duyurular

24

Mayıs

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Anabilim Dallarına Teslimi 23 Mayıs 2022 - 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez danışmanı atanması
KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.