duyurular

26

Mart

Lisansüstü Derslerin Uzaktan Öğretim Yöntemi İle Yapılması

SBE

LİSANSÜSTÜ DERSLERİN UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİ İLE YAPILMASI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak üzere derslerin uzaktan öğretim imkânları ile yürütülmesi Kararı’nı takiben süreçle ilgili usul ve esaslar Üniversitemiz Senatosu’nun 20.03.2020 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, Enstitümüz anabilim dallarında yürütülmekte olan teorik dersler KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) altyapısı kullanılarak online şekilde yürütülecektir. 

Online programların oluşturulmasına lisansüstü derslere fakültelere bağlı bölümlere ait programlarda yer verilecektir. Örneğin, İşletme Anabilim Dalı’na ait lisansüstü dersler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) altında ve İşletme Bölümü Başkanlığı’nca programlanıp ilan edilecektir. Teorik dersler dışında kalan tez, seminer, tez izleme ve tezsiz programlara geçiş yapmış olan öğrenciler için dönem projesi gibi dersler danışman öğrenci iletişimi ile (e posta vb.) UZEM kapsamı dışında yürütülecektir.

Ders programları ilgili bölümler tarafından 01.04.2020 tarihinde ilan edilecek ve uzaktan öğretim ise 06.04.2020 tarihinde başlayacaktır. 

UZEM üzerinden lisansüstü derslere giriş, https://uek.ktu.edu.tr/ogrenci.html linkinde Anabilim Dallarının (Bölümlerin) bağlı bulunduğu fakültelerin erişim bağlantıları üzerinden yapılacaktır. 

Öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize duyurulur.

Not: Enstitümüz bünyesinde yürütülen SBE 5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersi İİBF - İşletme Anabilim Dalı (Bölümü), SBE 6001 Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi dersi ise İİBF – İktisat Anabilim Dalı (Bölümü) programında yer almaktadır.