doktora tez ödülü kapsamı

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü her akademik eğitim-öğretim yılında ;

  • Doktora tezlerinin bilimsel açıdan değerlendirilmesini sağlamak,
  • Doktora öğrencilerine kalite bilincini kazandırıp sürdürülebilir kılmak,
  • Doktora öğrencileri arasında rekabet ortamı yaratmak,
  • Yenilikçi bilgi ve değer üreten doktora tezlerini desteklemek amacıyla

tamamlanmış ve tescil edilmiş olan doktora tezlerinden başarılı olanlara ödül verilmektedir.

Doktora tez ödülü başvuruları; Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi Ödülü Usul ve Esasları’nda belirtilen kurallar doğrultusunda kabul edilmekte ve değerlendirmeye alınmaktadır. 

 

Aktif Doktora Tez Ödülü İlanı İçin Başvuru Koşulları

Başvuru çağrı dönemi itibariyle son üç yarıyıl içerisinde (2022-2023 Güz, 2022-2023 Bahar ve 2023-2024 Güz) Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarındaki doktora programlarından mezun olan adaylar başvuru yapabilmektedir.

 

Son Başvuru Tarihi: 26 Nisan 2023 Cuma / Saat 17:00

 

Başvuru İşlemi:

Doktora Tez Ödülü için başvurular çevrimiçi ortamda kabul edilmektedir. Başvuru sırasında istenen belgeler:

1) Doktora Tez Ödülü Başvuru Formu

2) Doktora tezinden üretilen eser ve faaliyetler için Doktora Tez Ödülü Puanlandırma Tablosu

3) Doktora Tez Ödülü Puanlandırma Tablosunda beyan edilen doktora tezinden üretilen eserler ve faaliyetler (Kanıt belgeleri ile birlikte)

4) Doktora tezinin elektronik kopyası (PDF formatında)

 

Değerlendirme ve Ödül Töreni:

Başvuru süresi içerisinde gerçekleştirilen Doktora Tez Ödülü başvuruları; Sosyal Bilimler Enstitüsü – Ödül Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek, adaylar başarı puanına göre sıralanır ve Enstitü Yönetim Kurulu'na sunulur. Ödülün verileceği yıl hangi alanlarda ve kaç kişiye verileceği, Enstitü Yönetim Kurulu'nun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan adaylara ve doktora tez danışmanlarına, her yıl düzenlenmekte olan KTÜ Kuruluş Yıl Dönümü Töreninde başarılı doktora tez ödülleri takdimi yapılır. Ödül olarak, yönetim tarafından belirlenen hediye ve/veya plaket verilir.