (1732-1733)

PROF.DR. M. ALAADDİN YALÇINKAYA

22.06.2004

ÜLKÜ

KÖKSAL

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

YUGOSLAVYA'DAN TÜRKİYE'YE GÖÇLER (1923-1960)

DOÇ.DR. HİKMET ÖKSÜZ

14.07.2004

AHMET

KÖKSAL

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 TÜRK SİYASİ HAYATINDA OSMAN BÖLÜKBAŞI

DOÇ.DR. HİKMET ÖKSÜZ

14.07.2004

BERRİN

NUROĞLU

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNİN UYGULADIĞI EKONOMİK POLİTİKALAR

PROF.DR. M. ALAADDİN YALÇINKAYA

13.09.2004

SEBAHİTTİN

USTA

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TRABZON'DA BORÇ ALACAK İLİŞKİLERİ (1693-1700)

DOÇ.DR. KENAN İNAN

24.09.2004

NAZİRE

KARAÇAY TÜRKAL

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

18. YÜZYILIN İKİNCİ YARISNDA OSMANLI-FAS İLİŞKİLERİ: SEYYİD İSMAİL VE AHMED AZMİ EFENDİLERİN FAS ELÇİLİKLERİ (1785-1788)

YRD.DOÇ.DR. MEHMET TEZCAN

06.10.2004

ZAFER

AKTAŞ

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1447 NO'LU GİRESUN ŞER'İYE SİCİLİ

DOÇ.DR. AHMET DOĞAN

24.11.2004

NİMET

OSKAY

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ'NDE SAMSUN'UN SİYASİ VE EKONOMİK DURUMU

DOÇ.DR. KENAN İNAN

29.12.2004

MİRAÇ

TOSUN

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ŞERİYE SİCİLİNE GÖRE TRABZON'DA MÜLK SATIŞLARI 1148-1735/1153-1741

PROF.DR. KENAN İNAN

16.02.2005

AYŞEGÜL

ÇITLAK

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

17. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI-FRANSIZ İLİŞKİLERİ MÜTEFFERİKA SÜLEYMAN AĞANIN FARNSA ELÇİLİĞİ (1669-1670)

PROF.DR.M.ALAADDİN YALÇINKAYA

26.08.2005

HACER

TOPAKTAŞ

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

OSMANLI SEFARETNAMELERİ IŞIĞINDA 1730-1763 YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ İLE LEHİSTAN/POLANYA ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİLER

PROF.DR.M.ALAADDİN YALÇINKAYA

10.10.2005

MUSTAFA

KARATAY

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE KELKİT KAZASININ SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI (1520-1530)

PROF.DR.M.ALAADDİN YALÇINKAYA

21.10.2005

SEMRA

BİLGİN

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK SİYASI HAYATINDA HASAN SAKA

DOÇ.DR.HİKMET ÖKSÜZ

17.02.2006

UĞUR

ÜÇÜNCÜ

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ'NDE TRABZONDA İTTİHATCILAR

YRD.DOÇ.DR.NECMETTİN ALKAN

28.08.2006

ÖZGÜR

YILMAZ

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BATILI SEYYAHLARA GÖRE TRABZON (1808-1878)

PROF.DR.M.ALAADDİN YALÇINKAYA

08.09.2006

RECEP

ÇELİK

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

20. YÜZYOLDA BALKAN TÜRKLERİNİN SİYASAL VE TOPLUMSAL ÖRGÜTLENMELERİ

DOÇ.DR.HİKMET ÖKSÜZ

22.09.2006

GÜNGÖR

GÖRMÜŞ

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TARBZON MEBUSU NEBİ ZADE HAMDİ ÜLKÜMEN 

YRD.DOÇ.DR.MEHMET OKUR

20.10.2006

TURAN

AÇIK

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ŞER'İYE SİCİLLERİNE GÖRE TRABZONDA MÜLK SATIŞLARI (1160-1170/1747-1757)

PROF.DR.KENAN İNAN

20.07.2007

EYYUB

ŞİMŞEK

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ŞER'İYE SİCİLLERİNE GÖRE TRABZONDA BORÇ ALACAK İLİŞKİLERİ (1112-1126/1701-1714)

POF.DR.KENAN İNAN

10.08.2007

KEMAL

SAYLAN

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1868-1914 DÖNEMİNDE ORDU KAZASI

PROF.DR.M.ALAADDİN YALÇINKAYA

17.08.2007

HÜLYA

ÇAKIROĞLU

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MÜFERRİCÜ'L KURUB'A GÖRE SELAHADDİN EYÜBİ SONRASI VE WL-MELİK'ÜL-ADİL DÖNEMİ (H.590-615/M.1194-1218)

DOÇ.DR.MEHMET TEZCAN

29.01.2008

ZEHRA

ARSLAN

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TARBZON TÜRK OCAĞI (1525-1531)

YRD.DOÇ.DR.MELEK ÖKSÜZ

05.02.2008

YÜKSEL

KÜÇÜKER

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TRABZON TARIHI BIBLIYOGRAFYASI

DOÇ.DR.HIKMET ÖKSÜZ

22.07.2008

SERAP

AKTAŞ

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

GÜMÜŞHANE VE ÇEVRESINDE ERMENI FAALIYETLERI

YRD.DOÇ.DR.NECMETTIN ALKAN

22.07.2008

FATMA

İNCE

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İSMET İNÖNÜ'NÜN 1935  TRABZON - ERZURUM GEZISI VE  III. UMUMI MÜFETTIŞLIĞININ KURULMASI

DOÇ.DR.MEHMET OKUR

05.08.2008

MUZAFFER

BAŞKAYA

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TER PARTI DÖNEMINDE TRABZON'DA EĞITIM FALIYETLERI

DOÇ.DR.HIKMET ÖKSÜZ

22.08.2008

YÜCEL

DURSUN

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ŞERİYE SİCİLİNE GÖRE TRABZON'DA MÜLK SATIŞLARI 1171-1182/1758-1769

PROF. DR. KENAN İNAN

05.02.2009

MURAT

SERDAR

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

18.YÜZYILIN İLK YARISINDA KUZEY SEFERLERİNDE TRABZON EYALETİ'NDE GÜVENLİK

YRD.DOÇ.DR.TEMEL ÖZTÜRK

21.07.2009

GÜVEN

ÖZEN

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

OSMANLI HAKİMİYETİ ÖNCESİ VE SIRASINDA MAKAMAT-I MÜBAREKE MESELESİ

DOÇ.DR.MEHMET TEZCAN

11.08.2009

FATMA

YILMAZ

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

OSMANLI ÖNCESI DÖNEMDE RIZE VE ÇEVRESINDE TÜRKLÜK İZLERI

DOÇ. DR. MEHMET ÇOG

26.02.2010

MEHMET ALİ

İNAL

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Atatürk İnkılaplarına Yönelik Tepkilerin Dini Boyutu

DOÇ. DR. MEHMET OKUR

05.11.2010

ZEYNEP

İNAN

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

XI. YÜZYILDA ANADOLU'DA NORMANLAR'IN FAALİYETLERİ

DOÇ.DR.MEHMET TEZCAN

28.12.2010

SÜLEYMAN

KÖKSAL

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DEMOKRASİ DÖNEMİNDE BULGARİSTAN TÜRKLERİ (1989-2011)

PROF.DR.HİKMET ÖKSÜZ

21.06.2011

TUĞBA

YİĞİT

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

I. VE II. HAÇLI SEFERLERİ SÜRECİNDE ERMENİ HAÇLI İLİŞKİLERİ

YRD.DOÇ.DR.MEHMET ÇOG

15.11.2011

MURAT

GÜNEY

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1826(-12-) NUMARALI TRABZON ŞER'İYYE SİCİLİ DEFTERLERİNİN  TRANSKRİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

DOÇ.DR.TEMEL ÖZTÜRK

15.11.2011

FİLİZ

ÖZDEMİR

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DEFTERDAR MEHMED ŞERİF EFENDİ'NİN LAYİHASININ NİZAM-I CEDİD ISLAHATLARINDAKİ YERİ

