duyurular

09

Aralık

Af Başvurusu Yapan Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 7417 Af Kanunu Kapsamında Başvuruda Bulunan  Bütün Öğrencilerimiz;

  • Uygulama Esaslarında Değişiklik :

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 22.07.2022 tarih ve E-75850160-312-52468 sayılı “7417 Sayılı Kanun (2547 Sayılı Kanun Geçici Madde 83 Usul ve Esasları)” konulu yazısında belirtilen; 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 35’inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici Madde 83'ün Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kararı doğrultusunda; Karadeniz Teknik Üniversitesinin 02.08.2022 tarih ve 331/7 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “KTÜ 2022 Yılında Uygulanacak Öğrenci Affı Düzenlemesi Usul ve Esasları”nda;

15.11.2022 tarih ve 334 sayılı Senato kararı ile düzenleme yapılmıştır.

  • Güncel Düzenleme

USULESAS.21 Senato: 02.08.2022 Sayı: 331-7 Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022 Yılında Uygulanacak Öğrenci Affı Düzenlemesi İle İlgili Usul Ve Esaslar

  • Ders Uyum Kararları

Öğrencilerimiz kendileri ile ilgili yeni uyum kararları hakkında bilgiyi  Öğrenci Numarası - Adı Soyadı - Programı belirterek sosbilens@ktu.edu.tr mail adresine talep göndermek suretiyle  mail yoluyla alabileceklerdir.

  • Ders Kayıtları

06-24 Şubat 2023 tarihleri arasında

https://derseyazilim.ktu.edu.tr/login.aspx

linki üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Danışman önerisi vermemiş öğrencilerin yazılım yaptığı derslerin onayları, ilgili Anabilim Dalı Başkanı tarafından yapılacaktır.

 

30 Eylül 2022 tarihinden önce başvuru yapanların kayıt süreci tamamlanmıştır. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydı öğrencilerimiz tarafından Ders Yazılımı ile ilgili olarak Lisansüstü Mevzuat hükümlerini dikkatlice okumaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarda Uygulanacak Ders Yükleri (21.07.2017 tarih ve 282/5 sayılı KTÜ Senato Kararı) incelemeleri ayrıca Öğrenci El Kitabı  içeriğinde derslerle ilgili kısımları gözden geçirmeleri ve uyum kararları doğrultusunda kayıt yapmaları yararlı olacaktır.

SBE5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ve SBE6001 Bilimsel Araştırama ve Proje Hazırlama Eğitimi dersini seçecek öğrencilerimiz ders seçim ekranında kendi Anabilim Dallarını değil Enstitü Anabilim Dalı olarak seçerek bu dersi ekleyebileceklerdir.

  • Yeni Düzenleme ile Sorumlu Tutulmadıkları Dersi Bırakma

Kendilerine daha önce tanımlanan, seçmiş oldukları ancak yeni uygulama esaslarına göre sorumlu tutulmadıkları dersleri transkriptlerinden sildirmek için öğrenci sekmesi formlar kısmında bulunan Af Öğrencileri İçin Ders Bırakma Talep Formunu  (https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbe_891ae.docx) doldurarak Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletmek suretiyle yapacaklardır.

 

  • Danışman Öneri Formları

Ders yazılımı tamamlayan öğrencilerimiz (Yabancı Dil Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Hariç)  Danışman Öneri Formlarını en geç ise 1 ay içinde vermeleri gerekmektedir.  Bunun için Enstitümüz web sayfasında öğrenciler sekmesi altında bulunan formlar kısmından Danışman Öneri Formu  doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığı sekreterliğine ulaştırılması yeterlidir. (Danışman öneri formları verilene kadar tüm öğrencilerin danışmanı Anabilim Dalı Başkanı olarak belirlenmiştir.)

