tez yazım kılavuzu

Tez Yazım Kılavuzu

Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuz

TURNITIN Kullanım Kılavuzu (Danışman Öğretim Üyeleri İçin)

Enstitümüzde hazırlanan tezlerin, tez taraması için, http://www.yok.gov.tr adresinden "Ulusal Tez Merkezi"  başlığı  altından   (http://tez2.yok.gov.tr/) sisteme üye olmanız gerekmektedir. Daha sonra size verilen şifre ile "üye oturumu" ndan giriş yaparsanız tezlerin tam metinlerine erişebilirsiniz. Ayrıca, "Ayrıntılı Tarama" veya "Basit Tarama" seçeneğinden, "izin durumu" başlığı altından "izinli" seçeneğini işaretleyerek, izin verilmiş olan tezler arasından taramanızı yapabilirsiniz.