kurum dışı projeler

 

Proje Türü

Proje Adı Yürütücü  Lisansüstü Öğrenci/Bursiyer İlgili Anabilim Dalı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Durumu

TUBİTAK 1001

Yeniliği Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Yeniliğin Firma Performansına Etkisinin İncelenmesi: Teknokent/teknopark Örneği Prof. Dr. Birdoğan BAKİ

İlker Murat AR

İşletme 01.97.2008 01.07.2010 Sonuçlandı
TUBİTAK 1002  Giresun ve Trabzon İlleri Balıkçılarının Somut Olmayan Kültürel Mirası Üzerine Bir Alan Araştırması Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Mustafa AÇAR Türk Dili ve Edebiyatı 15.05.2012 15.05.2013 Sonuçlandı
TUBİTAK 1001  Üniversite ve Kurumsal Spin-off Şirketlerinin Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırmalı Analizi Prof. Dr. Adem KALÇA

Belkıs ASLAN

Hülya ÇUVALCI

Yunus KILIÇ

Elif KAVALCI

Yeşim A. DİNDAROĞLU

İktisat 01.11.2013 01.05.2016 Sonuçlandı
TUBİTAK 1001 Birinci Dünya Savaşı'nda (1914-1918) Osmanlı Hizmetindeki Alman Subayları ve Savaş Sürecine Etkileri Prof. Dr. Necmettin ALKAN İhsan ERDİNÇLİ Tarih 01.12.2014 01.12.2016 Sonuçlandı
TUBİTAK 3001 Türkiye'de Sürdürülebilirlik Raporlarının Durumu ve KOBİ'lerde Sürdürülebilirlik Prof. Dr. Fikret ÇANKAYA Zeynep ŞAHİN İşletme 15.02.2016 15.02.2018 Sonuçlandı
TUBİTAK 1001 Türkiye'deki Holdinglerin Uluslararasılaşma Motivasyonlarının Lokasyon Seçimi Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bütünleştirici Bir Yaklaşım Prof. Dr. Kader ŞAHİN

Tuğba KAPLAN

Kübra MERT

İşletme 01.06.2016 01.11.2018 Sonuçlandı
TUBİTAK 1001 Birinci Dünya Savaşı'nda (1914-1918) Osmanlı Hizmetindeki Alman Subayları ve Savaş Sürecine Etkileri 

Prof. Dr. Necmettin ALKAN (Danışman)

Prof.Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA (Danışman)
İhsan ERDİNÇLİ Tarih 01.12.2014 01.12.2016 Sonuçlandı
TUBİTAK 1003 Doğrudan Yabancı Yatırım Kaynaklı Teknolojik Yayılımların Türk İmalat Sanayiindeki Yerel Firmaların Yenilik ve Ar-Ge Gelişimleri Üzerindeki Etkileri Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS

Fatih ŞAHİN

Nimet KALKAN

İşletme 01.06.2018 01.12.2020 Sonuçlandı
TUBİTAK 1001 XVI. ve XVII. Yüzyıl Trabzon'unda Kullanılan Kadın ve Erkek İsimleri Üzerinden Şehrin Toplumsal, Dini ve Etnik Yapısına Bir Bakış Arş. Gör. Dr. Aslı ÖZCAN

Duygu AYDIN

Sezgin ÖSELOĞLU

 

Tarih 15.11.2021 15.04.2024 Yürürlükte
TUBİTAK 2519 MÖ. 401-400 Yılında Onbinler'in ve 1461 Yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz'e Varış Güzergâhlarının Tespit Edilerek Modellendirilip Coğrafi İşaretlerle Belirlenmesi Prof. Dr. İsmail KÖSE

Murat BAHADIR

Kadriye KOYUNCU

Büşra BİBER

Uluslararası

İlişkiler

BİÇARE

24.03.2022 15.04.2023 Yürürlükte
TUBİTAK 3005 Yerel Diplomasi Faaliyetleri ve Yerel Diplomasi Alanının Kullanımına İlişkin Yeni Bir Strateji Önerisi Geliştirilmesi Doç. Dr. Suna ERSAVAŞ KAVANOZ

Nisa Erdem

Hülya SAĞLAM

Seda Sağlamyürek Taşdemir

Kamu Yönetimi

 

BİÇARE

15.06.2022 15.06.2024 Yürürlükte
TUBİTAK 1001  Osmanlı İstanbulu'nda Alafrangalaşmaya Yönelik Toplumsal Refleksler (1860-1914) Dr. Öğr. Üy. İhsan ERDİNÇLİ

Fatımanur SARAÇ

Sakine BERAT ALTINTAŞ

Muhammed Mustafa Bayram

Tarih 15.12.2022 15.12.2025 Yürürlükte
TUBİTAK 1001 İklim Riskinin ve İklim Riski Mesafesinin Sınır Ötesi Satın Almalardaki Mülkiyet Oranı Üzerindeki Etkisi: Kurumsal Çevrenin ve Kurumsal Mesafenin Düzenleyici Rolü Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS Dr. Sonrası Araştırmacı Sibel AYAS İşletme 15.05.2023   Yürürlükte
TUBİTAK 3005 Yeryüzü Etiği ve Çocuk Edebiyatı Doç. Dr. Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ Arzu KÜÇÜKOSMAN Türk Dili ve Edebiyatı     Yürürlükte
TUBİTAK 1002 Kentli Hakları Bağlamında Kentsel Dönüşüm: Samsun-Canikli Kuzey Yıldızı Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği

Murat KÜÇÜKŞEN

Doç. Dr. Suna ERSAVAŞ KAVANOZ (Danışman)  Kamu Yönetimi     Yürürlükte
TUBİTAK 1002 Gümrük İşletmelerinin Pazarlama Performans Düzeylerinin Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma İpek GÜRSOY Prof. Dr. Hasan AYYILDIZ  İşletme     Yürürlükte