yüksek lisans tezleri

Yazar Tez Adı Danışman Yıl
Abdurrahman KÜLTÜR Dini Grupların Din Referanslı Küresel Terörizm Algısı: İstanbul İli Örneği Doç. Dr. Bayram SEVİNÇ 2020
Mümin AYPARÇASI Seçmen Davranışlarında Lider Kavramının Rolü: Trabzon İli Örneğinde Uygulamalı Bir Çalışma Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN 2020
Hakan KULAK Alışveriş Merkezlerinde Haftasonu Zaman ve Mekan Tüketimi: Samsun Örneği Doç. Dr. Bayram SEVİNÇ 2020
Cemile YILMAZ Kadına Yönelik Simgesel Şiddetin Sınıfsal Kullanımı: Trabzon Örneği Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN 2020
Yasemin DOĞAN Uluslararası Göç ve Entegrasyon Teorileri Bağlamında Afganistan Hazaralarının Türkiye Göçü: Trabzon İli Örneği Prof. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER 2020
Ümmühan KÖSE İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde Görev Yapan Kadın Akademisyenlerin İslami Feminizme Yaklaşımları: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği Prof. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER 2020
Özge KOÇ Demokrasi Algısı Üzerin Uygulamalı Bir Çalışma: Trabzon İli Örneği Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN 2020
İremnur GÜDEK Türkiye'de Çocuk Eğitimevleri/Ceza İnfaz Kurumlarında Sunulan Eğitim Hizmetlerinin Tutuklu ve Hükümlü Çocuklar ile Kurum Öğretmenleri Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER 2021
Buket Cansu ULUDAĞ Dijital Dünyada Etkileşim Formları ve Siber Suç Mağdurları: Bursa İli Örneği Dr. Öğr. Üyesi Serdal FİDAN 2022
Neslihan ŞEN Geleneksel ve Modern Toplumlar Bağlamında Farklı Kuşaklarda Büyü Algısı: Baby Boomer Kuşağı ve Z Kuşağı Örneği Dr. Öğr. Üyesi Serdal FİDAN 2022
İleyda ŞEN Dini Sembol ve Pratikler Düzleminde Kuşakların Dindarlık Yorumunda Algı Farkları: Trabzon İli Örneği Dr. Öğr. Üyesi Serdal FİDAN 2022
Beyza KÜÇÜKKAYA YAZICI Trabzon'da Yaşayan Suriyeli ve Afganistan Uyruklu Öğrencilerin Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitimde Karşılaştığı Sorunlar Prof. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER 2023
Emine ANKARALI Mevsimlik Tarım İşçisi Aileleri ve Çocuklarının Yaşam ve Çalışma Koşullarına İlişkin Sosyolojik Bir Araştırma: Ordu İli Ünye İlçesi Örneği  Prof. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER 2023
Sümeyye YAZICI Yurt Dışında Yaşama İsteği ve Nedenleri: Twitter (X) Örneği  Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN 2023
Keziban AKDAĞ Suç Mağduru Kadınların Öykülerine Bağlı Olarak Oluşan Korku Kültürü ve Değişen Gündelik Yaşam Pratikleri: Amasya-Merzifon Örneği Prof. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER 2023