PROF.DR. MEHMET ALAADDİN YALÇINKAYA

04.12.2012

HİLAL

YAVUZ

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TARİH-İ SEFER-İ RUSYA'YA GÖRE 1768-1774 OSMANLI-RUS SAVAŞI

YRD. DOÇ.DR. AHMET KARAÇAVUŞ

15.01.2013

ENGİN ÇAĞDAŞ

BULUT

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NİN İDARİ TARİHİ (1923-1950)

DOÇ.DR. MURAT KÜÇÜKUĞURLU

15.01.2013

EMİNE

AYGÜN YAZICI

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TANİN'E GÖRE BALKAN SAVAŞLARI'NDA YAŞANAN MEZALİMLER VE OSMANLI KADINLARININ FAALİYETLERİ

DOÇ.DR. NECMETTİN ALKAN

12.02.2013

AYŞE

SEYHAN

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

931 NUMARALI TRABZON AYNİYAT DEFTERİ'NE GÖRE 1867-1872 ARASINDA TRABZON'DA İDARİ,SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT

PROF.DR.MEHMET ALAADDİN YALÇINKAYA

21.06.2013

ALİ

AKYILDIZ

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1920-1921 YILLARINDA TRABZON'DA BOLŞEVİK PROPAGANDA GİRİŞİMLERİ

PROF.DR.HİKMET ÖKSÜZ

10.09.2013

ALİ

GENÇ

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

HUN İSTİLASINDAN MOĞOL HAKİMİYETİNE ALANLAR 

DOÇ.DR.MEHMET ÇOG

11.10.2013

MURAT

YILMAZ

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

AHMET CEVDET PAŞA'NIN ESERLERİNDE AVRUPA VE AVRUPA TARİHİ ALGISI

DOÇ.DR.NECMETTİN ALKAN

27.12.2013

DERYA

TATLIDİL

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ASKERİ HÜKÜMETLER DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1960-1983)

PROF.DR.KENAN İNAN

10.01.2014

TUBA

KAYA

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TEVFİK İLERİ'NİN EĞİTİM FAALİYETLERİ

PROF.DR.KENAN İNAN

17.01.2014

ASİYE

BAYINDIR

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

RUS İŞGALİ DÖNEMİNDE TRABZON (1916-1918)

DOÇ.DR.MELEK ÖKSÜZ

24.01.2014

SERKAN

ŞAHİN

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MARSHALL PLANI EKSENİNDE TÜRKİYE

DOÇ.DR.UĞUR ÜÇÜNCÜ

07.02.2014

YUNUS

PUSTU

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DE MUALLİM CEMİYETLERİ (1908-1928)

PROF.DR.MEHMET OKUR

07.02.2014

EMRE

YÜRÜK

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TRABZON-GİRESUN-GÜMÜŞHANE EKSENİNDEKİ AYAN AİLELERİ VE FAALİYETLERİ (1750-1800)

PROF.DR.KENAN İNAN

06.06.2014

FATMA

ÇAKIR

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

HÜSEYİN CAHİD'İN TANİN'DEKİ  MAKALELERİNE GÖRE  31 MART OLAYI

DOÇ.DR.NECMETTİN ALKAN

19.06.2014

NURETTİN

ÇAKICI

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TRABZON'UN DEMOGRAFİK YAPISI (1923-1950)

PROF.DR.HİKMET ÖKSÜZ

19.06.2014

RIDVAN

KAŞIKÇI

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

NİZAM-I CEDİD'DEN TANZİMAT'A OSMANLI-PRUSYA İLİŞKİLERİ

PROF.DR.MEHMET ALAADDİN YALÇINKAYA

27.06.2014

FİRDEVS

ARSLAN

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TRABZON VALİSİ KADRİ PAŞA DÖNEMİNDE TRABZON (1892-1903)

YRD.DOÇ.DR.AHMET KARAÇAVUŞ

27.06.2014

GAMZE

GÖKER

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1872-1922 YILLARI ARASI OSMANLI MİZAH GAZETELERİNDE KADIN

DOÇ.DR.NECMETTİN ALKAN

18.07.2014

HAZEL

KUL

TARİH

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

AMERİKAN BASININDA ERMENİ MESELESİ (1918-1920)

PROF.DR.MEHMET OKUR

01.08.2014

E.ESİN

SARIOĞLAN

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TANZİMATIN TRABZON'DA UYGULANMASI (1839-1856)

YRD.DOÇ.DR.ABDULLAH SAYDAM

14.02.1996

İ.HAKKI

DEMİRCİOĞLU

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1881-1908 DÖNEMİNDE TRABZON SANCAĞI

DOÇ.DR.MESUT ÇAPA

29.05.1996

ALİ

ÇOLAK

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1868 NOLU TRABZON ŞERİYYE SİCİLİNE GÖRE KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK HAYATI (1703-1705)

DOÇ.DR.KEMAL ÇİÇEK

05.01.1998

CEVDET

KIRPIK

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1830 NUMARALI TRABZON ŞERİYYE SİCİLİNE GÖRE KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK HAYATI (1643-1644)

YRD.DOÇ.DR KENAN İNAN

22.01.1998

MEHMET

AKPINAR

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

REJİ İDARESİ (1908-1925)

PROF.DR.MESUT ÇAPA

12.02.1998

MUSTAFA

ALTUNBAY

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

15-18 YÜZYILLAR ARASINDA OSMANLI DEVLETİNDE MADENLER VE MADENCİLİK

DOÇ. DR. KEMAL ÇİÇEK

02.03.1998

ILKNUR

BURKAN

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TUNALI HİLMİ'NİN HAYTI, SİYASİ DÜŞÜNCELERİ VE ESERLERİ

PROF.DR.MESUT ÇAPA

29.06.1998

İLKFER 

ERDEM

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BİR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ OLARAK KÖY ENSTİTÜLERİ VE BEŞİKDÜZÜ ÖRNEĞİ

PROF.DR. MESUT ÇAPA

23.06.1905

BEYTULLAH

KAYA

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 1998 TARİH MÜFRADAT PROGRAMININ GENEL AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİ İSTANBUL ÖRNEĞİ

YRD.DOÇ.DR. İSMAİL HAKKI DEMİRCİOĞLU

25.06.1905

TEMEL

ÖZTÜRK

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

18.YÜZYILIN İLK YARISINDA TRABZON VE KASTOMONU'DA FİYATLAR

DOÇ.DR. KEMAL ÇİÇEK

15.09.1998

MELEK

ÖKSÜZ

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK İSPANYOL İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE AHMET VASIF EFENDİNİN İSPANYA ELÇİLİĞİ (1787-1788)

DOÇ.DR. M. ALAADDİN YALÇINKAYA

16.09.1998

NAMIK KEMAL

AZAK

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TARİH DERSİ EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

PROF.DR. MESUT ÇAPA

03.02.1999

AHMET

KARAÇAVUŞ

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE TRABZON

YRD.DOÇ.DR. RAHMİ ÇİÇEK

02.03.1999

ADNAN

BUDAK

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MUSTAFA NAZİF EFENDİ'NİN İRAN ELÇİLİĞİ (1746-1747)

DOÇ.DR.M. ALAADDİN YALÇINKAYA

04.06.1999

SALIH

DEGIRMENCI

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK TARİH TEZİNİN OLUŞUMU VE TÜRKÜYEDE TARİH ÖĞRETİMİ

YRD.DOÇ.DR.RAHMİ ÇİÇEK

19.11.1999

BİRSEN

GÜNDÜZ

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

HIFZIRRAHMAN RAŞİD ÖYMEN'İN HAYATI VE KİŞİLİĞİ

PROF.DR. MESUT ÇAPA

02.02.2000

İLKER

EROĞLU

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DUMANLIDAĞ VE ÇEVRESİNİN COĞRAFİ ETÜDÜ

PROF.DR. ALAETTİN TANDOĞAN

03.03.2000

FATMA

PEHLİVAN

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1849 NUMARALI ŞER'İYE SİCİLİNE GÖRE TRABZON ŞEHRİNDE SOSYAL VE SKONOMİK HAYAT (1676-1677)

