duyurular

16

Haziran

Lisansüstü Tezlerde ORCID Numarası Kullanma Zorunluluğu

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde; üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini sağlamak ve açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çercevede 22.06.2020 tarihinden itibaren Enstitümüze teslim edilecek lisansüstü tezlerin iç kapak sayfasında öğrenci adı ile birlikte ORCID numarasınınında bulunması gerekmektedir.

Tez Yazım Kılavuzu İç Kapak Örneği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın 08.06.2020 tarih ve 36054236-299-E.32771 sayılı yazısı ve Eki (Yardım Kılavuzu)