duyurular

08

Eylül

Tez Konusu ve Tez Önerileri İle İlgili Önemli Duyuru

SBE

Kıymetli Öğrencilerimiz,

Danışmanı atanmış olup ve tez önerisini Enstitüye henüz sunmamış olan tüm Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz;

Tez Konularını Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) Enstitü Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden 11 – 15 Eylül 2023 tarihleri arasında Enstitüye sunmuş (EBS sistemine girilmiş) olmaları gerekmektedir. Ancak, Tez Konusu Enstitü tarafından onaylanan öğrenci Tez Önerisini sisteme girebilecektir.

Tez Önerileri BYS, EBS üzerinden 25 – 29 Eylül 2023 tarihleri arasında (Tez Konusu Enstitü tarafından onaylandıktan sonra) sunulması (EBS sistemine yüklenmesi) gerekmektedir.

Öğrencilerimiz tarafından başlatılan Tez Konusu ve Tez Önerisi ile ilgili süreçlerin Anabilim Dalı Başkanlarımız ve öğrenci danışmanlığını yürüten öğretim üyelerimiz tarafından Enstitü Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden titizlikle takip edilerek gerekli onay işlemlerini sistem üzerinden zamanında gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir.

Tez Konusunu ve Tez Önerisini Enstitüye sunmuş olan öğrencilerin yeniden işlem yapmaları gerekmemektedir.

 

İlgili Yönetmelik Maddeleri;

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8-(1) Maddesinde yer alan “…öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. … tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.” ve 18-(1) Maddesinde yer alan “…öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusunu/bilim alanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. …tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.” 

 KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Konusu Sunma Kılavuzu

                                                                                                                                                                Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü