duyurular

02

Nisan

Lisansüstü Öğrencileri İçin Kayıt Dondurma, Tez Teslimi ve Savunma Süreçleri Hakkında

SBE

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT DONDURMA, TEZ TESLİMİ VE SAVUNMA SÜREÇLERİ HAKKINDA

 

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarih ve “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınının Eğitim – Öğretim Süreçleri” konulu Yazısı’nda [Ek-1] belirtilen kayıt dondurma, tez teslimi ve savunma süreçlerine ilişkin Enstitümüz uygulaması aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:

  • * Öğrencilerin, kayıt dondurma hükümlerinden yararlanabilmeleri için ekte yer alan dilekçe [Ek-2 (Ders Aşaması) - Ek-2 (Tez Aşaması)] örneği ile 30.04.2020 tarihine kadar [ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla doğrudan ıslak imzalı veya ıslak imzalı taranmış hali ile elektronik sistem üzerinden] başvurmaları gerekmektedir.
  • * İlgi Yazı’da yer alan “Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,” hükmü gereği mevcut durumda, eğitim-öğretime üç haftalık süre eklenerek akademik takvimin uygulanması bu çerçevede gerçekleştirilecektir.
  • * “Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine …” hükmünün uygulanması açısından;
    • Tezlerini teslim etmiş ve savunma tarihi belirlenmiş ancak eğitime verilen ara nedeniyle savunmaları yapılamamış Enstitümüz öğrencileri için, KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) altyapısı kullanılmak suretiyle online olarak yapılacak sınavların 04.05.2020 tarihinden sonra gerçekleştirilmek üzere ilgili danışman-öğrenci, jüri üyeleri ve UZEM işbirliği ile süreç yürütülecektir.
    • Tezlerini yeni teslim edecek öğrenciler için 04.05.2020 tarihinde koşullar yeniden değerlendirilerek sürecin yürütülmesi açısından yeni bir duyuru yapılacaktır.

Enstitümüz öğretim üyeleri ile öğrencilerine duyurulur.