  • Aftan Yararlanan Bütün Öğrencilerimize Ait Liste

Öğrenci Numarası

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Programı

Dönemi

35**94

Se***t AV*I

Kamu Yönetimi

Doktora

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**82

Ay******h ME*******U

Kamu Yönetimi

Doktora

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**40

Ali Öz**n ÇO**N

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**17

Ay****n SA**Ç

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**84

Bu**k BA***M

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

16**65

Du******i SA**Ç

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

38**67

Em*n Um*t BO***N

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**33

Fa**h Mü***l AY**N

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**82

Gü***m GÜ***R

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

24**71

Me***m BA***N

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

37**65

Sa***e AY****K

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**81

Sa***e UÇ*R

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**78

Se**n AT***A

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**36

Şü**ü ÇA**R

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

16**71

Ta***n ES**R

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**25

Uf*k ŞA**I

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**96

Ya**n ŞA**N

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**56

Ali Bİ****İ

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**51

İs***l YÜ***L

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

40**11

Mu*****d Fa**h GÜ**Y

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**88

Gü***l EY*****U

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**90

As*ı KI**Ç DE*****N

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**86

Me**k ŞA***Ğ KA******T

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**81

Me***t Ce**l ÖZ***K

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

36**91

Me***t Tu**n YI***Z

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**51

Ay**l HE***L

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**71

Lo***n AY**N

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**54

Öz**r GÜ**R

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

29**82

Ah**t KA*A

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**81

Eda RE*S

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**90

Ka**i AY**N

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**93

Me**e KOÇ

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**84

En**r AK**L

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**73

Fi**z YUR

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

36**96

Me**k Fe**a BE***Ş

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

40**54

Sü****e ÖN*Y

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**65

Mu**t ŞA**N

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**67

Bu**u DE******A

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**83

Le**a DÖ**R DÜ**Ü

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**13

Öz**m SÜ***N

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**63

Bü**a KA****I

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**41

Ko**y ŞA**N

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**67

Su***n Be**m DU**N

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

29**07

Kü**a OD***Ş

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**65

Se***i ŞA*********Z

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**04

Me***t KA***N

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**59

Ra**a AC*R

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**69

Şe**l OK***Ş

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**64

Um*t KA*A

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

19**92

Er**n KA*A

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**62

Bü**a ŞE***L

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**94

Ad*m ÇA**N

Türk Dili ve Edebiyatı

Doktora

2022-2023 Güz Yarıyılı

39**32

Gü***n HI*A

Türk Dili ve Edebiyatı

Doktora

2022-2023 Güz Yarıyılı

24**72

Öm*r ER**N

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

37**77

Öz*e Ez*i Bİ***N

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

40**97

Di***a AK**Y

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

12**21

Ku*****ş Yı***z GE*Ç

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**42

El*f YI***Z

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

59*05

Ha**n SU***R

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**10

El*f OR**N

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

20**44

Nu*i Be***l TA****R

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

22**73

Se*a KA******U

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

23**46

Bu**k AL****N

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

24**76

Fa**a ÖZ***T

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

17**98

Ay*e Ay**l AY*R

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

24**83

Öm*r EM*R

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

29**06

Tu**a TU*Ç ER**N

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**07

Ta**r ŞA**N

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

22**78

Eş**f BU**T

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**04

Zü**l GÜ**Ş

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

30**94

Se***k KA***A

İşletme

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

24**24

Da**t Ali SU****Z

İşletme

Doktora

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**54

Ay*a KA****S

İşletme

Doktora

2022-2023 Güz Yarıyılı

39**17

Tu**e UZ*N

İşletme

Doktora

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**71

Gö***n KU*T

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**63

Eb*u YI***Z

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**04

Um*t GÜ*****N

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**74

Ce**e ÇE**İ

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**75

Gi**m DE**Z

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**59

Fe**a HA******İ

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

29**20

Ak*f KA*A

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

37**57

Se***n TÜ*K

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**24

İs***l İl**r GE*****U

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

29**27

Sa**h ÖK**Z

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**22

El*f ÜN*Ü

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**53

Ba****n TO****I

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**20

Vo***n TU*Ç

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

36**94

Em**e SE*******U

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

37**88

Ma***t SA**R

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

39**23

Ra****n SO**Y

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**90

Al**n TU***N

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

29**06

Ali SA******U

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**35

Gü***h DE****İ

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

39**12

Fi**z GÖ******U

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

37**81

Ya**z UL***Y

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**50

Se***r PA*S

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**45

Be**l GÜ***N

