duyurular

06

Ocak

Danışman Öneri Formu ve Ataması

Sosyal Bilimler Enstitüsü

COVİD-19 salgını nedeniyle, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle danışman belirleme sürecinde bulunan öğrencilerin “Danışman Öneri Formu” üzerindeki gerekli yerleri doldurmaları ve imzalayarak tarama yapıp ilgili anabilim dalı başkanlığına elektronik ortamda (e-posta, fax vb.) iletmeleri gerekmektedir.

Danışman olarak tercih edilen öğretim üyelerinin imzalarının alınması süreci, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülecek olup, öğretim üyelerinin öğrenciler tarafından haberdar edilmeleri akademik teamüle uygun olacaktır.