DOÇ.DR. KENAN İNAN

13.06.2000

NİHAT

ŞİMŞEK

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

YAZIHAN PLATOSU'NUN CORAFİ ETÜDÜ

PROF.DR. ALAETTİN TANDOĞAN

23.06.2000

EYÜP

ARTVİNLİ

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ ÖĞRETME VE DERS ANLATMADAKİ YETERLİLİĞİ

YRD.DOÇ.DR. AYDIN KILIÇARSLAN

21.07.2000

HAMİT

YILMAZ

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TRABZON MERKEZ ÇİLEKLİ KÖYÜNÜN COĞRAFİ ETÜDÜ

PROF.DR. ALAETTİN TANDOĞAN

29.09.2000

ABDULSELAM

ABDULMECİT

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

IRAKTA PETROL ÜRETİMİ VE SOSYO EKONOMİK SONUÇLARI

YRD.DOÇ. DR. AYDIN KILIÇARSALAN

13.09.2002

FERHAT

KAYMAK

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DPĞAL AFETLERLE İLGİLİ KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI

YRD.DOÇ.DR. FAZLI SOLMAZ

03.07.2003

NİYAZİ

KAYA

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 6.SINIF "DOMOKRAT HAYAT"ÜNİTESİNDE SOSYAL BLİGİLER ÖĞRETMENLERİNİN HAZIRLADIKLARI YAZILI SINAV SORULARININ KAPSAM VE GEÇERLİĞİ VE TAKSONOMİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ

YRD.DOÇ.DR. İDRİS ENGİN

19.08.2003

KENAN

DEMİR

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İLKÖĞRETİMDE SANAT EĞİTİMİ VE ÇOCUĞUN PLASTİK GELİŞİM AŞAMALARI

YRD.DOÇ. M. SELÇUK DUMANOĞLU

13.04.1999

LEYLA

AFACAN

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ÇOCUKTA YARATICI İMGE VE İMGELEM GÜCÜNÜN RESİMDE DIŞA VURUMU 

YRD.DOÇ.DR. MUSTAFA IŞIK

01.10.1999

GÜLER

GENÇ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

12-18 YAŞLARI ARSI ÇOCUKLARDA SANAT EĞİTİMİ VE YARATICILIK

YRD.DOÇ. M. SELÇUK DUMANOĞLU

10.12.1999

KADİR

ŞİŞGİNOĞLU

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

OKULÖNCESİ-ANASINIFI EĞİTİMİNDE BİLİŞSEL VE DİL EĞİTİMİNE YÖNELİK KİTAPLARIN TASARIM SORUNLARI VE UYGULAMALARI

YRD.DOÇ. M. SELÇUK DUMANOĞLU

07.02.2000

RAİF

KALYONCU

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TEMEL TASARIMIN MODRERN SANAT EĞİTİMİNDE UYGULANABİLİRLİK DÜZEYİ

YRD.DOÇ.DR. MUSTAFA IŞIK

24.02.2000

YASEMİN

KALYONCU

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MODERN RESİNDE GEOMETRİK ÇÖZÜMLEME

YRD.DOÇ.DR. MUSTAFA IŞIK

21.04.2000

SERDAR

KUL

RESİM

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DİNSEL MECAZIN SANATA DÖNÜŞÜMÜ (ADEM VE HAVVA)

PROF.DR.ARİF ALASGAROV

27.06.2014

RABİA

KUL

RESİM

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

OSMAN HAMDİ BEY'İN RESİM SANATINDA PORTRE TARZI

DOÇ.DR.MANSUR CAFEROV

01.08.2014

CAHİT

AKSU

MÜZİK EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MEHTE MÜZİĞİ REPERTUARINDA FORM, MAKAM, DİZİ VE USULLERİN İNCELENMESİ

DOÇ. SABRİ YENER

21.12.1998

YAVUZ

ŞEN

MÜZİK EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

AZERBAYCAN HALK MÜZİĞİNİN YEDİ ANA MAKAMI ÜZERİNDE BİR İNCELEME

PROF.DR. OKTAY GULİYEV

11.01.1999

MEHMET CAN

PELİKOĞLU

MÜZİK EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİ DİZİLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

DOÇ. DR. SABRİ YENER

19.02.1999

.DİLEK

DİNÇER

MÜZİK EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE PİYANO EĞİTİMİNE ÇEVRENİN SOSYAL-KÜLTÜREL VE FİZİKSEL ETKİLERİ

PROF. DR. NAZIM BAĞIROV

19.02.1999

SERHAT

YENER

MÜZİK EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNDE UD'UN YERİ VE ÖNEMİ 

PROF. DR. OKTAY GULİYEV

19.02.1999

MEHMET KAYHAN

KURTULDU

MÜZİK EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DEKİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ MÜZİK EĞİTİMİ ANASANAT DALLARI'NDA ARMONİ EĞİTİMİ

PROF. DR. NAZIM BAĞIROV

26.02.1999

KÖKSAL

AYŞAN

MÜZİK EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA BAĞLAMA VE SORUNLARI

DOÇ. SABRİ YENER

26.02.1999

NEVZAT

ACARTÜRK

MÜZİK EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARINDAN KAVALIN ORTAOKUL VE LİSELERDEKİ MÜZİK EĞİTİMİ DERSLERİNDE KULLANIMI

DOÇ.DR. SABRİ YENER

29.05.2000

RECAİ HAYRİ

NURİKADIOĞLU

MÜZİK EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA MÜZİK DERSLERİNDE KARŞILIŞILAN SORUNLAR

DOÇ. SABRİ YENER

28.06.2000

ZEKERİYA

ATAMAN

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYEDE İKTİSADİ KALKINMANIN SAĞLANMASINDA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK MALİ TEŞVİKLER

DOÇ.DR.OSMAN PEHLİVAN

09.09.1997

MUSA

KULAKLIKAYA

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MERKEZİ YÖNETİMLE YEREL YÖNETİMLER ARASINDA ETKİN HİZMET-GELİR DÖNÜŞÜMÜ AÇISINDAN BELEDİYELERİMİZ

DOÇ.DR.OSMAN PEHLİVAN

15.06.1998

MUTLUGÜN

YARDIMOĞLU

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1980 SONRASI TÜRKİYEDE UYGULANAN FAİZ POLİTİKALARININ YATIRIM, TASSARUF, KAMU AÇIKLARI VE ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ

YRD.DOÇ.DR.AHMET ULUSOY

22.07.1998

ARMAN ZAFER

YALÇIN

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ANALİZİ

DOÇ.DR.OSMAN PEHLİVAN

02.08.1999

İBRAHİM

AVCI

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ÜNİTER DEVLET YAPISI İÇİNDE VERGİLERİN MERKEZİ VE MAHALİ İDARELER ARASINDA DAĞILIMI

DOÇ.DR.OSMAN PEHLİVAN

18.08.1999

ERSAN

ÖZ

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYEDEVERGİ TABANIN GENİŞLETİLMESİNDE VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ

DOÇ.DR.OSMAN PEHLİVAN

28.04.2000

HAKAN

EKİNCİ

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYEDE VAKIFLARIN VERGİLEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DOÇ.DR.OSMAN PEHLİVAN

04.05.2000

BİROL

KARAKURT

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYEDE UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARININ SERMAYE  HAREKETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DOÇ.DR.AHMET ULUSOY

28.07.2000

TEKİN

AKDEMİR

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYEDE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SORUNLARI VE ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME

DOÇ.DR.AHMET ULUSOY

21.02.2001

AYŞEGÜL

GÜNAYDIN

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ÇEVRE POLİTİKASI ARACI OLARAK ÇEVRESEL VERGİLERİN RÖLÜ

DOÇ.DR.OSMAN PEHLİVAN

13.11.2001

ZAUR

MECİDOV

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

HARCAMA VERGİLERİNİN GELİR VERGİSİNİ İKAME GÜCÜ

DOÇ.DR.OSMAN PEHLİVAN

28.11.2001

TARIK

VURAL

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BELEDİYE HİZMETLERİNİ ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ HİZMET ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DOÇ.DR.AHMET ULUSOY

08.05.2002

BİROL

KURUBAL

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK REKABET HUKUKUNDA BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

