haberler

Güncel Tez Savunmaları Konuları ve Tarihleri

Sıra No

Öğr. No

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Programı

Savunma Tarihi

Savunma Saati

Tez Adı 

Danışmanı

1                

29 Eylül 2022