duyurular

05

Haziran

UZEM Dönem Projesi ve Yeterlik Sınavları

Sosyal Bilimler Enstitüsü

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN DİKKATİNE

 

1. Enstitümüz Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarındaki “Dönem Projesi” kredisiz olup ”başarılı‟ veya “başarısız‟ olarak değerlendirilir.

2. “Dönem Projesi” Enstitü Tez Yazım Kılavuzu (Enstitü web sayfasından ulaşılabilir) esas alınarak hazırlanmalıdır. Ancak “Dönem Projesi” yazılırken tez yazım kılavuzundaki; Onay, Bildirim, Önsöz, Özet, Abstract gibi ön kısımlara ve Özgeçmiş’e yer verilmemelidir. Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç olmalı ve ilgili öğretim üyesi süreci yönlendirmelidir.

3. “Dönem Projesi” ilgili öğretim üyesi tarafından kabul edilmeyen (başarısız olan) öğrenciler takip eden yarıyılda tekrar dönem projesine yazılım yapmalıdır.

4. Derslerini tamamlamış (30 krediden az olmamak şartıyla en az 10 ders almış ve başarılı olmuş) ve “Dönem Projesi” danışman öğretim üyesi tarafından başarılı bulunmuş öğrencilerin yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir.

5. Yeterlik sınavına girip başarılı olan öğrenciler için danışman öğretim üyesi tarafından doldurulacak “Yeterlik Sınavı Sonuç Formu” anabilim dalı başkanlığına, anabilim dalı başkanlığı tarafından da Enstitümüze gönderilmelidir.

6. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci en geç 3 ay sonra tekrar yeterlik sınavına alınır.

7. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı “Dönem Projesi” ve “Yeterlik Sınavı” için belirlenen tarih ve esaslar aşağıdaki gibidir.

Final Sınavı Dönemi İçin Dönem Projesi Son Teslim Tarihi  17 Haziran 2022

Bütünleme Dönemi İçin Dönem Projesi Son Teslim Tarihi   01 Temmuz 2022

Yeterlik Sınavı Tarihi 06 Temmuz 2022

Dönem Projesi teslim ve sunumu ile Yeterlik Sınavı süreçlerinin yürütülmesi öğrenci-danışman işbirliği ve iletişimi ile yüz yüze (fiili) ya da online olarak yürütülebilir. Online yürütülmesi halinde süreç, KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) aracılığıyla gerçekleşecek, ihtiyaç hasıl olması durumunda “Dönem Projesi Sunum” ve “Yeterlik Sınavı” sunumu kayıt altına alınmak koşuluyla Microsoft Teams, ZOOM vb. araçlarla yapılabilecektir.

Öğretim elemanlarına ve öğrencilere duyurulur. 02.06.2022

Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS

Müdür