YARD. DOÇ. DR. YAHYA DERYAL

14.06.2002

HAKKI

DEMİRCİ

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SSK SİGORTA PİRİMLERİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DOÇ. DR. OSMAN PEHLİVAN 

17.07.2002

SUAT HAYRİ

ŞENTÜRK

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK GELİR VERGİ SİSTEMİNDE GELİR KAVRAMI

DOÇ. DR. OSMAN PEHLİVAN 

03.09.2002

SERKAN

BENK

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

GLOBALLEŞMENİN VERGİ SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DOÇ.DR.İHSAN GÜNAYDIN

31.12.2002

YASEMİN

SAYGIN

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYEDE KAMU MALİ YÖNETİMİNDE REFORM GEREĞİ VE ALTERNATİF BİR YAPILANDIRMA ÖNERİSİ

DOÇ.DR.AHMET ULUSOY

31.01.2003

MAHMUT

CEYLAN

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYEDE VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ROLÜ

DOÇ. DR. OSMAN PEHLİVAN 

27.06.2003

CENGİZ

TUTKUN

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE DOLAYSIZ VERGİLERİN UYUMLAŞTIRILMASI

PROF.DR. OSMAN PEHLİVAN

27.06.2003

SELÇUK

BAKKALOĞLU

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KAMU KESİMİ PERFORMANS DENETİMİ VE TÜRKİYEDE Kİ UYGULAMASI

PROF. DR. OSMAN PEHLİVAN

29.01.2004

MURAT

AYLIKÇI

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

E-DEVLET TE KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA ETKİNLİK

DOÇ. DR. AHMET ULUSOY

09.02.2004

ALPTEKİN

YÜCEBAŞ

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

YURTDIŞI KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE ÇİFT VERGİLENDİRME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PROF.DR.OSMAN PEHLİVAN

06.10.2004

MEHMET

CURAL

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYEDE İÇ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİĞİ

PROF.DR.AHMET ULUSOY

22.10.2004

HASAN MAHMUT

KALKIŞIM

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ

DOÇ. DR. İHSAN GÜNAYDIN

11.03.2005

ŞADİYE

OKUTAN

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

LİBERAL DEVLETTE SOSYAL POLİTİKALAR

PROF. DR. OSMAN PEHLİVAN

11.05.2005

ESRA

DEMİRKAYA

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYEDE BÜTÇE AÇIKLARI İLE DEVLET BORÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

DOÇ. DR. İHSAN GÜNAYDIN

18.05.2005

LEVENT YAHYA

ESER

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ULUSLARARASI VERGİ REKABETİNİN VERGİ SİSTEMLERİ ÜZERİNDE Kİ ETKİLERİ VE BU ETKİLERİ GİDERMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

DOÇ. DR. İHSAN GÜNAYDIN

26.08.2005

AHMET

ÇOLAK

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK VERGİ YARGI SİSTEMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÖĞR. GÖR. DR. TAYYİP YAVUZ

21.11.2005

BARIŞ

YILDIZ

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

YENİ FİNANSAL ARAÇLARDAN TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ

PROF. DR. İHSAN GÜNAYDIN

13.07.2006

MEHMET HANEFİ

TOPAL

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TEŞVİKLERE BAKIŞI VE TÜRK TEŞVİK SİSTEMİNİN BU ÇERÇEVEDE ANALİZİ

PROF. DR. OSMAN PEHLİVAN

27.07.2006

FATİH

CAN

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERGİSEL TEŞVİKLER

PROF. DR. İHSAN GÜNAYDIN

20.07.2007

ERİM

KADIOĞLU

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BÖLGESEL DENGESIZLIKLERIN GEIDERILMESINDE VERGI TEŞVIKLERININ ROLÜ VE TÜRKIYE ÖRNEĞI

PROF.DR.AHMET ULUSOY

27.07.2007

UĞUR

BOLAÇ

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TRANSFER FIYATLANDIRMASI VE TÜRK VERGI SISTEMI AÇISINDA DEĞERLENDIRILMESI

PROF.DR.OSMAN PEHLİVAN

19.02.2008

EMRAH

AĞIN

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DERNEK,VAKIF VE İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PROF.DR.OSMAN PEHLİVAN

07.07.2009

NAGİHAN

BİRİNCİ

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ULUSLARARASI VERGİ PLANLAMASININ ANALİZİ

PROF.DR.İHSAN GÜNAYDIN

11.08.2009

İLKNUR

EKİNCİ

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KURALLARA DAYALI MALİYE POLİTİKASI YAKLAŞIMI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF.DR.İHSAN GÜNAYDIN

18.08.2009

METE

DİBO

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DIŞ BORÇLANMA VE FİNANSAL KRİZ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DEKİ KRİZLERİN ANALİZİ (1994-2001)

PROF.DR.AHMET ULUSOY

04.01.2010

SERKAN

ACİNÖROĞLU

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKIYEDE SIYASI PARTILERIN MALI İŞLEMLERI VE EN ÖNEMLI GELIRI DEVLET YARDIMLARINI HUKUKI NITELIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

YRD.DOÇ.DR.TAYYIP YAVUZ

12.03.2010

ZEKERİYA

KELEŞ

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ÖZELLEŞTIRME VE TÜRKIYE'DEKI ÖZELLEŞTIRME UYGULAMALARI

YRD.DOÇ.DR.MEHMET TUNCER

07.05.2010

SİNEM

TEKELİOĞLU

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKIYE'DEKI BELEDIYELERIN MALI ÖZERKLIK AÇISINDAN İNCELENMESI

PROF.DR.AHMET ULUSOY

25.06.2010

SELÇUK

BUYRUKOĞLU

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

YÜKSEKÖĞRETIM HIZMETININ FINANSMANI VE DEVLET ÜNIVERSITELERININ PERFORMANSINI ÖLÇMEYE YÖNELIK BIR ANALIZ

YRD.DOÇ.DR.CEMIL RAKICI

02.07.2010

AHMET KÜRŞAT

TÜFEKÇİ

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

GEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE KADAR VERGIYE KARŞI BIREYSEL VE TOPLUMSAL TEPKILER 

YRD.DOÇ.DR.TAYYIP YAVUZ

02.07.2010

ÖZGÜR MUSTAFA

ÖMÜR

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKIYE'DE BELEDIYELERIN FINANSMAN SORUNLARI VE BU SORUNLAR İÇIN ÇÖZÜM ÖNERILERI

YRD.DOÇ.DR.MEHMET TUNCER

02.07.2010

AYTAÇ

UĞURLU

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KAMUSAL MALLARDA BEDAVACILIK SORUNU

PROF.DR.İHSAN GÜNAYDIN

09.07.2010

OSMAN SERDAL

KARAPINAR

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ŞAHIS VE SERMAYE ŞIRKETLERININ VERGILENDIRILMESI

YRD.DOÇ.DR.YAHYA DERYAL

16.07.2010

ALİ

ÖVET

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKIYE'DE VERGI DENETIMININ ETKILIĞI:ANKARA İLI VERGI DENETMEN VE DENETMEN YARDIMCILARINA YÖNELIK BIR UYGULAMA 

YRD.DOÇ.DR.MEHMET TUNCER

13.08.2010

TARIK ZEKİ

YILMAZ

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMÜN TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE ETKİSİ

YRD.DOÇ.DR.CEMİL RAKICI

26.04.2011

FATİH

ÇAVDAR

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİ DENETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

YRD.DOÇ.DR.LEVENT YAHYA ESER

14.06.2011

YAVUZ

GÜLLÜ

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK VERGİ YARGI SİSTEMİNDEYÜRÜTMENİN DURDURULMASI

PROF.DR.OSMAN PEHLİVAN

05.07.2011

CELAL

YÜCEL

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KOOPERATİFLERDE CEZA SORUMLULUĞU

PROF.DR.OSMAN PEHLİVAN

29.11.2011

ERKAN

KILIÇER

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ÇOK YILLI BÜTÇELEME SİSTEMİ VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRİLMESİ

YRD. DOÇ.DR. MEHMET TUNCER

03.07.2012

SONAY

AKAR

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SU KAMUSALLIĞI VE SU MÜLKİYETİNİN KÜRESEL KAMUSAL MALLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

