pedagojik formasyon sınav programı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Üniversite Pedagojik Formasyon Dersleri Sınav Bilgileri

Dersin Kodu Adı

Ara Sınav Tarihi, Saati

Özür Sınavı

Tarihi, Saati

Final Sınavı

Tarihi, Saati

Bütünleme Tarihi, Saati

FRMS0010

Rehberlik ve Özel Eğitim

19.04.2024

10.00-11.30

31.05.2024

 10.00-11.30

07.06.2024

 10.00-11.30

01.07.2024

 10.00-11.30

FRMS0012

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

19.04.2024

10.00-11.30

31.05.2024

 10.00-11.30

07.06.2024

 10.00-11.30

01.07.2024

 10.00-11.30

FRMS0014

Eğitim Psikolojisi

19.04.2024

10.00-11.30

31.05.2024

 10.00-11.30

07.06.2024

 10.00-11.30

01.07.2024

 10.00-11.30

NOTLAR:

1) Derslerin tüm sınavları yüz yüze, kitapçık formatında, tüm dersler için tek oturumda tüm akademik birimlerde aynı anda, aynı sorularla yukarıda belirlenen gün ve saatte öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birimlerde yapılır. FRMS kodlu derslerde öğrencisi bulunan bölümler, bu derslerin sınavlarını kendileri koordine ederler. Sınavların kurallara göre uygulanması, sınav mekânı planlama ve yeteri kadar gözetmen görevlendirmesi Bölüm Başkanlıklarının sorumluluğundadır.

2) Dersi veren Öğretim Elemanı sorularını hazırlar ve sınavdan en az 20 (yirmi) gün önce (belirlenen takvime uygun olarak) kapalı zarf içerisinde KTÜ Uzaktan Eğitim Merkezine (UZEM) imzalı olarak teslim eder. Dersin yürütüldüğü ilgili akademik birimlerin sınav sorumluları, sınav evraklarını KTÜ Uzaktan Eğitim Merkezinden (UZEM) imza karşılığı alır ve sınavı uyguladıktan sonraki ilk iş gününde sınav evraklarını evrakları aldığı noktaya imza karşılığı teslim eder.