duyurular

08

Temmuz

Lisansüstü Programları Mülakat ve Yazılı Sınavı ( 20 Temmuz 2022) hakkında

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Başvuru yapan adayların (Yabancı Uyruklu Öğrenciler Dahil)  sınavları 20 Temmuz 2022 tarihinde aşağıda belirtilen yer ve saatlerde yapılacaktır.

  • Doktora programları kontenjanlarına başvuracak adaylara mülakat, tezli yüksek lisans programları kontenjanlarına başvuracak adaylara ise yazılı sınav yapılacaktır. Mülakata ve yazılı sınava katılmak zorunlu olup, katılmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylara mülakat - yazılı sınav yapılmayacaktır.

(Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzu Madde 3. Mülakat – Yazılı Sınavı)

 

Doktora programları için mülakat sınavı 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü aşağıdaki yer ve saatlerde,

Anabilim Dalı

Programı

Mülakat Sınav

Tarihi

Saati

Yeri

Ekonometri

Doktora

20 Temmuz 2022

14.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5. Kat

Ekonometri Anabilim Dalı Başkanlığı

İktisat

Doktora

14.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Kat

4S02 Derslik

İşletme

Doktora

10.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Kat

İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı Toplantı Salonu

Kamu Yönetimi

Doktora

14.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Kat

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı

Maliye

Doktora

10.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Kat

Derslik 4S07

Tarih

Doktora

10.00

Edebiyat Fakültesi D Blok Kat-1

Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı Doktora Sınıfı (DD103)

Türk Dili ve Edebiyatı

Doktora

13.00

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Toplantı Salonu

Uluslararası İlişkiler

Doktora

14.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Kat

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanlığı

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Doktora

 

10.00

Edebiyat Fak. Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Kat:2 C/212 Seminer Salonu

 

 

Tezli Yüksek Lisans programları için yazılı sınavı 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü

Anabilim Dalı

Programı

Yazılı Sınav

Tarihi

Saati

Yeri

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Uygulamalı Dil Bilimi Yüksek Lisans

20 Temmuz 2022

10:00

Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü C Blok

Kat 2 Seminer Salonu C/212

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

10:00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

3. Kat 3SO2 Derslik

Ekonometri

Yüksek Lisans

10:00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1. Kat 1S02 Derslik

İktisat

İktisat Politikası Yüksek Lisans

10:00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1. Kat 1S04 Derslik

İktisat Teorisi Yüksek Lisans

10:00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1. Kat 1S05 Derslik

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Yüksek Lisans

10:00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1. Kat 1S06 Derslik

İşletme

Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans

10.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2. Kat 2SO4 Derslik

Muhasebe Yüksek Lisans

10.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2. Kat 2SO6 Derslik

Finans Yüksek Lisans

10.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2. Kat 2SO5 Derslik

Pazarlama Yüksek Lisans

10.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2. Kat 2SO7 Derslik

Üretim Yönetimi Yüksek Lisans

10.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2. Kat 2SO2 Derslik

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

10.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 3. Kat 3SO6 Derslik

Maliye

Yüksek Lisans

10.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

3. Kat 3SO4 Derslik

Sosyoloji

Yüksek Lisans

10.00

Edebiyat Fakültesi Toplantı Salonu B.Blok 101/102 Nolu Sınıf

Tarih

Yüksek Lisans

10.00

Edebiyat Fakültesi D Blok Kat 1

Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı Yüksek Lisans Sınıfı (DD104)

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

10.00

Edebiyat Fakültesi D Blok Derslik DD-105

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

10.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi III

İngilizce Yüksek Lisans

10.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi III

Kadın ve Aile Çalışmaları

Yüksek Lisans

10.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1. Kat 1SO7 Derslik

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yüksek Lisans

 

10.00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

4. Kat 4SO2 Derslik