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**94

Mi**ç ÖL**Z

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**77

Ce**m ÇE**K

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**90

Ne*i GÜ**E

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

36**76

Ta**r SO****K

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

22**97

At***n ALL

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

24**15

Eda ZE***N

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

16**43

Ke**l TO**N

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

20**85

Me***t Fa**h YA***I

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

24**51

Ok*n KE**Ş

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

94*21

Ra*f Sa*d SA*********U

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

16**51

Ak*f SÖ***Z

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

59*86

Be******h AL******A

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**82

Co***n SA*I

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

22**94

Me***t Can BA***K

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

22**01

Ni***n AK***K

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

11**89

Oy**n GÜ**N

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**78

Ul*ş Cem KA****Ş

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

20**57

Mü***n AK**Y KE**L

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

36**08

Gö***n GO**L

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

22**51

Ne***s KU*T ÖZ**N

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

37**24

Es*a KE***N

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**97

Me**t DE**R

İktisat

Doktora

2022-2023 Güz Yarıyılı

19**26

Ak*n AÇ****Z

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**45

Be**l KI**L

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

22**75

Tu**a YA**Z

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

14**77

El*f YÜ***L

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

13**46

İl**r YA**R

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**43

Oğ****n BO*******U

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**63

Me**t SA***N

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

36**16

Tu**a GÜ**K

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**41

Se***n AK**Ş

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**42

Ya**n KA*****R

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

86*43

Ali CAN

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

29**73

Ce**l Cİ**T

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**97

Mu**t DE**R

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

24**76

Ad*m KA*********U

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

67*64

İs***l HA**Z

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**28

Ez*i CAN

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

29**26

Ka****e TÜ*******Z

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**10

Öm*r Fa**k ZU****I

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**17

Em*e KO**Z

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**37

Ke**m SA**L

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

41**68

Bü*****n AY****R

Maliye

Doktora

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**80

Ad*m TU**N

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**30

Ali BU**T

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**91

Bi***n Ut*u ER*****N

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**10

Ça**ı KU*U

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

24**05

Fa**a GÖ**N

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

36**22

Gö***n DU***Ş

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**75

Hü****n GÖ***L

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**27

Lo***n GÖ**L

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**11

Me*t YA**Z

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

24**08

Nu***n MA***M

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

10**51

Öz*r Si**n YA****Z

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**23

Ali AY*L

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**33

An*l ERR

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**67

Çe**n Bİ***L

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

36**18

Du***ş SA***N

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

40**75

Fu***n AY**N

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

24**80

Ke***n KA*****U

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**72

Mu*****t KA****N

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**60

Me***e CO***N

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**10

Ba**ş PA**I

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**57

Se*a Cİ**T

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

23**56

Ve***l MA**N

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

36**29

Em*e ÖZ***K

Sosyoloji

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

39**70

Ze***p ŞA**N

Sosyoloji

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**39

Nu**n ÇA***R

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

19**52

Çi***m FE********U GÖ**L

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

29**18

Eb*u SO****K

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**38

Fi***t GÜ***R

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**14

Fu*t Bu**k AK***I

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**86

İm**n Bİ**R

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**30

Iş*l KÖ*E

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

17**22

Le***t AL**R

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

24**04

Mu**t KO****Z

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

20**45

Mu**t Bİ**R

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**23

Ça***r GA*****U

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**33

Ta**r KA****L

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

37**21

Do**n HE**K

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**25

Hü****n İP***İ

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

22**01

Can ÇA****E

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**45

Ali TO****N

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**67

Şe**r Yİ**T

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**56

Mu**t Dİ***Ç

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

29**77

Ze***e AL*****Ş

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

24**88

Ha**n ÇE****İ

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**85

Tu***l KA**Ş

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**54

Ke**n SA***N

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**97

Ay**l GÖ**N

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**55

Me**e İS******U

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**74

Şu***p AL****R

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**90

Mü****t BO***N

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**43

İs***l ÇE**K

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

36**33

Mu****a ÇA**R

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**54

On*r BO***I

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

29**71

Mü**n Mu*****t KA***N

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**83

Mi*e AL*****N

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**63

Ba**r ÇA***(*****)