DOÇ.DR. BİROL KARAKURT

24.07.2012

ARZU

KURŞUN EKİZ

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SOSYAL REFAH DEVLETLERİNDE SAĞLIK HARCAMALARI VE TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK HARCAMALARININ GENEL BİR ANALİZİ: GİRESUN ÖRNEĞİ

DOÇ.DR. CEMİL RAKICI

12.02.2013

KÜBRA

PEHLİVAN

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE’DE UYGULANAN VARLIK VERGİSİNE VERGİLENDİRME YETKİSİ VE GENEL VERGİLEME İLKELERİ AÇISINDAN BAKIŞ 

YRD. DOÇ.DR. TAYYİP YAVUZ

26.03.2013

YASEMİN

ARIMAN

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

VERGİNİN  SEÇMEN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:TRABZON ÖRNEĞİ

DOÇ. DR. MEHMET TUNÇER

21.06.2013

GÖKHAN

ÇOBANOĞULLARI

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DEKİ  E-BELEDİYE  UYGULAMALARININ ETKİLERİ: TRABZON  ÖRNEĞİ

PROF. DR. AHMET ULUSOY

21.06.2013

HÜMEYRA

UĞURLU

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

VERGİ HARCAMASI UYGULAMALARI VE ETKİLERİNİN ANALİZİ

PROF.DR.İHSAN GÜNAYDIN

21.06.2013

AZİZ

YİĞİT

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK ANAYASA YARGISINDA ANAYASALLIK BLOĞU VE YARGISAL AKTİVİZM

PROF. DR. OSMAN PEHLİVAN

21.06.2013

SETENAY

ŞEVİK

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS


KARAYOLLARINDA FİYATLANDIRMA: TÜRKİYE VE DÜNYA UYGULAMALARI


YRD.DOÇ.DR.LEVENT YAHYA ESER

10.07.2013

NECDET

YİĞİT

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DE KAMU HARCAMALARI ENFLASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ  (1990-2012)

PROF. DR. AHMET ULUSOY

10.07.2013

AHMET

KÜÇÜK

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDEN VERGİ HARCAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DOÇ.DR.CEMİL RAKICI

19.07.2013

HÜSEYİN

KUTBAY

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DE SERVET  ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PROF.DR.OSMAN PEHLİVAN

26.07.2013

ANIL

ORUÇ

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

PROF.DR.OSMAN PEHLİVAN

25.10.2013

SEDAT

POLAT

MALİYE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ÇEVRE VERGİSİ BAĞLAMINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ: BİR MODEL ÖNERİSİ 

YRD.DOÇ..DR.LEVENT YAHYA ESER

19.06.2014

MÜSLÜM

KAHRAMAN

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DE POLİS KİMLİĞİNİN OLUŞUMUNDA EĞİTİMİN ROLÜ

YRD.DOÇ.DR.ÇAĞATAY OKUTAN

25.12.2003

HÜSEYİN

YILMAZ

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SEÇİM SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE

YRD. DOÇ. DR. YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ

22.07.2004

BAHA EMRAH

HASANÇAVUŞOĞLU

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYENİN MODERNLEŞMESİNDE ORDUNUN ROLÜ

DOÇ. DR. YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ

24.06.2005

MEHMET EMİN

YAPAR

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ IŞIĞINDA ADİL YARGILAMA HAKKI VE TÜRKİYE

DOÇ. DR. YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ

02.09.2005

HAKAN

YÜKSEKDAĞ

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ AÇISINDAN HABERLEŞME HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI

YRD. DOÇ. DR. A. KADİR TOPAL

07.10.2005

YILMAZ

BAYRAM

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SİYASAL PARTİLERDE PARTİ DİSİPLİNİ VE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

DOÇ. DR. YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ

30.12.2005

EYÜP

ALİCAN

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

MAHMUT GOLOĞLU HAYATI, KİŞİLİĞİ, DÜŞÜNCELERİ, SİYASİ FAALİYETLERİ VE ESERLERİ

YRD. DOÇ. DR. ÇAĞATAY OKUTAN

06.01.2006

SUNA

ERSAVAŞ

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

YEREL KATILIMIN ARTTIRILMASINDA YEREL GÜNDEM 21 VE KENT KONSEYLERİNİN ROLÜ

YRD. DOÇ. DR. A. KADİR TOPAL

06.01.2006

SEDA

ORTAY

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ VE YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI

DOÇ. DR. YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ

08.12.2006

FERİDUN

YÜREKLİ

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

GLOBALLEŞEN DÜNYADA LİBERALİZM, YENİ SAĞ VE TÜRKİYE

YRD. DOÇ. DR. ÇAĞATAY OKUTAN

27.07.2007

BURAKHAN

MELİKOĞLU

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

VERGİ HATALARI VE DÜZELTME YOLU

PROF. DR. OSMAN PEHLİVAN

17.08.2007

MURAT

PEHLİVAN

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SAVUNMA HİZMETİ ALANINDA PERFORMANS DENETİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

YRD. DOÇ. DR. ADİL ŞAHİN

31.08.2007

FATMA

ARSLAN

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KÜRESELLEŞMENIN ULUSAL GÜVENLIĞE ETKISI:TÜRKIYE

DOÇ.DR.GÖKHAN KOÇER

15.01.2008

PINAR

AYDOĞAN

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKIYE'DE TEK PARTI DÖNEMINDE BIREY OLGUSU

DOÇ.DR.M.ÇAĞATAY OKUTAN

15.07.2008

ABDULLAH

UZUN

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN BELEDİYELERE AKTARILAN PAYLARIN YAPISAL ANALİZİ

DOÇ.DR.YUSUF ŞAHİN

19.08.2008

AYŞEGÜL

ZEYREK

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRK HUKUKUNDA ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKI

DOÇ.DR.YUSUSF ŞEVKİ HAKYEMEZ

25.11.2008

GÖKÇE

ERSAN

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İDARENIN TAKDIR YETKISI VE TADTIR YETKISININ YARGISAL DENETIMI

DOÇ.DR.YUSUSF ŞEVKI HAKYEMEZ

28.01.2009

LEVENT

MEMİŞ

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

E-DEVLET BAĞLAMINDA BİLGİ EDİNME HAKKININ İŞLEVSELLİĞİ: GİRESUN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

DOÇ.DR.YUSUF ŞAHİN

31.07.2009

YAŞAR

KOL

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

DOÇ.DR.YUSUF ŞAHİN

11.08.2009

YAHYA

DEMİRKANOĞLU

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE DEFTERDARLIĞIN YETKİ VE GÖREVLERİNDE YAŞANAN DARALMALAR

DOÇ.DR.ABDULKADİR TOPAL

21.08.2009

VEYSEL

ÇİFTÇİ

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SON YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA YEREL ÖZERKLİĞİN ÖLÇÜLEBİLMESİ VE KARS VE YÖRESİNDE UYGULANAN KÖY-DES PROJESİNİN YEREL ÖZERKLİĞE ETKİSİ

DOÇ.DR. YUSUF ŞAHİN

25.08.2009

SELDA

ATASOY

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

AVRUPA BİRLİĞİNDE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI BAĞLAMINDA AVUKATLARIN SERBEST DOLAŞIMI

YRD.DOÇ.DR.MUSTAFA CİN

10.09.2009

GAMZE

BIYIKLI

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKALARI VE TÜRKİYE

DOÇ.DR.ABDÜLKADİR TOPAL

30.10.2009

ŞAHAP

KAYMAK

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK ANAYASA YARGISINA ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ SONUCU VERİLEN KARARLAR VE HUKUKİ SONUÇLARI

DOÇ.DR.YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ

30.10.2009

SERPIL

SARAL

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1982 ANAYASASI BAĞLAMINDA LAİKLİK İLİŞKİSİNİN DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ İLE İLİŞKİSİ

DOÇ.DR.YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ

04.01.2010

OĞUZHAN

ERDOĞAN

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

OMBUDSMANLIK KURUMU VE TÜRKIYE'DE UYGULANABILIRLIĞI

DOÇ.DR.MUSTAFA ÇAĞATAY OKUTAN

09.07.2010

OĞUZHAN

ASLANTÜRK

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TANZIMAT DÖNEMI YARGI BÜROKRASISI

