akademik personelimizin yayınları

Yazar Eser Adı Yayım Yılı
Bayram SEVİNÇ Hıristiyan Olan Türkler ve Türk Misyonerler 2006
Musa Yavuz ALPTEKİN Şehir ve Toplum 2012
Bayram SEVİNÇ Diyalog ve Korku 2012
Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER Okulu Terk Deneyimi Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma 2013
Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER Yükseköğretime Giriş Sınavlarında Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler (Trabzon İli Örneği) 2014
Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER Yükseköğretimin Küreselleşen Aktörleri: Uluslararası Öğrenciler 2014
Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER Avrupa Birliği'ne Adaylık Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları'nın Rolü 2014
Bayram SEVİNÇ Trabzonluluk Kimliği: Bir Şehrin Ruhu 2014
Musa Yavuz ALPTEKİN Küçük Asya: Malezya Tarih, Toplum, Kültür, Siyaset ve Ekonomi 2015
Musa Yavuz ALPTEKİN - Selim KARYELİOĞLU Ekonomik ve Sosyal Boyutlarıyla Trabzon'da Müteahhitlik 2016
Musa Yavuz ALPTEKİN (Editör) Doğu Karadeniz’de Toplumsal Yapı Kültür ve Gündelik Hayat 2018
Musa Yavuz ALPTEKİN Kent Kentleşme Yeni Kentleşme Trendleri ve Dünya Şehir-Sistem'in Ortaya Çıkışı 2019
Musa Yavuz ALPTEKİN - Selim KARYELİOĞLU - Serdal FİDAN Yerel ve Ulusal Boyutlarıyla Teoride ve Pratikte Vatanseverlik Trabzon Merkezli Doğu Karadeniz Araştırması 2019
Bayram SEVİNÇ Terör Endüstrisi, Din ve Şiddet 2019
Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER Trabzon'da Mülteci ve Sığınmacı Kadınlar: Bir Göç Deneyimi ve Kültürlerarası İletişim 2019
Musa Yavuz ALPTEKİN (Editör) Siyaset Sosyolojisi 2020
Musa Yavuz ALPTEKİN (Editör) İktisat Sosyolojisi 2020
Musa Yavuz ALPTEKİN (Editör) Doğu Karadeniz'de Toplum ve Kültür I 2020
Musa Yavuz ALPTEKİN (Editör) Şehir Sosyolojisi 2021
Musa Yavuz ALPTEKİN (Editör)                                                                        Genel Hatlarıyla Sosyoloji.                                                                                                                                                                         2021.       
Musa Yavuz ALPTEKİN (Editör) Dünden Bugüne Sosyoloji 2021
Musa Yavuz ALPTEKİN (Editör)                                                Türkiye'de Ulus İnşası                                                                                                                                  2021.      
Musa Yavuz ALPTEKİN (Editör) Dünyadan Örneklerle Teoride ve Pratikte Ulus İnşa Süreçleri 2021
Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER                                                     Eğitim Sosyolojisi                  2022.      
Bayram SEVİNÇ Sirayet: Pandemi versus İnfodemi 2023
Hüseyin YADİGAROĞLU Kanser Sosyoloji Bağlamında Hastalık Deneyimi ve Hasta Yakın İlişkisi                                                     2023