akademik faaliyetler (2019-2020)

1- . Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Sempozyumu (USBBAS), 1-3 Temmuz 2020, Sempozyum Düzenleme- Başkan: Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN; Sempozyum Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER

 

2-“Sanat ve Mimarlığa Dair Çapraz Metodolojiler”, 26 Eylül 2019, Doç. Dr. Pelin TAN

 

3- “Doğu Karadeniz’de Kadınlık Halleri”, 24 Ekim, 2019

Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER, Araş. Gör. Dr. Emek YILDIRIM ŞAHİN, Araş. Gör. Dr. Gülmelek DOĞANAY,  Araş. Gör. Dr. Elif Baş