DOÇ.DR.ABDULKADIR TOPAL

09.07.2010

EMRE

BAŞ

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER VE KRİTİĞİ OLUMLU OLUMSUZ YÖNLERİ

YRD.DOÇ.DR MUSTAFA CİN

21.12.2010

MEHMET CEMİL

FİDANCI

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İDARİ YARGIDA İLK İNCELEME

PROF.DR.YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ

28.12.2010

FATMA

ÖZSARIOĞLU

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DE YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİMLİK TEMİNATI

PROF.DR.YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ

15.02.2011

EMRAH

FİRİDİN

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SU KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TİCARİLEŞME EĞİLİMİ

PROF.DR. YUSUF ŞAHİN

14.06.2011

İSMAİL

TAZEGÜL

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DE İDARENİN YARGISAL DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ

DOÇ.DR.YUSUF ŞAHİN

12.07.2011

HAKAN

SAVAŞ

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK MUHAFAZAKARLIĞINDA BALTACIOĞLU'NUN ETKİSİ

YRD.DOÇ.DR.ATİLA DOĞAN

12.07.2011

DUYGU

AK

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DE OLİMPİYATLARIN KENTSEL DÖNÜŞÜME ETKİLERİ

DOÇ.DR.NEZAHAT ALTUNTAŞ

26.01.2012

ELİF

KALDIRIMOĞLU

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂRLIĞIN TEMELLERİ: DÜŞÜNCELER, DÜŞÜNÜRLER

DOÇ.DR. MUSTAFA ÇAĞATAY OKUTAN

03.04.2012

ÖZLEM

ŞENDENİZ

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TOPLUMSAL HAREKETLERDE DÖNÜŞÜM:FINDIKLI HES MUHALEFETİ ÖRNEĞİ

PROF. DR. NEZAHAT ALTUNTAŞ

15.05.2012

MUHAMED YUNUS

BİLGİLİ

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ÇEVRE POLİTİKASI ARAÇLARI VE TÜRK ÇEVRE POLİTİKASINA YÖN VEREN METİNLERDE ÖNGÖRÜLEN ÇEVRE POLİTİKASI ARAÇLARI

DOÇ.DR. ABDULKADİR TOPAL

19.06.2012

TAYFUN

TUNA

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRK HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA YOLUYLA MÜLKİYET HAKKINA MÜDAHALE VE A.İ.H.M. MÜLKİYET HAKKINA MÜDAHALELERE BAKIŞI

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA CİN

20.11.2012

ŞEVKİ MERT

BARIŞ

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

19.YÜZYIL'DA ŞARK MESELESİ VE AVRUPA'DA YAŞANAN DEVRİMLERİN OSMANLI DEVLETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DOÇ. DR. ATİLA DOĞAN

04.01.2013

BİRGÜL

YILMAZ

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DE KÖYCÜLÜK VE KÖY ENSTİTÜLERİ

PROF.DR.MUSTAFA ÇAĞATAY OKUTAN

21.06.2013

GÖKHAN

AKGÜN

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DENİZLERDE BULUNAN BALIK ÇİFTLİKLERİNİN ÇEVRESEL GÜVENLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PROF.DR.ABDULKADİR TOPAL

27.08.2013

YUSUF

ÇÖZELİ

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KENTLERİN GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİ KENT KAVRAMI: RİZE ÖRNEĞİ

PROF.DR.ABDULKADİR TOPAL

15.11.2013

NİLÜFER

YOLCU

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ORGANİK TARIM VE TÜRKİYE'DE ORGANİK TARIMIN İSTİHDAM YARATMA POTANSİYELİ

PROF.DR.ABDULKADİR TOPAL

15.11.2013

ÖZLEM

EROL

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İDARİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ VE SOSYAL RİSK İLKESİ

PROF.DR.YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ

29.11.2013

ZEYNEP

ŞAHİN

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

21.YÜZYILDA GLOBALLEŞMEYLE DEĞİŞEN SİVİL TOPLUM DÜŞÜNCESİ:SİVİL TOPLUMDAN GLOBAL SİVİL TOPLUMA

PROF.DR.MUSTAFA ÇAĞATAY OKUTAN

29.11.2013

SEVİL

SEZGİN

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DE FEMİNİST SÖYLEM VE İSLAMİ FEMİNİZM

DOÇ.DR.NEZAHAT ALTUNTAŞ

07.03.2014

ÇAĞRI DOKSAN

ÇOLAK

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRKÇÜ-TURANCI DÜŞÜNCE  VE IRKÇILIK-TURANCILIK DAVASI

PROF.DR.MUSTAFA ÇAĞATAY OKUTAN

19.06.2014

EROL

ŞİMŞEK

KAMU YÖNETİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ATATÜRK DÖNEMİ DİN-SİYASET İLİŞKİLERİ

DOÇ.DR.ATİLA DOĞAN

27.06.2014

AYŞE

ADIGÜZEL

KAMU HUKUKU

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ÇALIŞANLARIN ESERLERİ VE BULUŞLARI ÜZERİNDEKİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

YRD.DOÇ.DR.RECEP NARTER

27.06.2014

GÖKHAN

AVCI

KAMU HUKUKU

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İDARENİN  NEDEN OLDUĞU BEDENSEL  ZARARLARDAN DOĞAN  TAZMİNAT SORUMLULUĞU

YRD.DOÇ.DR.RECEP NARTER

21.08.2014

KÜBRA

YILMAZ AVCI

KAMU HUKUKU

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI SORUNU VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

DOÇ.DR.ADİL ŞAHİN

21.08.2014

K.HÜSEYİN 

KOÇ

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

ODUN ENDÜSTRİSİNDE HAMMADDE TEDARİKİ ORGANİZASYONU (DOĞU KARADENİZ BÖLGE ÖRNEĞİ)

DOÇ.DR.KAMİL YAZICI

09.06.1905

ORHAN 

İSKENDEROĞLU

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

ÜRETİM YÖNETİMİNDE SİMİLASYON ANALİZİ VE UYGULAMASI

DOÇ.DR.KAMİL YAZICI

10.06.1905

ERDOĞAN 

GAVCAR

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TÜRKİYEDEKİ ORMAN İKİNCİL ÜRÜNLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DOÇ.DR.KAMİL YAZICI

11.06.1905

HAYRETTİN 

GÜLBİN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMUNDA ELEKTRİK ENERJİSİ MALİYETLERİNİN ANALİZİ VE FİYAT POLİTİKASI

PROF.DR.KAMİL YAZICI

12.06.1905

YUNUS 

TAŞ

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

HASTANE İŞLETMELERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİ MALİYETLERİNİ HESAPLANMASI VE KTÜ FARABİ HASTANESİNDE BİR UYGULMA

DOÇ.DR.VASFİ HAFTACI

12.06.1905

SÜEDA 

GÜÇ

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TRABZONDA TURİSTİK BELGELİ OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN İŞLETME İÇİ VE DIŞI SORUNLAR

DOÇ.DR.A.HAMDİ İSLAMOĞLU

13.06.1905

F.CENGİZ 

DİKMEN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

AMAÇ PROGRAMLAMA VE BİLGİSAYAR UYGULAMASI

DOÇ.DR.CEMİL YAPAR

14.06.1905

F.CENGİZ 

BAKIRCI

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

VAKIFLAR VE TÜRK TOPLUMUNDAKİ SOSYO EKONOMİK ETKİLERİ

PROF.DR.KAMİL YAZICI

14.06.1905

NEVZAT 

KALAYCIOĞLU

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

SOVYET TURİSTLERİN TRABZONDA SINIR VE KIYI TİCARETİNİN DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ TİCARİ HACIM

YRD.DOÇ.DR.FERHAT ERARI

14.06.1905

FİKRET 

ÇANKAYA

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TÜRKİYEDE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN FON YARATMA KAPASİTESİ VE FİNANSAL ANALİZİ

DOÇ. DR. MUSTAFA ÇIKRIKÇI

15.06.1905

AHMET 

ÜNVER

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

KREDİ KARTLARINDA MÜŞTERİ TATMİNLERİ VE KREDİ KARTLARININ KABUL VEYA REDDEDİLMESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: EKONOMETRİK BİŞR UYGULAMA