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

17**08

Ön**r ÇİL

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

19**22

İsa ULU

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**47

Me**e ÖL***Ü

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**43

Sa**t BE**R

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

39**53

Ke**l TE**İ

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

11**25

Se***t UY**N

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

39**44

Le**a ŞA**N

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

23**83

İm**n Cİ**N

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

40**09

At***a Ek**m YA**Z

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

40**98

Er**y AL**N

İşletme

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**47

Ta***n GÜ**M

İşletme

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

40**53

Bü**a ES*N

İşletme

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**15

Fa**h ÖZ**N

İşletme

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

40**96

Tu**a AL**N

İşletme

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

30**06

Mi***l DU**N

İşletme

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**07

Mü**n DE*******U

İşletme

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**21

Me***t Ha***i DE**R

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

40**24

Se***r HA**********U

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

37**06

Fa**h TA***N

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**93

Bu**k PO**T

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**07

Ze***n ZI*******U

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

29**65

İb****m ÖZ***K

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**15

Ah**t ÖT*N

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**83

Ab********n TO**N

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**16

Ah**t KA*****U

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**42

Ali BA**I

Tarih

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**00

Ha**n DU***Ş

İktisat

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

07**07

Bü***t KI****U

İşletme

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

25**98

Me****e OK*Y

İşletme

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

27**77

Ke**l AK****R

İşletme

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**38

Ve**t GÜL

İşletme

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**38

Ha***t TO*****Ş

İşletme

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**41

Hi**i Fı**t BA*****U

İşletme

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**35

Me***t CE***N

İşletme

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**29

Rı***n YI***Z

İşletme

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**17

Ey*p Cİ**V

İşletme

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**19

Ra****n ŞA**N

Kamu Yönetimi

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**54

Gü***n YE**N

Kamu Yönetimi

Tezsiz YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

39**55

Em**h AS**N

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

39**49

Bü**a SO**U

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

24**74

Si**n SE***Ç

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**38

Di**k AK***K

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Tezli YL

2022-2023 Güz Yarıyılı

31**59

Se*a DU***Ş

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

34**56

Bu**k ÖZ***K

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Güz Yarıyılı

32**49

Mi**ç Cİ****K

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

27**88

Ke**l Gü***n ER****N

Uluslararası İlişkiler

Doktora

2022-2023 Bahar Yarıyılı

36**74

Du**u KA*******T

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

39**19

El*f YE******N

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

31**29

EN**R TE***N

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

11**20

İb****m Et**m KA***N

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

25**09

Şe***m SA*A

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

20**55

Tu**n TA**R

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

31**16

Ze***p KA***N KA***N

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

36**34

Sa**t KÜ******K

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

29**99

Ha**t Su***n YA***I

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

34**74

Ko**y KOP

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

25**72

Az*z AK**Ş

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

27**23

Ne******n Şü**ü AT**N

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

22**96

Be***s BA***N

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

36**72

Nu*****h YA***I

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

27**10

Mu**t Ba**r AS**N

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

34**82

Eb*u İN*N

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

34**07

Me*t SA*****R

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

36**87

Yi**t SA***A

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

32**98

Se****t YI***Z

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

24**07

Ön**r ÖZ***K

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

29**26

Na*m OĞ*Z

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

22**65

De**z ERR

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

20**60

Le***t KU*****U

Tarih

Doktora

2022-2023 Bahar Yarıyılı

32**74

Mu****a Ca**r BA******R

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

24**37

Öm*r TU****I

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

23**82

İl**r Ya**n ÖL**R

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

22**70

Se**l ÇA**R

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

34**21

On*r SE****İ

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

20**42

Nu*****n KA**L

