doktora tez ödülleri sahipleri

2023 Yılı Doktora Tez Ödülleri

Adı Soyadı

Danışmanı Tez Başlığı ABD
  Dr. Hülya KINIK (Birinci) Doç. Dr. Özgür TÜFEKÇİ

Yükselen Güçlerin Uluslararası Sisteme Entegrasyonu: Türkiye Örneği

Uluslararası İlişkiler
  Dr. Emre TÜRKMEN (İkinci) Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR

Bir Karma Kuruluşlu Cümle Türü Olarak Türkçede Aktarma Cümleleri

Türk Dili ve Edebiyatı

  Dr. Fatih İNAN (Üçüncü)

Doç. Dr. Osman EMİR Antik Çağ'da Doğu Karadeniz'de Mithra Kültü'nün Varlığı Tarih