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÖÇER

17.06.1905

HÜSEYİN

DAĞLI

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİM VE ANALİZİ (ŞİRKET BAZINDA İKİ UYGULAMA)

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ÇIKRIKÇI

10.06.1905

TUBA

YAKICI

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

DİSKRİMİNANT ANALİZİ VE BİR İŞLETME PROBLEMİNE UYGULANMASI

DOÇ.DR.CEMİL YAPAR

12.06.1905

RESUL

USTA

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

BAĞIMSIZ DENETİMDE RAPORLAMA VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALAR

DOÇ. DR. HASAN TÜREDİ

14.06.1905

ŞEVKİ 

KOCABAŞ

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

PROJE YÖNETİMİNDEKİ CPM PERT ZAMAN ANALİZİ VE BİLGİSAYARLA PROGRAMLANMASI

YRD. DOÇ. DR. HİLMİ ZENGİN

14.06.1905

DAMLA

EKER

İŞLETME

FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TÜRKİYE'DE GIDA İÇECEK VE TÜTÜN SEKTÖRÜNDEKİ BÜYÜK VE  KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN FİNANSAL ORANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

PROF.DR.HÜSEYİN DAĞLI

24.01.2014

AYŞE

ÖZTÜRK

İŞLETME

FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI 

PROF.DR.HÜSEYİN DAĞLI

27.06.2014

BERRİN

HAYALİ

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

SERMAYE MALİYETİ VE TÜRK SERMAYE PİYASASINDA İŞLETMELERİN SERMAYE PİYASASI KURAMINA DAYALI SERMAYE MALİYETİNİN HESAPLANMSI

DOÇ.DR.ABDURRAHMAN FETTAHOĞLU

08.03.1993

ALI TALIP

AKPINAR

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

SERBEST BÖLGELERİMİZİN SORUNLARI VE TRABZON SERBEST BÖLGESİNİN GELİŞİM POLİTİKASI

YRD.DOÇ.DR.ABDULLAH ÖÇER

14.12.1993

GULSUN

ISSEVEROGLU

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TÜRKİYEDE OTEL İŞLETMELERİNDE MUHASEBE ORGANİZASYONU

DOÇ.DR.VASFİ HAFTACI

16.12.1993

KEMAL

TURHAN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

HASTANE BİLGİ SİSTEMİ

PROF.DR.KAMİL YAZICI

09.03.1994

SEHER

GENC

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

FİNANSAL KIRALAMA (LEASİNG) VE TÜRKİYEDE UYGULAMASI

DOÇ.DR.MUSTAFA CIKRIKCI

10.03.1994

NECMETTİN

BÜYÜKBİNGÖL

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

HASTANE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNDE MALZEME YÖNETİMİN OLUŞTURULMASI

PROF.DR.KAMİL YAZICI

28.06.1994

AYNUR

BAHADIR

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

KALKINMA BANKACILIĞI VE TÜRKİYE KALKINMA BANKASI'NDA KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ

DOÇ. DR. MUSTAFA ÇIKRIKÇI

04.07.1994

DİLEK

EMIR

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

BANKA KREDİ KARTI HİZMETLERİNİN ÜYE İŞ YERİ VE KART HAMİLLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DOÇ.DR.MUSTAFA CIKRIKCI

04.07.1994

HUSEYIN SABRI

KURTULDU

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

ÖRGÜTSEL SATIN ALMA SÜRECİ VE ARACI İŞLETMELERİN SATINALMADA GÖZÖNÜNDE BULUNDURDUKLARI FAKTÖRLER (TRABZON ÖRNEĞİ)

PROF.DR.KAMİL YAZICI

06.09.1994

SENOL

BARDI

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

MENKUL KIYMET FİYATLANDIRMA MODELİNİN TEORİK YAPISI VE MODELİN İSTANBUL MENKUL KİYMETLER BORSASINDA UYGUNLUĞUNUN TEST EDİLMESİ

YRD.DOÇ.DR.HÜSEYİN DAĞLI

14.09.1994

HALİS

DEMİR

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TRABXON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

DOÇ. DR. HASAN TÜREDİ

14.09.1994

CEMAL

ÖZTÜRK

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

ÇAYKUR VE İŞLETMELERİNDE MALİYET AZALTIMI

PROF. DR. VASFİ HAFTACI

10.07.1995

TANER

ACUNER

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TRABZON İMALAT SEKTÖRÜNDE VE POTANSİYEL DURUM ANALİZİ

YRD. DOÇ. DR. COŞKUN ATAYETER

11.09.1995

ENGİN

DİNÇ

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

BİLGİSAYARLI MUHASEBE SİSTEMİNİN İNCELENMESİ VE TÜRKİYEDEKİ BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YRD. DOÇ. DR. YUSUF SÜRMEN

09.02.1996

ŞERMİN

DEMİR

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

PERSONEL YÖNETİMİ VE AKADEMİK PERSONEL YAPISI (KTÜ ÖRNEĞİ)

PROF. DR. KAMİL YAZICI

27.02.1996

GÖKHAN

SÖNMEZ

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİN PİYASA TEORİSİNİN İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NDA TEST EDİLMESİ

PROF. DR. MUSTAFA ÇIKRIKÇI

13.05.1996

EROL

YENER

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE NAKİT YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA

YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN DAĞLI

19.07.1996

BİRDOĞAN

BAKİ

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. SAMSUN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN SUMANTH MODELİ İLE VERİMLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ

YRD. DOÇ. DR. COŞKUN ATAYETER

12.08.1996

SELÇUK

PERÇİN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

HİZMET SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE DOĞU KARADENİZ ALT BÖLGESİ OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ

PROF. DR. KAMİL YAZICI

14.08.1996

MUSTAFA

SAVCI

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

İŞLETMELERDE MALİ BAŞARISIZLIKLAR VE MALİYET YÖNETİMİ 

YRD. DOÇ. DR. YUSUF SÜRMEN

04.09.1996

MUSTAFA YENAL

ERGÜL

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

MAL FUTURESLERİ UYGULAMASI VE VADELİ İŞLEMLER BORSASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF. DR. MUSTAFA ÇIKRIKÇI

04.09.1996

MUTLU

ÖCAL

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİ İŞLETMELERİNDE KALİTE VE STANDARTİZASYON UYGULAMALARININ ÖLÇÜMÜ VE PAZARLAMA SORUNLARININ TESPİTİ (BOLU ÖRNEĞİ)

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÖÇER

09.09.1996

TALHA

USTASÜLEYMAN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

BİR İÇ DENETİM SİSTEMİ OLARAK PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: KETAŞ A.Ş. ÖRNEĞİ

PROF. DR. KAMİL YAZICI

17.09.1996

AFET

ÖZÇAĞLAYAN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

FACTORING VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

PROF. DR. HASAN TÜREDİ

01.11.1996

BÜLENT

PERÇİN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

HAYAT SİGORTACILIĞININ UZUN VADELİ FON YARATMA GÜCÜ VE KURUMSAL YATIRIMCI OLMA YOLUNDA ALTERNATİF YATIRIM ALANLARI

YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN DAĞLI

06.03.1997

ZEKERİYA

BOZKURT

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

ÇAY EKONOMİSİNE GENEL BİR BAKIŞ

DOÇ. DR. NECATİ TÜREDİ

03.07.1997

ÖMER GÜÇLÜ

GÜVEN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

KAR DAĞITIM POLİTİKALARININ ŞİRKET DEĞERLERİNE ETKİLERİ VE HİSSE SENEDİ DEĞERLENDİRME MODELLERİ

YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN DAĞLI

08.07.1997

LEVENT

KASIM

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

İŞLETMELERDE İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI SORUNLARI (KOBİ'LERDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ)

PROF. DR. KAMİL YAZICI

16.07.1997

SONER

TASLAK

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

ÇEVRE YÖNETİMİ VE ISO 14000 STANDARTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