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

31**84

Mu**t KA**T

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

34**31

Eda HE******U

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

36**88

Ha**l KE***N

Ekonometri

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

39**47

La**e KA***Z

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

39**92

Hü****n Ba*i TÜ****İ

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

24**79

Ne***t BO***İ

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

34**51

Ay**t DE**R

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

32**91

Uğ*r BA********U

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

32**08

Ra*a Gi**m OD***Ş

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

25**40

Üm*t KE***N

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

20**38

Mu*****t Ali EF*******U

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

37**84

Ça**ı TA***Z

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

29**97

Fi**n MI**R

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

31**66

Ni**l BO****A

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

27**34

Le**n GU*******E

Tarih

Doktora

2022-2023 Bahar Yarıyılı

32**09

Nu***n Şa**k AL****Ğ

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

22**59

Ha***e UL***Ş

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

20**02

Fa**h TO**U

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

36**20

Bu**k Can BA***Ğ

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

25**47

Ey**b BU**T

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

44*96

Ha**m GÜ*****N

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

34**95

Ay*e KA*A

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

29**71

Eda GÜ**L

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

29**25

Hi***n KÜ**K

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

20**62

Ta**t ŞE**R

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

27**34

Er*****l GÜ***R

İktisat

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

40**56

Ku****y UZ*N

İktisat

Doktora

2022-2023 Bahar Yarıyılı

24**23

Se**i DE**R

İktisat

Doktora

2022-2023 Bahar Yarıyılı

14**24

Mu**t KI**I

İktisat

Doktora

2022-2023 Bahar Yarıyılı

45*71

Ay*e DU***N

Tarih

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

16**41

Hi**l GÖ***Y

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

22**95

İh**n KA*****U

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

22**09

Ka**r Ak*n UL***Ş

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

32**88

Er*****l AR***N

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

36**51

Oz*n DE*****U

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

29**86

Sa***e Ece AR*Z

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

32**20

An*l SO****A

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

34**36

Ha**n ER**N

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

24**71

Ha***n Ba***z TE*****L

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yüsek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

31**79

Ay**l OS****N

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

16**85

De**a GÜ**R

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

31**75

Ga**e GÜL

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

13**83

Ke***n DE*****Ş

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

25**65

Ma***t BO****I

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

20**83

Mu*****t KA*A

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

29**83

Sa**t BA***M

Türk Dili ve Edebiyatı

Doktora

2022-2023 Bahar Yarıyılı

22**14

Üm*t SE***N

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

29**85

Ay**n ÇA**R

Ekonometri

Doktora

2022-2023 Bahar Yarıyılı

27**04

Mu*****t YA***M

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

29**84

Ta***n ÇO**K

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

37**32

Ha**l İb****m Bİ****İ

Kamu Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

25**79

Na***e KU*****Z

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

31**92

Na****n AY****I

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

31**97

Er**n BA***L

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

31**04

Me**k Cİ**T

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

32**85

Ke**m DU***T

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

34**27

Gö***n AY****N

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

34**31

Ça***ş KI**Ç

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

34**35

Se**t ÇE**K

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

22**35

Ab*****h YA***N

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

37**69

Mu*****t ERR

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

32**72

Mu**t DE**R

İşletme

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

36**32

Ba**r GÜ**R

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

23**71

Ba*u ÖL*Ü

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

25**06

Çi***m TAŞ

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

32**60

Em*l ÇÖ***İ

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

17**46

Nu*****k AS**N

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

23**72

Öz*e KA******Z

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

31**66

Tu**a ÇO**N

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

24**81

Es*a GÜ*******U

Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

27**08

E*a KU**U

Maliye

Yüksek Lisans

 2022-2023 Bahar Yarıyılı

36**23

E**e OL**N

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

32**73

E**a TO**Ç

Maliye

Yüksek Lisans

2022-2023 Bahar Yarıyılı

25**04

Fe**a De**a ŞE****E

Maliye

Yüksek Lisans

 2022-2023 Bahar Yarıyılı

24**92

Ga**e ÖZ*N

Maliye

Yüksek Lisans

 2022-2023 Bahar Yarıyılı

36**63

Mu***a AL*****Ş

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Doktora

 2022-2023 Bahar Yarıyılı