duyurular

17

Mayıs

Danışman Atamaları

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitümüz lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince tez danışmanının en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanması gerekmektedir. İlaveten, Üniversitemiz Senatosu’nun 30.05.2022 tarih ve 329/6 sayılı "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Usul ve Esaslar“ında "Lisansüstü programlarda danışman öneri ve değişiklik talepleri tezsiz yüksek lisans programları hariç, enstitülerce oluşturulan formlarla ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde gerçekleşir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki esaslar ışığında ilgili öğrencilerin 2023-2024 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Akademik Takvimde belirtilen 20.05.2024 - 24.05.2024 tarihleri arasında “Danışman Öneri Formu” aracılığıyla anabilim dalı başkanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar danışman önerisinde bulunmamış ve dolayısıyla danışman ataması gerçekleştirilmemiş öğrenciler 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için bilgi işlem sistemi kaynaklı ders yazılımı yapamayacaklardır.

Önemle duyurulur.