5-tezsiz yüksek lisans

5.1. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapmak için web adresiniz nedir?

Tezsiz programlara online başvuru  /sbe/basvuru  adresi üzerinden yapılmaktadır.

5.2. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına (uzaktan eğitim) nasıl başvuru yapabilirim? 

Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından ilan edilen başvuru tarihlerinde  önce ön kayıt başvuru girişi ardından öğrenci online olarak bilgi ve tercih girişi başvurusu yapmalıdır. /sbe/basvuru  adresindeki yönergeleri takip ediniz.

5.3. Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt için gelmem gerekiyor mu?

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlar internet üzerinden interaktif olarak yapılmaktadır. Gelmeniz gerekmemektedir.

5.4. Tezsiz Yüksek Lisans programına ücreti ne zaman yatırmalıyım?

Kesin kayıt işlemini yapacağınız tarihten öncesine kadar ücreti yatırmanız gerekmektedir.

5.5. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının süresi ne kadardır?

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

5.6. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru şartları nelerdir?

ALES ve Yabancı Dil Puanı aranmamaktadır. Bu programa başvuracak adayın sadece lisans mezuniyet notu dikkate alınacak ve ona göre sıralama yapılacaktır. Yazılı - Mülakat sınavı yapılmayacaktır.

5.7. Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmenin şartları nelerdir?

En az 10 ders ile dönem projesi dersinden ve yeterlik sınavından oluşur. Öğrenci dönem projesini aldığı ikinci yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı proje ve / veya rapor teslim etmek zorundadır. Dönem projesi Dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Derslerini tamamlayan ve Dönem Projesinde başarılı olan öğrenci Yeterlik sınavına girmek zorundadır.

5.8. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Askerlik tecil süresi kaç yıldır?

Tezsiz Yüksek lisans öğrencileri için 1,5 yıl süreli tecil yapılmaktadır. Öğrencilerin askerlik durumlarıyla ilgili tarihleri dikkatle takip etmeleri gerekir.

5.9. Tecil işlemlerim yapıldı mı? (Erkek Öğrenciler için)

Tecil İşlemleri 27.08.2018  tarihi itibariyle YÖKSİS üzerinden otomatik yapılmaktadır. Enstitümüz herhangi bir tecil işlemi yapmamaktadır. Kesin kayıt sırasında askerlik belgesinin interaktif olarak sisteme ayrı olarak yüklenmesi gerekmektedir.

5.10. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim ya da uzaktan eğitim (UZEM) başvuru yapanlar da mülakata girecekler mi?

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuranlar için mülakat veya yazılı sınav yapılmamaktadır.

5.11. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına (uzaktan eğitim) başvuruda  ALES şartı var mıdır? 

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda ALES  şartı aranmamaktadır.

5.12. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru için dil şartı var mı?

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında Yabancı Dil şartı aranmamaktadır.

5.13. Tezsiz Yüksek Lisans ücretlerinde indirim yapılıyor mu?

Hayır, ücretler üniversite yönetimi tarafından belirlenir ve indirim yapılmaz. Şehit ve Gazi yakınları ile engelliler hariçtir.

5.14. Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisiyim Ders Yükü hangi derslerden oluşmaktadır?

Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak kaydıyla en az 10 ders (tercihen her dönem için 5 ders) ile dönem projesi dersinden oluşmaktadır. Öğrenci, dönem projesi dersini ikinci yarıyılında alabilmektedir. Dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanmaktadır.

5.15. Enstitünüze kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir? Bununla ilgili önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir? 

Kesin kayıt için Enstitümüz web sayfasından kazananlara ait listeleri takip etmelisiniz. Kayıt için gelmenize gerek yoktur. Uzaktan online internet üzerinden interaktif olarak http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu adresi üzerinden yapılmaktadır.

5.16. Posta yolu ile Ön kayıt veya Kesin kayıt yapabilir miyim?

Posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Kayıtlar online olarak yapılacaktır.

5.17. Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunuyum, indirim yapılıyor mu?

Kayıt ücretleri üniversite yönetimi tarafından belirlenmektedir ve indirim yapılmamaktadır.

5.18. Başvuruyu tamamladıktan sonra ne yapmalıyım?

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına online olarak kaydınızı tamamladığınıza dair mailinize mesaj gönderilir. Bundan sonra Akademik Takvim'de belirtilen tarihler arasında ders kaydınızı yapmalısınız.

5.19. Online başvurumu gerçekleştirdikten sonra, çıktı alıp Enstitüye teslim etmem gerekiyor mu?

Başvuru belgenizi çıktı olarak başvuru süresi içerisinde Enstitüye teslim etmeniz gerekmemektedir. Ancak, kendiniz için çıktı olarak bulundurmanızda fayda vardır.

5.20. Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerini kim yapar?

Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerinin yerine getirilmesinden öğrenci sorumludur.

5.21. Ders kaydı nasıl yapılır?

Ders kayıt işlemleri akademik  takvimde belirtilen süreler içerisinde Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) https://bys.ktu.edu.tr/bys/bys.aspx üzerinden öğrenci tarafından yapılmaktadır. Ders kayıtları öğrencilerin danışmanları tarafından onaylanması gerektiğinden danışmanınıza BYS üzerinden mesaj atmanız gerekmektedir. Ders kaydının onaylandığını transkriptinizi e-devlet üzerinden kontrol ederek öğrenebilirsiniz. 

5.22. Danışman atamam ne zaman ve nasıl yapılır?

Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrenciye danışman ataması yapılır. Danışmanınız atanıncaya kadar Anabilim Dalı Başkanı danışmanlığınızı yürütür.

5.23. Tezsiz programa kayıtlıyım, harç yatırdım ancak ders kaydı yapmadım, ne olur?

Bir sonraki dönem tekrardan harç yatırılarak ders kaydı yapılması gerekmektedir.

5.24. Tezsiz Yüksek Lisans programında dönem projemi ne zaman teslim edebilirim?

Dönem projesi Güz ve Bahar yarıyılının Final Sınavları döneminde proje danışmanına teslim edilir.

5.24. Kayıt silme var mı?

24.07.2017 KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne göre kayıt silme vardır. Ayrıca kendi isteğinizle Bilgi Yönetim Sistemi(BYS) üzerinden kaydınızı silebilirsiniz.

5.25. Tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı en az 2, en fazla 3 yarıyılda tamamlanır. Öğrenci, 1. dönem 7.500,00 (yedibinbeşyüz) TL ve 2. dönem için 9.000,00 (dokuzbin) TL olmak üzere toplamda 16.500,00 (onaltıbinbeşyüz) TL program ücreti öder. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na ilk kez öğrenci kaydı yaptıran öğrenciler; dönem harcı olan 7.500,00 (yedibinbeşyüz) TL’yi; kayıt esnasında ödeyerek kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır. İlave dönem için (3. dönemde) ilgili yarıyılda belirlenecek dönem ücreti üzerinden ders başına ücretlendirme yapılacaktır. Öğrenim ücreti ders yazılım haftasında Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank) şubelerine T.C. Kimlik numarası ile ödenecektir. Bu ödeme Vakıfbank ATM’lerinden de yapılabilir. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından önce kayıt yaptırmış olan öğrenciler kayıt yaptırdıkları tarihteki  geçerli ücretler üzerinden ödeme yaparlar.