duyurular

08

Ocak

Tez İzleme Rapor Teslimi 12 Ocak 2024'e Kadar Uzatıldı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

*Tez İzlemeye girecek öğrencilerimiz için, tez izleme raporlarının tez izleme komitelerine teslimi için son gün 12 Ocak 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. *Buna göre öğrencilerimizin Tez İzleme Raporlarını BYS Sisteminden giriş yaparak Enstitü Bilgi Sistemi üzerinden 12 Ocak 2024 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (Örnek için tıklayınız)

 

Anabilim Dalı Başkanlıklarımız tarafından Tez İzleme Sunum Programı sonuçları 26 Ocak 2024 tarihinde yazılı olarak Enstitüye iletilecektir.

Mevzuat İlgili Madde:

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 21/5 maddesinde "Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir."  hükmü yer almaktadır. Sözkonusu hükme binaen, 2017-2018 Güz Yarıyılı'ndan itibaren doktora tezine yazılım yapmaya başlayan bütün doktora öğrencileri her yarıyılda Tez İzleme Raporu’na yazılım yapmak zorundadır.