duyurular

10

Aralık

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 38'inci Maddede Değişiklik Yapıldı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin yabancı uyruklu öğrenciler başlılklı 38'inci maddesinde yapılan değişiklik 09.12.2021 tarih ve 31684 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

Yabancı uyruklu adaylar

MADDE 38 - (Değişik:RG - 09/12/2021 - 31684)

(1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.