YRD. DOÇ. DR. COŞKUN ATAYETER

12.09.1997

MİNE

CINDIK

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

KALİTE MALİYET SİSTEMİ VE BİR ŞİRKET UYGULAMASI

YRD. DOÇ. DR. HİLMİ ZENGİN

23.09.1997

MUHAMMER

YETİM

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TÜRKİYE BUĞDAY ARZININ UYGULAMALI EKONOMİK ANALİZİ

DOÇ. DR. NECATİ TÜREDİ

03.10.1997

ADNAN

KÖKSAL

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

HASTANE İŞLETMELERİNDE KALİTE VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI İÇİN BİR ARAÇ OLARAK TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİNDEN YARARLANMA 

PROF. DR. MUSTAFA ÇIKRIKÇI

15.10.1997

SEDAT

YILDIRIMŞAK

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TÜRKİYE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE UYGULANAN KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ OPERASYONEL ÖLÇÜN DEĞİŞKENLERİNİN TESPİTİ

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KÖSEOĞLU

18.11.1997

MURAT

ERDOĞAN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TÜRK EĞİTİM KURUMLARINDA MUHASEBE EĞİTİMİ İLE BİLGİSAYARLI MUHASEBE SİSTEMİNİŞN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEK OKULLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

PROF. DR. HASAN TÜREDİ

15.12.1997

AYKUT

KARAKAYA

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

ENFLASYON ORTAMINDA YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN DAĞLI

03.02.1998

MEHMET AKİF

AYARLIOĞLU

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TÜRK TİCARET BANKACILIK SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN YAPISAL DEĞİŞMELER (1970-1996)

YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN DAĞLI

03.02.1998

NİHAT

YILMAZ

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA VERGİLENDİRME KAR DAĞITIMI VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

PROF. DR. HASAN TÜREDİ

27.02.1998

HACER

SAKA

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TÜRKİYE'DE KAMU PERSONEL REJİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

DOÇ. DR. OSMAN PEHLİVAN 

20.03.1998

ESRA

PEHLİVAN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜNÜN YAPISAL ANALİZİ VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE UYUM SORUNU

DOÇ. DR. S. MURAT KARA

08.05.1998

M.LEVENT

TÜRKGÜCÜ

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

PAZARLAMA KİŞİSEL SATIŞ ETKİNLİĞİ VE İLAÇ SEKTÖRÜNDE SATIŞ ELEMANI PROFİLİ

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÖÇER

08.06.1998

URAL

AYAR

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

YÜZYILIN SİHİRLİ FORMÜLÜ: FRANCHISING

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÖÇER

30.06.1998

VOLKAN

KAKAÇ

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA

PROF. DR. HASAN TÜREDİ

30.06.1998

HÜLYA

BEŞİROĞLU

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TÜRK TELEKOMUNİKASYON SEKTÖRÜNDE ÖZELLEŞTİRME

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÖÇER

30.06.1998

HAKAN

AYDIN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

BÜYÜME STRATEJİSİ OLARAK HOLDİNGLER VE TÜRKİYEDEKİ HOLDİNGLEŞME OLGUSU

YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN DAĞLI

07.09.1998

HATİCE DİLARA

KESKİN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

SATIŞ PROMOSYONUY VE BASIN SEKTÖRÜNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMİK YÖNDEN ANALİZİ

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÖÇER

12.09.1998

MEHMET

KARA

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER: İÇ PAZAR VE İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TRABZON SANAYİİNDE BİR ÖRNEK UYGULAMA

YRD. DOÇ DR. ABDULLAH ÖÇER

16.09.1998

ALİ İHSAN

ÇETİN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM

PROF. DR. KAMİL YAZICI

09.10.1998

M.CANAN

CAN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TURİZM PAZARLAMASI VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ TURİZM PAZARLAMA FAALİYETLERİ

YRD. DOÇ DR. ABDULLAH ÖÇER

11.11.1998

HÜSEYİN

KALYONCU

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TRABZON İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN MAMUL TÜTÜN PAZARLAMA VE DAĞITIM İŞLETMELERİNİN ÜRÜN PAZARLAMA, DAĞITIM VE FİZİKSEL DAĞITIM FAALİYETLERİNİN PAZAR PAYLARINA KATKILARININ ÖLÇÜLMESİ

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÖÇER

04.12.1998

GÖKHAN

YILMAZ

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

HASTANE YÖNETİCİLERİ AÇISINDAN HASTANELERDE ÖZELLEŞTİRMENİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZİ

PROF. DR. KAMİL YAZICI

15.02.1999

ALİ KADİR

ARSLAN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR FİRMA DEĞERLENDİRMESİ: DURUM ANALİZ VE ÖNERİLER

YRD. DOÇ. DR. COŞKUN ATAYETER

28.04.1999

ARZU

EROL

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

ORGANİZASYONEL ÖĞRENMEDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BENCHMARKING

PROF. DR. KAMİL YAZICI

28.06.1999

AYŞEN

KÜÇÜK

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

YENİ BİR YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK DOWNSIZING VE UYGULAMA SONUÇLARI

YRD. DOÇ. DR. TANER ACUNER

02.07.1999

KAMİL

ŞENER

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

YATIRIM TEŞVİKLERİNİN FİRMA YATIRIM KARARI ÜZERİNDE ETKİLERİ VE BİR UYGULAMA 

DOÇ. DR. HÜSEYİN DAĞLI

19.07.1999

DERYA

ÖZTURAN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

FİNANSAL KIRALAMA (LEASİNG) ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ANALİZİ 1990-1997 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

DOÇ. DR. MUSTAFA EMİR

16.11.1999

ABİDİN

İSLAMOĞLU

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

ÖĞRETMENEVİ İŞLETMELERİNDE PERFORMANS, VERİMLİLİK VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

YRD. DOÇ. DR. TANER ACUNER

26.11.1999

İSMAİL HAKKI

UZUNTAŞ

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

MODERN PAZARLAMADA AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ: GİZ BİSKÜVİLERİ GIDA SANAYİİ VE TİCARETİ A.Ş. ÖRNEĞİ VE BİR ANKET UYGULAMASI

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÖÇER

28.01.2000

HASAN

KIRMIZI

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ODA FİYATLANDIRMA YAKLAŞIMLARI (ANTALYA TURİZM MERKEZİ ÖRNEĞİ)

DOÇ. DR. HÜSEYİN DAĞLI

24.02.2000

MAHMUT NEDİM

BAYUK

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TÜRKİYEDE YAŞ MEYVE-SEBZE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİNİN İŞLEYİŞİ (TRABZON TOPTANCI HALİ ÖRNEĞİ)

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÖÇER

14.07.2000

LALE

YIĞCI

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TİCARET BANKALARINDA ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ (1980-1998)

DOÇ. DR. MUSTAFA EMİR

29.08.2000

TÜLAY

İLHAN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

YALIN ORGANİZASYONLAR VE TÜRKİYEDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

PROF. DR. KAMİL YAZICI

11.09.2000

KADER

TAN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KALİTE GELİŞTİRME SÜRECİ VE TRABZON BÖLGESİNDEKİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİ İŞLETMELERİNDE KALİTEANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

PROF. DR. KAMİL YAZICI

11.09.2000

CEMAL

ŞAHİN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

KRİZ DÖNEMLERİNDE YÖNETİM (YAYGIN BİR KRİZ ÖRNEĞİ OLARAK TABİİ AFET)

YRD. DOÇ. DR. TANER ACUNER

21.09.2000

ÇİĞDEM

ŞAHİN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

WEBMARKETING

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ÖÇER

07.02.2001

VECİHİ

PULATKAN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

TÜRKİYE'DE VADESİNDE ÖDENMEYEN KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DOÇ. DR. OSMAN PEHLİVAN 

13.03.2001

AYLİN

BÜLBÜLOĞLU

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

DUYGUSAL ZEKANIN LİDERLİK ÜZERİNE ETKİLERİ VE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

YRD. DOÇ. DR. TANER ACUNER

06.08.2001

ABDULKERİM

DAŞTAN

İŞLETME

İŞLETME TEZLİ Y.LİSANS

MESLEK AHLAKI KURALLARI VE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ YERİ

DOÇ. DR. YUSUF SÜRMEN