bez ciltli tez teslim süreci

 

 

BEZ CİLTLİ TEZ TESLİM SÜRECİ

 

Öğrenci, Tezini ve Tez Savunma Sınavı Giriş Formu'nu (form imzalı olacak) Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)'ne yükler.  

Danışman; BYS üzerinden yüklenen tezi kontrol eder, turnitin raporunu ve öğrencinin yüklediği Tez Savunma Sınavı Giriş Formu'nu  (formu çıktı alıp, imzalayıp) BYS'ye geri yükler. BYS üzerinden Enstitüye gönderir.

Enstitüye ulaşan Tez Savunma Sınavına Giriş Başvurusu ilgili müdür yardımcısı tarafından incelenerek onaylanır. Enstitü onayından sonra Enstitü tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan öğrencinin Tez Savunma Sınavı Jürisinin belirlenmesi için yazı ile talepte bulunulur.

Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından sınav jürisi oluşturulur ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Enstitü tarafından öğrencinin tezi ilgili jüri üyelerine gönderilir.

Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından öğrencinin sınav tarih ve saati belirlenerek Yüksek Lisans / Doktora Tez Sınav Jürisi Görev Tebliğ Formu ile Enstitü'ye gönderilir.

Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan gelen Yüksek Lisans / Doktora Tez Sınav Jürisi Görev Tebliğ Formu Enstitü Yönetim Kurulu'nda kesinleşir ve yazı ile Anabilim Dalı Başkanlığı'na bildirilir. 

Enstitü tarafından; öğrencinin sınav tarih ve saatinin görüşülüp kesinleştiği Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve sınav sonunda jüri üyelerince doldurulması gereken Yüksek Lisans / Doktora Tezi Kişisel Değerlendirme Raporu  öğrenci ve tüm Jüri üyelerine e-mail olarak gönderilir.

Tez savunma sınavı sonucunda;

a) Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyet aşaması  başlar.

Tezi kabul edilerek mezuniyet aşamasına geçen öğrenci için; Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından; Tez Savunma Sınavı sonunda jüri üyeleri tarafından düzenlenen Yüksek Lisans / Doktora Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu  (Eksiksiz doldurulup imzaları tamamlanmış olarak) ve Yüksek Lisans / Doktora Tezi Kişisel Değerlendirme Raporları ( Jüri üyeleri tarafından imzalı şekilde) sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde Enstitü'ye gönderilir.

Tezi kabul edilen öğrenci, savunma sınavı tarihinden itibaren bir hafta içinde Tez Yazım İnceleme Formu'nu, Tezinin ve Onay Sayfasının (Onay Sayfası Enstitü web Sayfasında bulunan Tez Yazım Kılavuzu'nda mevcut) PDF halini Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Vahit GÜNTAY’ın mail adresine (vahit.guntay@ktu.edu.tr) gönderir. Tez, Tez Yazım İnceleme Formu ve Onay Sayfasını müdür yardımcısı şekil olarak kontrol eder ve tez savunma tarihinden 15 gün içinde öğrenciye geri dönüş yapar. Bu işlemden sonra öğrenci onay sayfasını jüri üyelerine imzaya çıkarabilecektir. Onay sayfasında her bir jüri üyesinin ıslak imzası gerekmektedir.

Öğrenci, tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde  tezini; Tez Teslim Formu  ve 2 adet Tez Veri Giriş Formu (http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden temin edilecek)  ile Enstitü'ye teslim eder. (Öğrencinin talebi halinde ilgili mevzuat hükümleri gereği tez teslimi için bir ay ek süre verilebilir. Talep eden öğrenci Tez Yazım İnceleme Ek Süre Talep Formu İle ilgili anabilim dalı başkanlığına başvuru yapar. )

b) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tezini tekrar savunması için; Yüksek Lisans öğrencisi için üç ay, Doktora öğrencisi için 6 ay  ek süre verilir. Öğrenci, verilen süre sonunda tekrar tez savunma sınavına girebilmek için Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler İçin Tez Savunma Sınavına Giriş Formu'nu bilgisayar ortamında doldurup gerekli imzalar tamamladıktan sonra BYS'ye yükler ve Tez Savunmasına Giriş Başvurusu yapar. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra tekrar Tez Savunma Sınavı'na girer.

Bez Ciltli Tez Tesliminde:

3 adet bez ciltli tez (Yüksek Lisans tezi için MAVİ renk, Doktora Tezi için SİYAH renk) (EKLER DAHİL TOPLAMDA 100 SAYFADAN FAZLA OLAN TEZLER ÖNLÜ ARKALI OLARAK BASTIRILABİLİR)

Tezler öğrenci tarafından (Bildirim Sayfası’nda isminin üst boşluğuna) ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olmalı. (İmzalar ıslak mavi renk imza olacak, renkli fotokopi vb. olmayacak).

2 adet Tez Veri Giriş Formu (http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden temin edilecek), 1 adet Tez Teslim formu (Enstitü Web Sayfası- Formlar bölümünde mevcut), 3 adet tez yüklü CD Enstitü'ye teslim edilecektir.

 

3 adet tez yüklü CD ile ilgili olarak: CD’lerin 2’sinde tezlerin tamamı jüri üyeleri ve öğrenci imzaları ile birlikte yüklü olacak. CD’lerin 1’inde; diğer CD’ler gibi tez yüklü olacak ancak “Onay Sayfası” ve “Bildirim Sayfası” imzasız olacak, ORCID numarası olmayacak. En son sayfa “Özgeçmiş” bölümünde öğrencinin “doğum tarihini ve yerini” belirten ilk cümle olmayacak. Bütün CD’lere sadece tez (pdf formatında) yüklenecek ve dosya adı Tez Veri Giriş Formu’ndaki “Referans No” bölümündeki numara olacak.

 

Enstitü tarafından tezlerin teslim alınmasını müteakip mezuniyet için  gerekli işlemler başlatılır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin mezuniyet transkripti ve diplomasının hazırlanması ile süreç tamamlanır.

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyeti tescil edilen öğrencinin tezi YÖK Tez Merkezine Enstitü tarafından kaydedilir. Öğrenci; YÖK Tez Merkezinde ve Üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda tezinin yayınlanmasını ilgli mevzuat hükümleri (Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge) çerçevesinde 6 ay veya 2 yıla kadar ertelemek için bez ciltli tez teslimi sırasında talepte bulunabilir.

* Tez Veri Giriş Formu http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden, diğer formlar Enstitü web sayfası-Formlar bölümünden temin edilecektir.