duyurular

09

Şubat

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yeterlik Sınavı Hakkında

Sosyal Bilimler Enstitüsü

- Enstitümüz Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarındaki “Dönem Projesi” kredisiz olup ”başarılı" veya “başarısız" olarak değerlendirilir.

- “Dönem Projesi” ilgili öğretim üyesi tarafından kabul edilmeyen (başarısız olan) öğrenciler takip eden yarıyılda tekrar dönem projesine yazılım yapmalıdır.

- Derslerini tamamlamış (30 krediden az olmamak şartıyla en az 10 ders almış ve başarılı olmuş) ve “Dönem Projesi” danışman öğretim üyesi tarafından başarılı bulunmuş öğrencilerin yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir.

- Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci en geç 3 ay sonra tekrar yeterlik sınavına alınır.

- 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı “Yeterlik Sınavı” 15 ŞUBAT 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

- Yeterlik Sınavı süreçlerinin yürütülmesi öğrenci-danışman işbirliği ve iletişimi ile yüz yüze (fiili) ya da online olarak yürütülebilir. Online yürütülmesi halinde süreç, KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) aracılığıyla gerçekleşecek, ihtiyaç hasıl olması durumunda “Yeterlik Sınavı” sunumu kayıt altına alınmak koşuluyla Microsoft Teams, ZOOM vb. araçlarla yapılabilecektir.

Yeterlik Sınav yer ve saatleri web sayfamız üzerinden bilahare duyurulacaktır.