etkinlikler

24

Mayıs

Üniversite-Kamu/Sanayi İşbirliği Ders İçi Bilgi ve Deneyim Paylaşımı

Uzaktan Bağlantı (Zoom)
12:00