lisansüstü öğrenci kongresi

Kongre

I. SOSYAL BİLİMLER LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ
“Cumhuriyetin 100. Yılında Sosyal Bilimler’’

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Trabzon/Türkiye


Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 07 – 08 Aralık 2023 tarihinde “Cumhuriyetin 100. Yılında Sosyal Bilimler’’ teması ile I. Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenlenecektir.

Kongrenin Amacı

Kongrenin amacı, sosyal bilimler alanında kavramsal, yöntemsel ve görgül sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırmak ve Türkiye’deki sosyal bilimler alanındaki sorunları, farklı kuramsal ve yöntemsel bakış açıları ile inceleyen araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Kongreye, devam eden ya da tamamlanan çalışmalarıyla tüm sosyal bilimler lisansüstü araştırmacılarının katılması beklenmektedir.

Kongrenin İşleyişi

Kongrede, 07 Aralık 2023 tarihinde “Uluslararası Dergilerde Akademik Makale Yazma Eğitimi” düzenlenecektir.

Kongre bildiri sunumları 08 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kabul edilen bildiri sayısına göre, gün boyunca dört oturum (eş zamanlı 4 başlık altında) şeklinde yürütülecek kongrede, her oturumda iki bildiri sunulacak ve tartışılacaktır. Her bildiriye sunuş ve tartışma (tartışmacı sunumu ve soru-öneri bölümü) için toplam 45 dakika süre tanınacaktır. Her bildiri, önceden tayin edilmiş alanında yetkin bir tartışmacı tarafından değerlendirilecek ve sözlü sunumu ile bildirinin geliştirilmesi için öneriler sunulacaktır. Ayrıca, katılımcıların da bildiriler üzerine görüşlerini belirtmeleri istenecektir. Kongrede sunulması kabul edilen bildiriler için pdf formatında bir bildiriler kitabı hazırlanacaktır.

Kongrede yer alması planlanan genel çalışma alanları aşağıda sunulmuştur;

 • Batı Dilleri ve Edebiyatı
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonometri
 • İktisat
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Uluslararası İlişkiler
 • Kadın ve Aile Çalışmaları (Disiplinlerarası)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri en geç 08 Ekim 2023 tarihine kadar e-posta eki olarak sbekongre@ktu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Bildiri özetlerinin; araştırma sorusu, araştırmanın amacı, temel tezi, alana katkısı, görgül inceleme içeriyorsa veri kaynakları, veri toplama ve analiz yöntemi ve araştırma tamamlandıysa, temel bulguları ile ilgili bilgiler içermesi gerekmektedir. Gönderilecek dosya; bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurumu, adresi, telefonu, e-posta adresini içeren kapak sayfasıyla birlikte bildiri özeti ve kaynakça olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır. Bu üç bölümün toplam uzunluğunun 800-1000 sözcük arasında olması beklenmektedir. Bildiri metinleri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir, ancak sunum ve tartışmalar Türkçe yapılacaktır. Önerilen bildirilir, en az iki hakem tarafından karşılıklı gizlilik esasına uygun olarak değerlendirilicektir. Değerlendirme sonuçları, 16 Ekim 2023 tarihinde bildiri sahiplerine doğrudan ve kongrenin KTÜ SBE web sitesinde duyurulacaktır.

Katılım İçin Başvuru

Kongre, sosyal bilimler alanında yukarıda belirtilen ana başlıklarla ilgilenen tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açıktır. Katılımcılardan katılım ücreti talep edilmeyecektir.

Dinleyici katılımcıların, aşağıdaki linki tıklayarak dolduracakları formu en geç 21 Kasım 2023 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Forma ulaşmak için buraya (https://forms.gle/u4xaGKLtGuhhUscm8) tıklayınız.

Önemli Tarihler

Tarih Etkinlik
08 Ekim 2023 Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih
16 Ekim 2023 Özet değerlendirme sonuçlarının açıklanması
17 Kasım 2023 Kongre programının açıklanması
21 Kasım 2023 Tüm katılımcıların katılım formlarını göndermesi için son tarih
07-08 Aralık 2023 Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi

 

Ulaşım ve Konaklama

Kongreye katılım ücretsizdir. Ulaşım ve konaklama ücretleri katılımcılara ait olup Kongre Düzenleme Kurulu katılımcılara (30 yaşın altında olan) istemeleri halinde Kredi ve Yurtlar Kurumundan destek alınmasına yardımcı olunabilecektir. Kongre tarihi yaklaştığında konaklanacak yer konusundaki alternatifler hususunda katılımcılara bilgilendirmeler yapılacaktır.

Kurullar

Kongre Danışma Kurulu

Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS, İşletme ABD öğretim üyesi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Vahit GÜNTAY, Uluslararası ABD öğretim üyesi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğretim Üy. Burçin ESER, ÇEKO ABD öğretim üyesi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Muhammed Lütfü OSMANOĞLU, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi
Muharrem BAYRAK, Uluslararası Güvenlik Terör 100/2000 Programı

Yer ve Program

Kongrenin Düzenleneceği Yer

Kongre, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde yüz yüze düzenlenecektir.


Kongre Programı

Tarih Saat Faaliyet Yer
07 Aralık 2023 13:00 - 15:00 Uluslararası Dergilerde Akademik Makale Yazma Eğitimi KTÜ / Mühendislik Fakültesi / Çok Amaçlı Salon
08 Aralık 2023 10:00 - 17:00 Oturumlar KTÜ /Osman Turan Kongre Merkezi
08 Aralık 2023 18:00 Kongre Yemeği  

Kabul Edilen Bildiriler

Bildiri Başlığı

Yazar

Cıvets Ülkelerinde Yüksek ve Orta Teknoloji Ürün İhracatının Büyüme Üzerine Etkisi: Panel Dolsmg Tahmincisi

Aslı AHLAT

Ahmet Doğan’ın Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nün Sözlük Bilim Yöntemlerine Göre İncelenmesi

Esra KOÇAN

Toplumlara Rol Model Olan Karizmatik Liderler: Ali Şükrü Bey

Handan Zülal ERSOY

Tı̇carı̇ Dışa Açıklık Ekonomı̇k Büyüme Etkı̇sı̇: Comesa Örneğı̇

Maysam GALALELDİN

İnsani Kaygılardan Devlet Egemenliğine: Koruma Sorumluluğu’nda Libya İç Savaşı Örneği

Muhammed Ebrar UZUNÖNER

Asimetri’nin Etkinliği: Hamas’ın İsrail’in Konvansiyonel Üstünlüğüne Karşı Operasyonel Taktikleri

Muharrem BAYRAK

Lisanslı Ürün Satın Alma Davranışı: Trabzonspor Taraftarı Örneği

Osman ÖZAKSU

Kültür, İyi Oluş ve Yaşamda Anlam Arasındaki İlişkiler: Farklı Arayışlar Farklı Korelasyonlar

Önder SAKAL

Velilerin Çocuklarını Özel Okula Gönderme Nedenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma

Samet Abdullah YAPRAK

Teorik Ve Saha Boyutları Kapsamında Lisans Öğrencilerinin Bitirme Çalışması Üzerine Yanlış/ Eksik Bilgi Sorunu: KTÜ Sosyoloji Bölümü Örneği

Sena ÇELİK

Darbeden Muhtıraya Türk Sağından Seçili Bir Portre: Osman Ferit Turan’ın Fikir Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme

Kubilay DÜZENLİ