duyurular

27

Mart

UZEM Dönem Projesi Teslimi ve Yeterlik Sınavları

SBE

27.03.2023

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN DİKKATİNE

 

1. Enstitümüz Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarındaki “Dönem Projesi” kredisiz olup ”başarılı‟ veya “başarısız‟ olarak değerlendirilir.

2. “Dönem Projesi” Enstitü Tez Yazım Kılavuzu (Enstitü web sayfasından ulaşılabilir) esas alınarak hazırlanmalıdır. Ancak “Dönem Projesi” yazılırken tez yazım kılavuzundaki; Onay, Bildirim, Önsöz, Özet, Abstract gibi ön kısımlara ve Özgeçmiş’e yer verilmemelidir. Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç olmalı ve ilgili öğretim üyesi süreci yönlendirmelidir.

3. “Dönem Projesi” ilgili öğretim üyesi tarafından kabul edilmeyen (başarısız olan) öğrenciler takip eden yarıyılda tekrar dönem projesine yazılım yapmalıdır.

4. Derslerini tamamlamış (30 krediden az olmamak şartıyla en az 10 ders almış ve başarılı olmuş) ve “Dönem Projesi” danışman öğretim üyesi tarafından başarılı bulunmuş öğrencilerin yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir.

5. Yeterlik sınavına girip başarılı olan öğrenciler için danışman öğretim üyesi tarafından doldurulacak “Yeterlik Sınavı Sonuç Formu” anabilim dalı başkanlığına, anabilim dalı başkanlığı tarafından da Enstitümüze gönderilmelidir.

6. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci en geç 3 ay sonra tekrar yeterlik sınavına alınır.

7. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı “Dönem Projesi” ve “Yeterlik Sınavı” için belirlenen tarih ve esaslar aşağıdaki gibidir.

Final Sınavı Dönemi İçin Dönem Projesi Son Teslim Tarihi :   23 Haziran 2023

Bütünleme Dönemi İçin Dönem Projesi Son Teslim Tarihi  :   14 Temmuz 2023

Yeterlik Sınavı Tarihi                                                                :   19 Temmuz 2023

Dönem Projesi teslimi ile Yeterlik Sınavı süreçlerinin yürütülmesi öğrenci-danışman işbirliği ve iletişimi ile yüz yüze (fiili) ya da online olarak yürütülebilir. Online yürütülmesi halinde süreç, KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) aracılığıyla gerçekleşecek, ihtiyaç hasıl olması durumunda “Yeterlik Sınavı” sunumu kayıt altına alınmak koşuluyla Microsoft Teams, ZOOM vb. araçlarla yapılabilecektir.

Öğretim elemanlarına ve öğrencilere duyurulur.

Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS

Müdür